Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • "konzisztórium" x
Clear All
Authors: Zoltán Rónay, Dominik Antonowicz and Marta Jaworska

–87. 35 Rónay Z. (2019b) A konzisztórium helye, szerepe, működésének célja az állami felsőoktatási intézmények irányításában és vezetésében – kérdések és válaszkísérletek. In: Juhász E. & Endrődy O

Open access

Felsőoktatási Kutatások Központja. pp. 60–68. 20 Veres P. & Golovics J. (2016) Új szereplők a magyar felsőoktatásban: Kancellári rendszer és konzisztórium. In: Kováts G. (ed

Open access

International Publishing. pp. 619–638. 28 Rónay Z. (2019a) A konzisztórium helye, szerepe, működésének célja az állami felsőoktatási intézmények irányításában

Open access