Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • "kváziperiodikus repedészáródás" x
  • All content x
Clear All

A repedések megjelenése jelentős mértékben befolyásolja a vasbeton gerendák dinamikai viselkedését. Ha rezgés közben a repedések kváziperiodikusan megnyílnak és záródnak, akkor a repedezett zónában a hajlítómerevség időben változik, a rezgés nemlineáris jelleget mutat még akkor is, ha a feszültségek az arányossági határon belül vannak. Jelen tanulmányban azt vizsgálom, hogy ez a jelenség milyen hatással van a rezgés spektrumára, hogyan alakulnak a domináns frekvenciák. A diszkrét Fourier-transzformáció mozgóablakos változata segítségével megmutattam, hogy amennyiben a rezgés kezdeti szakaszában a gerenda repedései kváziperiodikusan nyitódnak és záródnak, akkor a tranziens rezgés domináns frekvenciája fokozatosan csökken. Ha a repedések már nem záródnak, akkor ez a rezgési frekvencia eléri a berepedt gerendán csökkentett merevséggel – lineárisan – számítható értéket.

Restricted access