Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for :

  • "large displacements" x
  • All content x
Clear All

A cikk olyan általánosított rácsos tartók állapotváltozóinak meghatározásával foglalkozik, amelyeket a rudakon kívül kötelek és dúcelemek alkotnak, vagyis amelyek csak húzásra, illetve csak nyomásra vehetők igénybe. Az elmozdulások és az igénybevételek meghatározására egy nemlineáris egyenletrendszert vezetünk le, melyet a Newton–Raphson-féle iterációs eljárás módosításával oldunk meg. A javasolt eljárást numerikus példákkal szemléltetjük.

Restricted access
Pollack Periodica
Authors: Themistoklis Nikolaidis, Athanasios Michalopoulos, George Stavroulakis, and Charalampos Baniotopoulos

It has been recently proved for bridges that the collaboration between a deck structure and an external pre-stressed cable is a very advantageous structural system due to the fact that the use of external pre-stressing cables neutralizes the permanent loads. However, the action of the moving loads on the cables causes large displacements not compatible with the connected deck structure. A successful method to minimize the aforementioned undesirable displacements is to use a passive control system based on an a priori upward, vertical deformation of the deck due to the pre-stress action of the supported cables. In the present paper, a bridge model (of type MNB after Michalopoulos Nikolaidis Baniotopoulos) based on a concrete plate connected with steel beams is proposed and studied.

Restricted access

A cikk azonos alaprajzi elrendezésű, de különböző peremfeltételekkel rendelkező kötélhálók paraméteres statikai vizsgálatának eredményeit ismerteti. Röviden bemutatjuk a kötélhálók statikai vizsgálatának fő lépéseit és az általunk kidolgozott számítógépes programok alapjául szolgáló numerikus eljárást. Bemutatjuk és összehasonlítjuk a különböző alakú peremekre feszített szerkezetek esetén a változó előfeszítés és változó peremfeltételek (változó árboc- és peremmagasságok) mellett kapott kábelerők és elmozdulások jellemző értékeit.

Restricted access

plastic box buckle Fig. 2. The model of the plastic buckle The beam elements may suffer large displacements and rotations, small strains without shear deformations. These structures can be modeled with co-rotational approach or total Lagrangian description

Open access

which suffered large displacements due to soil and structure settlements without failure or even without important cracks. Today, natural pozzolans are used as binder for the production of repair mortars in order to produce repair materials

Restricted access
Pollack Periodica
Authors: Ivan Baláž, Yvonna Koleková, Lydia Moroczová, and Antonio Agüero

values 1, φ respectively, as it is supposed in the theory of the second order. The theory of large displacements (theory of the third order) may be necessary to perform when analyzing very flexible systems, e.g. cable-net structures. 2.2 Differential

Restricted access