Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for :

  • "kontrollált vizsgálat" x
Clear All

Absztrakt

A sebészeti szakma világszerte lépéshátrányban van a klasszikus gyógyszerfejlesztéshez képest az új eljárások bevezetésével kapcsolatos szakmai és etikai kérdésekre adott válaszadásban. Az invazív eljárások megítéléséért felelős szakemberek nagy kihívással küzdenek, amikor meg kell felelniük a bizonyítékon alapuló orvostudományi kutatás követelményeinek, valamint az erőforrás allokációért felelős szervezetek felvetéseire. Az álműtétes kar a kontrollcsoportos kísérletes sebészi orvostechnikai vizsgálatok egyik kevésbé ismert módszere. Korábban klinikai vizsgálatokban csak alkalmanként kapott szerepet; napjainkban azonban egyre többen vetik fel rendszeres alkalmazhatóságának kérdését is. Az álműtét alkalmazhatóságának végiggondolása segít kidolgozni egyéb, sebészeti orvostechnikai kutatási problémákat, döntéseket.

Restricted access

Absztrakt

Etikai érvekkel nem tartható álláspont az álműtétnek mint klinikai, vizsgálati, kontrollcsoportnak a kategorikus elutasítása.

A bevezetés előtt álló, új sebészeti eljárás esetében az evidencián alapuló orvoslás alapelveinek alkalmazásával kell eldönteni, hogy az adott invazív technika rendelkezik-e a megfelelő, tudományos bizonyítékokkal, valamint azt is, hogy az új, invazív eljárás objektív megítéléséhez az álműtétes csoport vagy más viszonyítási alap fogadható-e el. Az álműtéti csoporttal végzett klinikai vizsgálatok szakmai szükségszerűsége és orvosszakmai, etikai elfogadhatósága mindig eseti döntést igényel.

Az (álműtéttel) kontrollált sebészeti beavatkozás kockázatának megítélésekor mérlegre kell tennünk azt is, hogy mi a következménye annak, ha nem végzünk a szakmai szabályai szerinti, kontrollált vizsgálatot az invazív beavatkozás hatásosságának és biztonságosságának megállapítására.

Közös nevezőre lehet és kell hozni két alapvetően fontos orvosi feladatot: az egyén gyógyítását, valamint a közösség igényét a bizonyított, hatásos és biztonságos eljárásokra.

Restricted access

Tanulmányunkban a pszichózisok legjellemzőbb tünetei, a hallucinációk és a téveszmék kognitív megközelítését mutatjuk be, mely a normalizáló szemléleten alapul, és a gondolkodási, információfeldolgozási deficiteket helyezi előtérbe a tünetek megértésében. Ismertetünk továbbá több, a pszichózisban is alkalmazható kognitív viselkedésterápiás technikát. A kognitív viselkedésterápia hatékonyságát e területen mára számos kontrollált vizsgálat igazolta.

Restricted access

Az új évezredben a hipertónia és a cukorbaj fenyegeti világszerte a leginkább a populáció egészségi állapotát. A cukorbaj (hemoglobin-A1c < 6,5%) és a hipertónia (vérnyomás < 130/80 Hgmm) együttes beállítása központi helyet foglal el a cukorbetegek macro- és microvascularis betegségének megelőzésében. Az „Action in Diabetes and Vascular Disease: PreterAx and DiamicroN” tanulmány az első nagy prospektív, multicentrikus, randomizált, kontrollált vizsgálat, amelyben 2 × 2 faktoriális elrendezésben állapítják meg a vérnyomáscsökkentés (perindopril/indapamid kombináció) és a gliclazide-MR-en alapuló intenzív vércukor-beállítás hasznosságát a macro- és microvascularis kimenetelre.

Restricted access

Háttér és célkitűzés

A kiégés a segítő foglalkozásúak gyakori szindrómája, mely az egyéni terheken túl az egészségügyi ellátó rendszer nehézségeihez vezet. Megelőzése alapvető fontosságú egyéni és szervezeti szinten egyaránt. Áttekintő tanulmányunkban a kiégés megelőzésének újabb módszereit összegezzük.

