Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "kreativitás tesztek" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Az előadás bemutatja az empirikus kreativitáskutatás beindulásának nemzetközi előzményeit, motívumait, vezéralakjait és történelmi atmoszféráját. Részletesen elemzi a nemzetközitől lényegesen eltérő hazai állapotokat és áttekinti az 1959 és 2009 közötti kreativitással kapcsolatos hazai empirikus kutatásokat, kiemelten a hazai kreativitáskutatás kezdeteire koncentrálva. Bibliográfiai statisztikára alapozva elemzi az elmúlt 50 év publikációs termését a kreativitás terén.

Restricted access

A szerző az eddig folytatott kreativitásvizsgálatok eredményeit összegzi abból a szempontból, hogy milyen összefüggésben lehet akár a hétköznapi életben megjelenő, akár a kiemelkedő alkotók kreativitása az optimizmussal, egészséggel és szubjektív jólléttel. Levezetései szerint mindkét típusú kreativitás valószínűleg együtt jár az optimizmussal – kivéve a művészek esetét, mert erre a következtetésre utaló eredményeket nem talált a szerző. A köznapi kreativitás és a szubjektív jóllét együttjárása azonban valószínűsíthető.

Restricted access

. ( 1989 ): A kreativitás-tesztek tesztkönyve . Munkalélektani Koordináló Tanács, 22.

Restricted access

, 5 , 31 – 44 . Z ÉTÉNYI T. ( 1989 ). A kreativitás-tesztek tesztkönyve . Munkalélektani Koordinációs Tanács Módszertani sorozat 22

Restricted access

. Wolf , R. N. ( 2014 ). Defining the Concept of Creativity . Enschede : University of Twente . Zétényi , T. ( 1989 ). A kreativitás-tesztek tesztkönyve I

Open access