Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for :

  • "legitimáció" x
  • All content x
Clear All

The discursive battlefield of agricultural biotechnology

Érvelési stratégiák és narratívák a hazai kutatói vitákban

Társadalomkutatás
Author: Réka Matolay

A genetikai módosítás (GM) mezőgazdasági alkalmazásai (az agrárbiotechnológia) rendkívül vitatottak, korántsem legitimek jelen társadalmunkban. A hazai médiabeli viták egyik kiemelt szereplőinek, a kutatóknak a cikksorozatait elemeztem a kritikai diskurzuselemzés diskurzustörténeti megközelítésében. A biotechnológia legitimációjáért, illetve delegitimációjáért folyó diszkurzív csatamezőn hatféle argumentációs stratégiát és két narratívát tártam föl: a megbélyegzés, a kizárás, az elfogult összehasonlítások, a leválasztás, a bagatellizálás és az érvelési helycserék argumentációs stratégiáit, valamint a Pusztai-ügy és a versenyképesség narratíváit. Mindezek a vitázó felek erőforrásai a legitimáció diszkurzív stratégiáinak szolgálatában. A legitimáció diszkurzív stratégiái egyúttal tükrözik és alakítják az uralkodó társadalmi rendet, azon belül is a tudomány és a piaci társadalom hatalmi rendjét. A mikroszintű szövegekben zajló diszkurzív pengeváltások tehát nem függetleníthetők a makroszinten folyó hatalmi csatáktól.

Restricted access

Nero a halála után néhány évvel ismét feltűnt a római politika színpadán, a birodalom keleti tartományaiban, mégpedig legalább kétszer. Az ál-Nerók tevékenységén túl más politikai kalandorok hasonló történetei is ismertek a római történetírásban. A tanulmány elemzi az ismert hasonmások történeteit, bemutatva a közös motívumokat. Továbbá megpróbál magyarázatot adni az ál-Nerók kísérleteire az adott történelmi kontextusban.

Open access

A tanulmány a folyóirat korábbi számaiban megjelent cikkek folytatása. A szervezeti hatalom struktúráját mutatja be. A szervezet hierarchiája három hatalmi zónára bontható. Nagy hangsúlyt helyez a tanulmány a középs_

Restricted access

legitimáció egy magyar Krisna-hitű közösségben . [Arjuna’s Dilemma. Resocialization and Legitimation in the Hungarian Krishna Devotee Community]. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézete. PTE Néprajz -Kulturális Antropológia Tanszék, L

Restricted access
Acta Ethnographica Hungarica
Authors: Béla Szakács, Nóra Bodosi-Kocsis, Sándor Varga, and Vilmos Voigt

2009: Ardzsuna dilemmája. Reszocializáció és legitimáció egy magyar Krisna-hitű közösségben . (Arjuna’s Dilemma. Resocialization and Legitimation in a Hungarian Krishna Devotee Community). MTA Néprajzi Kutatóintézete. PTE Néprajz -Kulturális

Restricted access

legitimáció egy magyar Krisna-hívő közösségben [Arjuna's dilemma. Re-socialization and legitimization in a Hungarian Krishna community] Ethnographia 122 : 91 – 95 . Naples , Nancy A. 2003 Feminism and Method: Ethnography, Discourse Analysis, and

Restricted access