Search Results

You are looking at 1 - 10 of 269 items for :

  • "kommunikáció" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Absztrakt

Az egészségügyi (azon belül is az orvos–beteg) kommunikáció jogi vonatkozásait tekinti át a cikk, különös tekintettel az orvos–beteg kapcsolat alakulására, a tájékoztatás felelősségére, a nem kívánt események közlésére, a szükséges nyilatkozatokra. Orv. Hetil., 2016, 157(17), 675–679.

Restricted access

Absztrakt

Az egészségügyi ellátás során tapasztalt problémák miatt egyre több a kártérítési per, azonban egyes orvosokat nagyobb valószínűséggel, illetve gyakrabban perelnek be, mint másokat. Számos kutatás igazolja, hogy ennek az okai között a perbe fogott orvosok kapcsolati, kommunikációs készségeinek a hiányosságai játsszák a legfőbb szerepet – többek között a beteg kikérdezésének, meghallgatásának, az információk átadásának az elégtelenségei. Kiemelt jelentősége van a kommunikációnak a betegellátás során bekövetkező hibák kezelése során is. A legtöbb orvos a hiba eltitkolására törekszik, ez azonban a beteg állapotának további romlásához vezethet. Azokban az intézményekben, amelyekben a hibákkal kapcsolatos nyílt kommunikációt – az egészségügyi teamen belül és a beteg, illetve a hozzátartozó felé egyaránt – bevezették, csökkent a kártérítési perek száma. A kártérítési perek az orvosok számára is nagy megterhelést jelentenek, ezért szükség lenne az orvosok támogatási lehetőségeinek kialakítására, kommunikációs képzésekre, valamint arra, hogy a jogi környezet is támogassa az ellátási hibák nyílt kommunikációját. Orv. Hetil., 2016, 157(17), 654–658.

Open access

A bizalom és az empatikus kommunikáció szerepe és eszközei az egészségügyben a COVID–19-járvány idején

The role and tools of trust and empathic communication in healthcare during the COVID-19 epidemic

Orvosi Hetilap
Authors: Boróka Gács, Petra Kovács, Béla Birkás, and Zsuzsanna Füzesi

] 3 Pilling J. Medical communication in practice. [Orvosi kommunikáció a gyakorlatban.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2018. [Hungarian] 4 McCarthy B

Open access

References 1 Pilling J. The role of communication in preventing and managing supply failures. In: Baranyai Zs, Harsányi L. (eds.) Patient safety. [A kommunikáció

Restricted access

communication. In: Pilling, J. (ed.): Medical communication. [A nonverbális (nem szóbeli) kommunikáció. In: Pilling, J. (szerk.): Orvosi kommunikáció.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2008. [Hungarian

Restricted access

Önkormányzati kommunikáció a COVID-19 világjárvány okozta krízishelyzetben

Local government communication in a crisis situation caused by the COVID-19 pandemic

Scientia et Securitas
Authors: Nóra Baranyai, Boglárka Barsi, and Márta Nárai

.] 2 Bajnok A. (2014) Helyi nyilvánosság(ok) kommunikatív-diszkurzív leírása és értelmezése. Kommunikáció, közösség és kormányzás egy település önállósodásának tükrében. (Doktori disszertáció

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Péter Osváth, Attila Kovács, Adrienn Boda-Jörg, Tamás Tényi, Sándor Fekete, and Viktor Vörös

, et al. Information and communication technologies for the improvement of the quality of life of the elderly – ICT4Life project. [Információs és kommunikációs technikai lehetőségek demenciában

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Regina Molnár, Zoltán Sági, Zsuzsanna Fejes, Kálmán Törőcsik, Béla Köves, and Edit Paulik

role of modern information-technology solutions to improve doctor-patient communication. [A korszerű információ-technológiai megoldások szerepe az orvos-beteg kommunikáció javításában.] IME

Restricted access

Pilling J. (ed.) Medical communication. [Orvosi kommunikáció.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2008. [Hungarian] 17 Rosenberg AR, Starks H, Unguru Y, et al. Truth telling in the

Restricted access

palliative care consultation for children with high-risk malignancies. Pediatr Blood Cancer 2016; 63: 1419–1422. 18 Pilling J. (ed.) Medical communication. [Orvosi kommunikáció

Open access