Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "kora rézkor" x
  • All content x
Clear All

A tanulmány a neolitikum legvégén az Alföldön lezajlott társadalmi változások vizsgálatán keresztül kutatja a törzsi szintű társadalmak szerveződésére jellemző folyamatokat. A dolgozat első részében azokat a módszereket ismertetjük, amelyek segítségével azonosíthatóak, illetve nyomon követhetőek a törzsek szerkezetében hosszú távon bekövetkezđ_

Restricted access

–141. Parkinson, W. A.–Gyucha A. 2007 A késő neolitikum – kora rézkor átmeneti időszakának társadalomszerkezeti változásai az Alföldön. Rekonstrukciós kísérlet (Die Veränderungen in der Gesellschaftsstruktur der Übergangsperiode vom Spätneolithikum zur frühen

Restricted access

–58. Parkinson, W. A.–Gyucha A. 2007 A késő neolitikum–kora rézkor átmeneti időszakának társadalomszerkezeti változásai az Alföldön (Die Veränderungen in der Gesellschaftsstruktur der Übergangsperiode vom Spätneolithikum zur frühen Kupferzeit in der Großen

Restricted access

, William A. – Gyucha Attila 2007 A késő neolitikum–kora rézkor átmeneti időszakának társadalomszerkezeti változásai az Alföldön . Rekonstrukciós kísérlet. Die Veränderungen in der Gesellschaftsstruktur der Übergangsperiode vom

Restricted access

A. Gyucha- W. A. Parkinson : A késő neolitikum — kora rézkor átmeneti időszakának társadalomszerkezeti változásai az Alföldön. Rekonstrukciós kísérlet (Changes in social organization during the transition from the Late Neolithic to the Early Copper

Restricted access