Search Results

You are looking at 1 - 10 of 21 items for :

  • "lengyeli kultúra" x
  • All content x
Clear All

A késő neolit lengyeli kultúra egyik legvitatottabb rendeltetésű építményei az úgynevezett körárkok. A földrajzi távolságok dacára a kultúra elterjedési területén belül az alaprajzok közös vonásai közös szabályok meglétét, szándékos tervezést sugallnak a földművek létrehozásában. A belső, gyakran üresnek talált területet egy vagy több kör vagy ahhoz nagyon hasonló alakú árok vette körül. Ezeket az egy- vagy többszörös körárkokat leggyakrabban két vagy négy földhídszerű építmény, úgynevezett kapu szakította meg. A közel szimmetrikusan elhelyezett kapuk gyakran néztek a fő világtájak felé, így tájolásuk alaposabb tanulmányozása jelentőséget kapott. Osztrák és szlovák kutatók vizsgálataik ere_d

Restricted access
Archaeologiai Értesítő
Authors: P. Barna Judit, Tokai Zita Mária, Eke István, Pásztor Emília, T. Biró Katalin, Mesterházy Gábor, and Pethe Mihály

, 56 – 58 . Tokai Zita Mária 2017 Nagykanizsa-Palin-Anyagnyerohely – egy központ a lengyeli kultúra idejébol . Zalai

Restricted access

Jelen dolgozatunk célja, hogy röviden ismertessük a Szemely-Hegyes területén talált körárok-rendszer előzetes kutatási eredményeit. Mivel a lengyeli kultúra körárkainak kutatása régiónkban csak szórványosan folyt, az itt újabban megtalált körárok-rendszert nem csak szerkezete és mérete, de már puszta léte miatt is közlésre érdemesnek gondoljuk, már a kutatás e korai fázisában.

Restricted access

-Western Transdanubia). Preliminary report. In: Kozłowski, J.–Raczky, P. (eds): The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków, 365–380. P. Barna, J. 2011 A lengyeli kultúra kialakulása a DNy

Restricted access
Archaeologiai Értesítő
Authors: Katalin T. Biró, Judit Regenye, Sándor Puszta, and Edit Thamóné Bozsó

Nagytevel határában, a Tevel-hegyen található Magyarország egyetlen, szoros értelemben véve tűzkőnek nevezhető kova nyersanyaga. A felső kréta korú mészkőben, amelyet a község határában egy modern kőbánya tár fel, gyakran 20–30 cm nagyságú tűzkő gumók figyelhetők meg. A környéken több alkalommal gyűjtöttek megmunkált kovaszilánkokat. A területen 2005 és 2008 között feltárásokat végeztünk a Magyar Nemzeti Múzeum és a Veszprém Megyei Múzeumok Igazgatóságának együttműködésében. Az ásatás célja a feltételezhető őskori kovabánya azonosítása és feltárása volt. Összesen 22 bányaobjektumot figyeltünk meg, többségében sekély kitermelő gödröket. A bánya lehetséges lokalizálása, illetve behatárolása céljából két alkalommal geofizikai méréseket is végeztünk. A jelenségek keltezését szórványos kerámialeletek mellett optikai lumineszcens kormeghatározással és a régészeti elterjedési adatok értelmezésével kíséreltük meg.

Restricted access

–62. Pásztor 2008 = E. Pásztor : Megjegyzések a lengyeli kultúra körárkainak tájolásához (Bemerkungen zur Orientierung der Kreisgräben der Lengyel-Kultur). ArchÉrt 133 (2008) 5–20. Pásztor E

Restricted access

146 Zalai-Gaál 1994a = I. Zalai-Gaál: A lengyeli kultúra "agyagmécsesei" (Die Tonlämpchen aus der Lengyel-Kultur). Archért 120 (1994) 3-36. A lengyeli kultúra

Restricted access

A korai Lengyel-időszak települése Budapest III. ker. Csúcshegy-Harsánylejtőn

(Előzetes jelentés a 2006–2007. és 2012. évi feltárások alapján)

Archaeologiai Értesítő
Author: M. Virág Zsuzsanna

. P. Barna , Judit 2011 a A lengyeli kultúra kialakulása a DNy-Dunántúlon . Doktori disszertáció . Budapest . P. Barna , Judit 2011

Restricted access

Durankulak. Hrsg.: H. Todorova. Deutsches Archäologisches Institut in Berlin. Sofia 2002, 191–206. Bácsmegi 2003 = G. Bácsmegi : A lengyeli kultúra temetkezései Karancsságon (Die Bestattungen der

Restricted access

Zur relativen Chronologie der Lengyel-Kultur im westlichen Karpatenbecken

Präliminarien zur Bayes’schen Analyse der Radiokarbondaten

Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
Authors: István Zalai-Gaál, Anett Osztás, and Krisztina Somogyi

? PA-Supplementum 2000 13 328 340 Raczky 1974 = P. Raczky : A lengyeli kultúra legkésőbbi szakaszának leletei a Dunántúlon [Funde der spätesten Phase der Lengyel-Kultur in Transdanubien]. ArchÉrt

Restricted access