Search Results

You are looking at 1 - 10 of 179 items for :

  • "level of education" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Educatio
Author:
Péter Tibor Nagy

Absztrakt:

2011-ben és 2016-ban népszámlálás és mikrocenzus zajlott. A korábbi évtizedekben készült népszámlálásokkal ellentétben, a KSH kutatószobájában a népszámlálás eredeti adatfájlja használható. Ennek segítségével sikerült a 18 éven aluli személyekhez hozzákapcsolnunk a saját családfőjük részletes adatait, s ennek segítségével bemutatni, hogy 2011 és 2016 között a társadalmi egyenlőtlenségek egyértelműen növekedtek mind a bölcsődéhez és az óvodához való hozzáférésben, mind az iskolai előrehaladásban. A népszámlálási és a mikrocenzusból származó adatok lehetővé teszik, hogy a közismerten megromlott kutatási körülmények ellenére az egyes iskolatípusok szociológiai összetételét nyomon kövessük.

Open access

risk (>IGD symptoms and lower level of education) seem to have dropped out, yet as these differences were minimal, it is not very likely that these have influenced the findings of this study. Procedure Adolescents

Open access

. Education Economics , 12 ( 2 ): 111 – 134 . Pereira , J. – St. Aubyn , M. ( 2009 ): What Level of Education Matters Most for Growth? Evidence from Portugal . Economics of Education

Restricted access

; –establishing links between customer service patterns/adaptation in the SSC to age and level of education. 2 Literature review There are several approaches to defining the

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Ibolya Hegedűs
,
Veronika Morvai
,
Péter Rudnai
,
Éva Szakmáry
,
András Paksy
, and
György Ungváry

., Hegedűs, I., Paksy, A., et al.: Level of education and unemployment in Roma communities living in Roma colonies and colony-like conditions in the years preceding the financial-economic world crisis. Centr. Eur. J. Occup. Environm. Med., 2012, 18 (1–4), 3

Open access

Abstract  

Previous research on risk perception suggests that levels of education and information influence concerns over the effects of new technology. This article reports analysis of the impact of several cognitive factors (including education and knowledge) on the perception of risks attributed to applications of modern biotechnology (based on genetic engineering) to food production and agriculture. Using data from a 1992 US-nationwide telephone survey the statistical research identifies those cognitive factors that significantly influence risk perceptions. Additionally, the study reveals those potential influences that, despite their prominence in political and popular debates on risk communication and science education, do not determine the perception of risks on biotechnology in any significant manner.

Restricted access

The aim of this work was to identify new issues of the information demanded by beef consumers toward voluntary labelling. For this purpose, a total of 353 surveys were carried out to beef buyers who reside in three Spanish cities. To analyse the consumers’ demand information we used Chi-square tests. The results showed that information about sanitary and waste analysis and animal-rearing methods were the most demanded by consumers. Also, we found that there were clear links between the demand for information on the voluntary labelling of fresh beef and sociodemographic variables, such as gender, age, level of education, and the family income of the respondents.

Restricted access
Scientometrics
Authors:
Pleun van Arensbergen
,
Inge van der Weijden
, and
Peter van den Besselaar

Abstract

There is substantial literature on research performance differences between male and female researchers, and its explanation. Using publication records of 852 social scientists, we show that performance differences indeed exist. However, our case study suggests that in the younger generation of researchers these have disappeared. If performance differences exist at all in our case, young female researchers outperform young male researchers. The trend in developed societies, that women increasingly outperform men in all levels of education, is also becoming effective in the science system.

Restricted access

A doktori képzésből lemorzsolódók vizsgálata

Students Dropped out of the Doctoral Program

Educatio
Author:
Fruzsina Szigeti

Absztrakt:

A magyar felsőoktatásból történő lemorzsolódási arány közel 40 százalék, ami képzési szintek szerint a tudományos képzésben a legmagasabb. Kutatásunkban megvizsgáltuk a 2010/2011-es és a 2014/2015-ös tanév őszi szemeszterében beiratkozott PhD-hallgatók lemorzsolódásának mintázatait, és elemeztük azt is, hogy a felvett kreditek száma, a passzív státusz, a képzési terület, a képző intézmény és a képzés finanszírozási formája befolyásolja-e a lemorzsolódást. Elemzésünk alapját a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) adatai adják. Eredményeink azt mutatják, hogy akárcsak a többi képzési területnél a PhD-képzés esetében is az 1. és a 2. szemeszter a legkritikusabb lemorzsolódási periódus.

Open access

This research paper aims to provide an empirical validation of the impact of human capital accumulation and labour market institutions on productivity growth. The primary objective of this study is to analyse economic and employment growth tendencies in the period between 1985 and 2007 in various OECD member countries. In our estimations we followed a specific taxonomy to identify the features of output per capita growth in different labour-skilled branches. Besides determining the sectoral differences of labour demand by standard comparative statistics, we used a dynamic panel regression method to investigate the relationships between employment, human capital, labour institutions, and output per capita. We conclude that the high-skilled branches have achieved better economic growth performance than the lower-skilled ones in most of the OECD countries. Analysing the time series panel data of these countries our results also yield valid relationships between the level of education, labour unions and productivity growth in different branches.

Restricted access