Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • "literary protagonist" x
  • All content x
Clear All

Absztrakt

A tanulmány negyedik része egy projektnek, amely azt kutatja, hogyan fogják fel a k. sz.-ek a terroristát mint különböző regények irodalmi hősét különböző szerepekben. Ezúttal Joseph Hasslinger Operabál című regényéből vett szövegkorpusz főhősének, egy terrorista csoport vezetőjének a vizsgálatáról számolunk be. Az olvasók önészlelését és a kérdéses hős észlelését a Gough– Heilbrun-féle Tulajdonságlista Agresszivitás Skálájával vizsgáltuk ezúttal is. Ezen kívül mértük az olvasás közbeni élményállapotokat és érzéseket, valamint a szöveg sajátosságainak és a jelentésének megítélését, valamint az irodalmi értékhez való viszonyt. A tanulmány bemutatja és megvitatja ezek egymáshoz fűződő kapcsolatait, és összehasonlítja őket a korábban közölt vizsgálatok legfőbb eredményeivel.

Restricted access

Summary

A tanulmány egy kutatás 3. része, amely a terroristának mint irodalmi hősnek a felfogását vizsgálja különböző regényekben. A tanulmány Doris Lessing A jó terroristacímű regényéből vett szövegkorpuszt használja, méri meg fogadtatását különböző változókkal. Nevezetesen, bemutatja és megvitatja a) a k.sz.-ek önpercepciója és a hősről kialakított percepciója közötti viszonyt az agresszivitás/nem agresszivitás index alapján, összehasonlítva azt a két előző vizsgálat megfelelő adataival, b) a hős percepciójának a módját, viszonyítva a terrorista megfelelő sztereotípiáihoz, kiemelve bizonyos atipikus, egyéni és/vagy nemi jegyeket, c) a hősnek tulajdonított jellemvonások ŕ9

Restricted access

Abstract  

Although the mediaval church preached that happiness was possible only in the afterlife if one pursued a virtuous and pious existence on earth, both a number of poets and of philosophers outlined avenues for the opposite approach. John Buridan strongly defended the idea that human life should be based on happiness, and Marie de France outlined clear strategies for her literary protagonists to realize this dream during their earthly existence. In this article both their testimonies, but also those of Hartmann von Aue, Walther von der Vogelweide, Giovanni Boccaccio, and Albertanus da Brescia are considered as support for the thesis that medieval people did accept, at least under special circumstances, a very secular position with respect to human happiness. The literary and philosophical documents do not belittle or undermine the theological arguments, instead they simply open new perspectives which demonstrate considerable anthropological similarities between people in medieval and modern Europe.

Restricted access

az irodalmi szövegfeldolgozás pszichológiai vizsgálata . Pszichológia , 26 , 205 – 224 . 12. Halász , L. ( 2010 ): Perception of the terrorist as a literary protagonist . SPIEL

Restricted access