Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for :

  • "legal situation" x
  • All content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: László Zubek, Léna Szabó, János Gál, Ádám Öllős, and Gábor Élő

Az életvégi döntések az intenzív osztályokon kezelt betegek többségét érintik, ezért fontos ezen döntések hazai és külföldi gyakorlatának megismerése, valamint harmonizációja az etikai irányelvekkel és a jogi szabályozással. Célkitűzés: A hazai intenzív terapeuták életvégi döntésekkel (kezelés meg nem kezdése, kezeléskorlátozás, haldoklási folyamat megrövidítése) kapcsolatos szokásainak felmérése és összehasonlítása nemzetközi adatokkal. Kutatásuk távlati célja, hogy az intenzív terapeuták munkájukat eredményesen, jogszerűen és a betegekkel, illetve hozzátartozóikkal egyetértésben végezhessék. Módszer: Magyarországon 2007–2008-ban felmérést végeztek egy kérdőív segítségével az intenzív terapeuták körében. A kérdőíveket elektronikus formában juttatták el a Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság 743 regisztrált tagjának, és visszaérkezésük után feldolgozták őket a teljes anonimitás megőrzése mellett. A 103 választ statisztikailag elemezték, és összehasonlították más európai országok adataival. Eredmények: A válaszokból kiderült, hogy a hazai intenzíves orvosok gyakorlata nagyon paternalisztikus. Az intenzíves orvosok döntéseiket általában egyedül hozzák meg (3,75/5 pont), kevésbé veszik figyelembe a cselekvőképes betegek (2,57/5 pont) vagy közeli hozzátartozóik (2,14/5 pont) illetve az ápolószemélyzet véleményét (2,37/5 pont). A terápia meg nem kezdését preferálják a kezelés visszavonásával szemben. Ez a gyakorlat a tévedés jelentős veszélyét hordozza magában, és emberéletekbe kerülhet a gyors döntéshozatal során. A válaszadók becslései alapján az életvégi döntések gyakorisága 3,7–9,1%, ami kisebb, mint más európai országokban. Következtetések: Az első magyarországi felmérés alapján a betegjogok kiterjesztése szükséges hazánkban. Teret kell adni az önrendelkezés jobb érvényesülésének az életvégi döntésekben, valamint javítani kell az orvosi gyakorlat jogszerűségét. Orv. Hetil., 2010, 38, 1530–1536.

Open access

, Jerzy , Sytuacja prawna Żydów w Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939. Prawa cywilne i polityczne (Legal situation of the Jews in Poland 1918-1939. Civil and constitutional laws) ( Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma 2012

Full access

. It was established as the only independent department of the Hungarian Section of the Pedagogical Institute. 1 The existence and work of the department have been closely interrelated with the political and legal situation of Slovakia’s Hungarians and

Restricted access

. It was established as the only independent department of the Hungarian Section of the Pedagogical Institute. 1 The existence and work of the department have been closely interrelated with the political and legal situation of Slovakia’s Hungarians and

Restricted access

-Weisberger, 2000 ; Schultes, 1983 ). The current legal situation remains complicated since the drinking practices in various countries exist in legal vacuums or at times contradictory legal conventions ( Labate, Cavnar, & Gearin, 2017 ). Since the beginning of the

Open access

European Union are applicable in all situations governed by EU law but not outside such situations. The Court has observed that it has no power to examine compatibility with the Charter of national legislation outside the scope of EU law. When a legal

Open access

is very difficult to explain why nobody can exercise this right for them. In the current electoral systems, we can use two conceptualisations to describe the legal situation: 78 (1) children do not have suffrage at all as long as they are children

Open access