Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • "lakáshelyzet" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Az anyag azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy vajon a magyar fiatalok miként látják a rendszerváltást követő jelentős gazdasági, társadalmi, politikai és tulajdoni átrendeződési folyamatok következményeit, és minként ítélik meg azoknak a kortársaik (fiatalok) és a saját életükre gyakorolt hatásait. A problémát egy hosszú ideje tesztelt kérdés „mit tart az ifjúság legégetőbb problémájának” kapcsán járja körül társadalmi és regionális metszetben az anyag, melyre az „Ifjúság 2000” kutatásban nyolcezer 15-29 éves fiatal válaszolt. A fiatalok válaszaiból kirajzolódó szubjektív társadalomkép centrumában a „munkanélküliség”, az „alacsony keresetek”, a „lakáshelyzet megoldatlansága” vagy a „létbizonytalanság” problémái állnak, csupa olyan tényező, amely a társadalmi lét legelemibb összefüggéseit kondicionálja. A fiatalok által felrajzolt szubjektív társadalomképből egybeesve a reálfolyamatokkal megállapítható, hogy a magyar ifjúság reálisan - nem pesszimistán - értékeli a körülötte zajló folyamatokat. Ugyanakkor az is jól érzékelhető, hogy e társadalmi méretekben megoldatlan problémák súlyos feszültségeket keltenek körükben, melyekre az eddigiekben nem születtek adekvát és hatékony politikai és gazdasági válaszok.

Restricted access

Fűrészné Molnár Anikó: Lakáshelyzet, otthonkultúra az ipartelepeken. In: Tatabánya 45 éve város. Tatabánya várossá nyilvánításának 45. évfordulója alkalmából rendezett tud. konf. előadásainak anyaga. Tatabánya, 1992. 90

Restricted access

Farkas, J. — Hegedûs, J. — Székely, G. (2004): Lakáshelyzet, lakástámogatások, 1999–2003 [Support for home buying]. In: Kolosi, T. — Tóth, I. Gy. — Vukovich, Gy. (eds): Társadalmi Riport 2004 [Social Report 2004]. Budapest: TÁRKI

Restricted access