Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • "kulturális pszichológia" x
  • All content x
Clear All

applications. Cambridge University Press, Cambridge B ILLING -K OVÁCS M. (1999) „Rivális” rokonok: Kulturális pszichológia és szociálisreprezentáció elmélet. Magyar Pszichológiai Szemle, 54 (4), 625

Restricted access

. Pannonia Pszichiátriai Egyesület DREAM konferencia. 1998. december 16., Pécs. Kézdi B. ( 2003 ). A kulturális pszichológia hozzájárulása a

Open access

-Cultural Psychology . 461–472. Swets & Zeitlingher, Lisse, The Netherlands C OLE , M (2005) Kulturális pszichológia . (Fordította Ragó Anett) Gondolat Kiadó, Budapest C ROCKER , J., L UHTANEN , R

Restricted access