Search Results

You are looking at 1 - 10 of 36 items for :

  • "language skills" x
Clear All

development in which linguistic and non-linguistic factors also can play a role. However the question may emerge how we can measure foreign language skills. Many criteria has been used, including testing, imitating sentences, checking grammar, listening

Open access

) identified four distinct groups of students according to their motives to study abroad. The results clearly showed that language skills and social background play a key role in their decision. Language learning needs to be looked at from a broader perspective

Open access

Absztrakt:

A technológia oktatásban betöltött szerepének célja az oktatás megkönnyítése és a hatékony tanulás megvalósítása. A kutatás során 6. és 7. évfolyamos tanulók körében vizsgáljuk, hogy melyik nyelvi képességterületek fejleszthetők hatékonyan IKT-eszközök segítségével. Azt feltételezzük, hogy a kísérleti csoport tanulói motiváltabbak a tanórákon, valamint, hogy az egyes nyelvi képességterületek fejlődést mutatnak az IKT-eszközök tanórai használatának köszönhetően. A kutatásban hat tanulócsoport (N = 65), három kísérleti (n = 28) és három kontrollcsoport (n = 37) vett részt. Az eredmények szerint az IKT-eszközök tanórai alkalmazása pozitív hatással van az egyes nyelvi képességterületek fejlesztésére.

Open access

This paper attempts to shed light on issues of trust, control, ethics and identity concerning military interpreters who use their language skills against the country or people of their own cultural heritage. It examines linguists (translators and interpreters) who worked in military intelligence and operations during the Pacific War and the occupation of Japan, and military linguists involved in the current context of the “global war on terror”. Drawing on Cronin’s notion (2002, 2006) of heteronomous and autonomous interpreting systems, this paper discusses different sourcing avenues of military linguists during and after the Pacific War: Caucasian linguists trained at US military Japanese schools as autonomous, Japanese nationals locally hired for the occupation as heteronomous, and Nisei (second-generation Japanese American) linguists as in-between. Parallels and comparisons are drawn between the ambiguous standing of those Nisei linguists and the situations of foreign-born US military interpreters and locally hired civilian interpreters in Iraq and Afghanistan. The complex and difficult challenges faced by military interpreters who utilize skills deeply rooted in their heritage against their own people or people of their cultural heritage should be visited in future discussion of government policies for recruiting, training and utilizing heritage language linguists in military settings.

Restricted access

Abstract

This study investigates the effect of explicit vs. implicit prosody teaching on the quality of consecutive interpretation by Farsi–English interpreter trainees. Three groups of student interpreters were formed. All were native speakers of Farsi who studied English translation and interpreting at the BA level at the University of Applied Sciences, Tehran, Iran. Participants were assigned to groups at random, but with equal division between genders (6 female and 6 male students in each group). No significant differences in English language skills (TOEFL scores) could be established between the groups. Participants took a pretest of consecutive interpreting before starting the program. The control group listened to authentic audio tracks and did exercises in consecutive interpreting. The first experimental group received explicit instruction of English prosody and did exercises based on the theoretical explanation which was provided by their Iranian instructor. The second experimental group received implicit instruction of English prosody through the use of recasts. The total instruction time was the same for all the groups, i.e. 10 hours. Students then took a posttest in consecutive interpretation. The results showed that explicit teaching of prosody had a significantly positive effect on the overall quality of interpreting from Farsi into English compared with that of implicit prosody instruction. These results have pedagogical implications for curriculum designers, interpreter training programs, material producers and all who are involved in language study and pedagogy.

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Eszter Berán, Zsolt Unoka, Péter Soltész, Anna Rácz, Péter Kardos and Csaba Pléh

Háttér

Dunbar társas agy hipotézise szerint az emberi intelligencia és beszédképesség az evolúció során elsősorban azért fejlődött ki olyan magas szinten, hogy az egyén átlássa és kezelni tudja a mintegy 150 főt magában foglaló csoportokban kialakuló bonyolult kapcsolati rendszereket. Kutatásunkban azt vizsgáltuk, hogy a nagy csoporton belüli, szoros kapcsolatokból álló kisebb csoportok mérete összefüggésben áll-e a személy kötődési stílusával. Ugyanakkor kíváncsiak voltunk arra is, hogy a vonás jellegű kötődési stílus hogyan függ össze a szociális hálóban található személyek — alterek — iránti kötődéssel, valamint arra, hogy az ego-nak az egyes altertípusokhoz való kötődésében találhatók-e eltérések.

Módszerek

Vizsgálatunkat egy 200 személyt magában foglaló mintán végeztük, akik online töltötték ki kérdőívünket. A kapcsolati háló feltérképezéséhez megkértük a résztvevőket, hogy soroljanak fel minden olyan személyt, akivel személyes kapcsolatban voltak az elmúlt hónapban. Ezután az egyes kapcsolatok értékelését kértük különféle dimenziók mentén, például hogy milyen gyakran találkoznak személyesen, érzelmileg menynyire állnak közel egymáshoz, és hogy hogyan értékelik kapcsolatuk kötődési jellemzőit. Ezenkívül a személyek saját magukra vonatkozóan is kitöltötték az ECR-R kérdőívet.

Eredmények

Szignifikáns pozitív kapcsolatot találtunk az ECR-R szorongást mérő alskáláján elért pontszám és a szimpátiacsoport mérete között. Az ECR-R két alskálája szignifikáns kapcsolatban van az összalteren mért ego-alter kötődési stílusokkal: minél alacsonyabb az ECR-R szorongás és elkerülés alskáláján elért érték, annál magasabb az ego-alter szinten mért, az egyes alterekhez való biztonságos kötődés, és annál alacsonyabb a bizonytalan kötődés értéke. Az ego-szinten mért és az ego-alter szinten mért kötődés összefüggései altertípusonként vizsgálva eltérést mutatnak.

Következtetések

A kötődési kapcsolat biztonságossága összefüggést mutat a kapcsolati háló szerkezetével, és annak méretével is, s mint ilyen fontos jellemzője lehet a kapcsolati háló szerveződésében megfigyelhető egyéni különbségeknek. Az általános, vonás jellegű kötődési stílus eltérő módon határozza meg a szociális háló egyes kapcsolati típusába tartozó személyekhez való kötődést. Az egyes altertípusokhoz fűződő eltérő kötődés arra utal, hogy a vizsgált személyek több, eltérő kötődési modellt használnak különböző személyes kapcsolataik értékelésekor, ami felnőttek körében megkérdőjelezi a monotropikus modell érvényességét.

Restricted access

modernity. A sociolinguistic ethnography 1999 Heller, M. (2005): Language, skill and authenticity in the globalized new economy. Revista

Restricted access

. Brakke E. S. Savage-Rumbaugh 1995 The development of language skills in bonobo and chimpanzee — I. Comprehension Language and Communication

Restricted access

Debaryshe, B. D. (1993). Joint picture-book reading correlates of early oral language skills. Journal of Child Language , 20 , 455–461. Debaryshe B. D. Joint picture-book reading

Restricted access

language skills: genetic and environmental influences. Journal Learn. Disabil., 22 , 339-348. Specific deficits on component reading and language skills: genetic and environmental influences. Journal

Restricted access