Módszer

Az utóbbi évtized irodalmi adatainak áttekintése. Elsősorban az újabb eljárásokat bemutató és hatékonyságot elemző kutatásokra támaszkodtunk (például az „e-mental health” terén végzett vizsgálatokra).

Eredmények

Az elsődleges, másodlagos és harmadlagos prevencióban gyakran alkalmaznak hagyományos módszereket (például relaxációkat, kognitív-viselkedésterápiás elemeket). Az újabb eljárások között említendők a stresszmenedzsment programjai, a mindfulness alkalmazása. A legmodernebb eszközök az új információs technológiák, amelyekkel egyre több prevenciós program él. Az új prevenciós stratégiák között ki kell emelni a prevenciós eszközök személyre szabott alkalmazását, valamint a szervezeti kultúra fejlesztését célzó programokat, amelyek egészségpolitikai lépések szükségességére is felhívják a figyelmet.

Következtetés

A kiégés megelőzése a munkalélektanban és a segítő foglalkozások terén lényeges feladat a szakemberek védelme és az ellátás minősége, valamint az egészségügyi gazdaságosság szempontjából. A prevenciót szolgáló programok hatékonysága jó, bár még kevés randomizált, kontrollált vizsgálat készült.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Valentin Brodszky, Viktor Nagy, Csaba Farsang, Krisztián Kárpáti and László Gulácsi

Bevezetés: Az első vonalba tartozó vérnyomáscsökkentőktől elvárható, hogy csökkentsék a cardiovascularis morbiditást és mortalitást. A thiazid vízhajtók ez irányú hatékonyságát több metaanalízisben leírták. Az indapamid hatásosságát bár számos tanulmány vizsgálja, eddig nem készült az összes adatot összefoglaló elemzés. Célkitűzés: az indapamid hatásosságát vizsgáló összes randomizált kontrollált vizsgálat adatainak szintézise. A tanulmányok eredményeit a különböző cardiovascularis és biztonsági végpontok szerint elemezzük. Módszer: A MEDLINE adatbázisban megkerestük az összes randomizált kontrollált indapamidvizsgálatot 1995 és 2005 között. Csak a kettős vak-, párhuzamos lebonyolítású vizsgálatokat vontuk be. Az adatok metaanalízisét állandó és véletlen hatású modellekben is elvégeztük, az eredményeket Mantel–Haenzel-próbával, inverz varianciapróbával teszteltük. Eredmények: 9 vizsgálat és 10 108 beteg adatait elemeztük. 48, stroke-on átesett beteg indapamidkezelésével megelőzhető egy újabb stroke-esemény (NNT = 47,8; 95%; KI: 29,6–126,6). 5 vizsgálatban 7085 beteg adatai alapján az indapamid a szisztolés vérnyomást 7,28 (95%; KI: 6,37–8,19), a diasztolés vérnyomást 3,50 Hgmm-rel (95%; KI 2,99–4,01) nagyobb mértékben csökkentette, mint a placebo. 5 vizsgálatban 2856 beteg szisztolés vérnyomását az indapamid 1,30 Hgmm-rel (95%; KI: 0,28–2,31) nagyobb mértékben csökkentette, mint az aktív kontroll, a diasztolés vérnyomáscsökkentés esetében nem volt szignifikáns különbség. 505 beteg adatai alapján az indapamid 6,50 g/m 2 -rel (95%; KI: 0,81–12,9) nagyobb mértékben csökkenti a bal kamrai izomtömegindexet, mint az enalapril. 6206 beteg követése során a gyógyszerhez köthető mellékhatások előfordulásának gyakorisága hasonló a placebóéhoz (rr = 0,97; 95%; KI: 0,76–1,22). Következtetések: Az indapamid hatásos az újabb stroke megelőzésében, hatékonyan csökkenti a vérnyomást és a bal kamrai izomtömegindexet. A kezelés biztonságosan alkalmazható.

Restricted access