Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for :

  • "korrupció" x
  • All content x
Clear All

A politikai korrupció szervezeti struktúrája

Egy lehetséges szervezetszociológiai modell

Társadalomkutatás
Author: István Jávor

A tanulmány a szervezetek közötti hatalmi és érdekkapcsolatok elemzésére fókuszál. Azt vizsgálja, hogy hogyan működnek ezek a kapcsolatok, és milyen hatalmi érdekek, szervezeti és egyéni viselkedések mozgatják az együttműködést. Három szereplő, a pol__

Restricted access

. Krippendorf, K. (2004): Content Analysis: An Introduction to Its Methology. 2nd ed. Sage, Thousand Oaks. Papanek G. (szerk.) (2009): A korrupció és a közbeszerzési korrupció Magyarországon . I. kötet. GKI-KT. 290 oldal. www

Restricted access

Organizations 1980 Báger G. (2012): Korrupció . Akadémiai Kiadó, Budapest. Báger G

Restricted access

A független India hat és fél évtizedes történelmének számos politikai konfliktusa és feszültsége után 2011-ben előtérbe került az ombudsmani intézmény megteremtésének igénye, mégpedig a korrupció hatékony visszaszorítása és felszámolása érdekében. Az intézmény nem volt ismeretlen már korábban sem, ám átfogó, az egész országra egységesen kötelező törvény eddig nem szabta meg az ombudsman működését és jogosítványait. 2011-ben a kormány készített egy törvénytervezetet, amely széles körű tiltakozási mozgalmat váltott ki. Függetlenek közössége – Indiában újszerű civil összefogással – kidolgozott egy ellentervet, amelyet viszont a kormány nem fogadott el. Megindult az alkudozás, és bár a törvényt év végéig el akarták fogadtatni a parlamenttel, erre egyelőre nem került sor. A vita főképpen az ombudsman hatásköréről és jogosítványairól folyt, illetve arról, hogy melyek azok a tisztségek és hivatalok, amelyek tevékenységét a leendő ombudsman nem vizsgálhatja. A mozgalom, amely jogászokból, volt bírákból és egyéb kiemelkedő független személyiségekből állt, rátalált egy „népinek” nevezhető személyiségre, aki valóságos tömegmozgalommá szervezte ezt a politikai küzdelmet, és sajátos, Indiában jól ismert eszközöket alkalmazva gyakorolt nyomást a tárgyalási folyamatra és a kormányra. A rövid áttekintés viszonylag jelentős terjedelemben foglalkozik az ő politikai hátterével és módszereivel, valamint azzal a jelenséggel, ahogyan egy alapvetően tanulatlan politikai személyiség integrálódott egy Indiában viszonylag újszerű, modern civil mozgalom tevékenységébe.

Restricted access

A tanulmány a bírósági szervezetek működését elemzi. Bemutatja azokat a szervezeti mechanizmusokat, amelyek a korrupciót megalapozzák. A problémát a szervezeti hatalmi rendszer elemzésére alapozza. Kimutatja, hogy a bíróság olyan szervezet, amely nem a klasszikus erőforrás elméleti megközelítéssel írható le. A bíróságok felelőtlen szervezetek, amelyek immunisak a környezeti visszacsatolásra. A szervezet működéséből hiányzik a kontroll is. Különösen élesen jelentkezik ez a probléma azoknál az eljárásoknál, ahol szakértő bevonására is sor kerül. A tanulmány elméleti elemzéseihez felhasznál a témában készített interjúkat és dokumentumokat is.

Restricted access

A cikkben egy bírósági peres eljárás folyamatát elemzem. Korábbi tanulmányaimban kidolgoztam a bíróság mint felelőtlen szervezet fogalmát és elméletét, amelyen azt értem, hogy ha a bíróság mások érdekeit sérti, azok nem tudnak visszahatni (aktív hatalom hiánya), sem védekezni (passzív hatalom hiánya). A bíró kockázat nélkül viselkedik, tevékenysége felett nincs kontroll, immunis a jelzésekre. Egybemosódik, vajon az egyik fél azért kritizálja a per menetét, mert ebből előnyt akar húzni, vagy azért, mert a bíróság visszaél a hatalmával. E két helyzet megkülönböztethetetlen. Az is megkülönböztethetetlen, hogy a bíróság azért tesz vagy nem tesz valamit, mert nem érti a per szakkérdéseit, vagy nyomást érzékel a per gyorsítására, esetleg elfogult vagy korrupt. A tanulmány a szervezeti hatalom oldaláról bemutatja a bíróságok hatalmi eszközeit, lehetőségeit, a hatalommal való visszaélés széles spektrumát, az ítéletekben megtalálható súlyos ellentmondásokat, a felelőtlen szervezetek működési logikájának kaotikusságát. A bemutatott szerződésszegési per 6,5 sorról kellett hogy döntsön. Ez nem sikerült, pedig 12 bíróság 10 éven keresztül 35 tárgyalási napon foglalkozott az üggyel. Zárásként azért megállapította az Ítélőtábla: mindenki kiválóan dolgozott, és nem húzódott el a per, a tényeket pedig alaposan feltárták. Mint kiderült, a szerződés szövege alapján lehetett dönteni. Akkor mit csinált a felelőtlen szervezet? 10 éven keresztül feltárta a per szempontjából érdektelen tényeket. Nem mindegy? A vesztes fizet. A jogerős ítélet mindent legalizált. Kinek az érdekében? Itt jön be a korrupció két típusa: a kínkeserves és a statáriális.

Restricted access

(11). Semjén , A. – Tóth , I. J. – Medgyesi , M. – Czibik , Á. ( 2009 ): Adócsalás és korrupció – lakossági érintettség és elfogadottság [Tax fraud and corruption – involvement of the population and acceptance] . In: Semjén A. – Tóth I. J. (eds

Restricted access

. – Medgyesi , M. – Czibik , Á. ( 2009 ): Adócsalás és korrupció – lakossági érintettség és elfogadottság [Tax fraud and corruption – involvement of the population and acceptance] . In: Semjén , A. – Tóth , I. J. (eds): Rejtett gazdaság: Be nem

Restricted access

“There is no nation without history, there is no family without a family tree”

On Sibe ethnic nationalist aspirations through the example of a “family tree unification” story

Acta Ethnographica Hungarica
Author: Ildikó Gyöngyvér Sárközi

öhalmi , Katalin 2000 A mandzsuk nyolczâszlos hadserege [Eight banners of the Manchu army], In ÜJ Keleti Szemle, 2 ( 1 ): 5 – 7 . V amos , Péter 2009 A târsadalmi, etnikai, vallâsi feszûltségek és a korrupcio kezelése Kinâban [The managing

Restricted access

kinevezése óta meredeken zuhan a politikai korrupciós ügyekben indított büntetoeljárások száma [Top prosecutor heralds drastic drop in corruption investigations in Hungary]. http://atlatszo.hu/2015/02/06/polt-peter-kinevezese-ota-meredeken-zuhan-a-politikai-korrupcios

Restricted access