Search Results

You are looking at 1 - 10 of 75 items for :

  • "living conditions" x
  • All content x
Clear All

Income and Living Conditions (EU-SILC) . Methodology . https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_–_introduction , accessed 20 / 05 / 2019

Open access

A tanulmány az „Ifjúság 2000” kutatás adatainak felhasználásával készült, mely vizs­gálatot a 15-29 éves korosztályokat reprezentáló, 8000 fős országos mintán bonyo­lítottuk le. A minta területileg, nemek és korcsoportok szerint reprezentatív. A tanulmány mindenekelőtt a munkaerőpiacon a rendszerváltás után bekövet­kezett alapvető változásokkal foglalkozik: a tömeges munkanélküliség megjelenésével és annak tartóssá válásával, a foglalkoztatottság alacsony szintjével, a társadalom polarizálódásának és a marginalizálódott rétegek kialakulásának folyamatával, a munka­erőpiac szegmentálódásával és a globalizációs folyamatokba való bekapcsolódás ellentmondásos kísérőjelenségeivel. Egyfelől a munkaerővel szembeni követelmények növekedésével, az új munkaerő-felhasználási formák elterjedésével, másfelől a területi, regionális és településtípusok közti különbségek növekedésével. E változások a fiatal korosztályok számára merőben új körülményeket teremtettek, hiszen megnehezítették a munkaerőpiacra való belépést, ezáltal kikényszerítették az érintett korosztályok iskolarendszeri „parkíroztatásának” megoldását, amely aztán a munkába állás időpontjának, továbbá a házasodás és a gyermekvállalás idejének a kitolódását is eredményezte. A tanulmány részletesen foglalkozik a munkaerőpiacra bejutott fiatalok életkori és iskolázottsági jellemzőivel, foglalkozási szerkezetével, munkaerő-piaci mozgásaival (fluktuáció), megélhetési körülményeivel, a bérek és fizetések megoszlásával és az ingázás jelenségével.

Restricted access

. Living Conditions (EU-SILC). http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zivotni_podminky_(eu_silc) , accessed 29/04/2010 Mareš, P. — Rabušic, L. (1996): K měření subjektivní chudoby v české společnosti [Subjective

Restricted access

important question for economic policy decision makers on how incomes or living conditions of certain social groups change in response to certain government measures. At first, some national static tax-benefit models were elaborated ( Bitler et al. 2006

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Ibolya Hegedűs, Veronika Morvai, Péter Rudnai, Éva Szakmáry, András Paksy, and György Ungváry

miskolci Foglalkozás-egészségügyi Központ tapasztalatai alapján.] Foglalkozás-egészségügy, 2001, 5 (2), 37–38. [Hungarian] Hegedűs, I., Szakmáry, É., Ungváry, Gy.: Presentation of the health status, living conditions

Open access

The process of cultural adaptation of the Slovak colonists to the new living conditions in Lowland did not result in the cultural destruction. There was a selective transfer of cultural information that corresponded with the Slovak enclaves’ current needs in the new environment. However, the Slovak material culture did not lose its previous role of the main symbol of ethnic identification. Interaction between Slovaks, the majority community and other ethnic minorities, was reflected in the material culture. Social conditions in Lowland were favourable for the Slovak colonists’ efforts to negotiate the differences between their original material culture and the new one that they were building in the process of construction of their new living environment. The Slovak enclaves in Lowland manifested a high degree of “cultural literacy” — the ability to exist in certain material and social environment. Their cultural competencies that were acquired in the native cultural environment in Slovakia (socialization) were effectively implemented in the multiethnic and multicultural environment. The ability of ethnic community to adapt to the changed living conditions which does not have significant impact on ethnic identification is known as cultural adaptability.

Restricted access

Today, at the beginning of the 21st century, the standards of living conditions are defined by the current financial and economic situation. It has impacts on the smallest details of everyday life as well as on residential purchases and constructions also. These are the sectors that mainly felt the lack of funding in the recent years. Although the treatment of this problem should be a simple answer, ecological, economical and social factors generate a more difficult solution. A very important issue in today’s society concerns making the use of the un-preferred living spaces within an existing home. There are many types of these living spaces, including for example out-of-date country buildings that have lost their function, or a variety of apartments in the cities. It became clear that living in prefabricated (panel) buildings is the most undesirable for the population, so the biggest part of the research is about the theoretical rehabilitation of these buildings.

Restricted access

The authors of this publication content analyzed downloadable, digitally manageable, archaic and folkloristic texts related to the psychic layers of eating. In the background of obesity, evolutional, cultural factors and factors of socialisation are identified that have an effect via non-apperceived, irrational and emotional functions, and make lasting weight-loss difficult. The preference of fat, salty and sweet dishes is an evolutional heritage that is unhealthy among the current living conditions. The matching of eating circumstances with calmness and love in early childhood is a social heritage. The celebration of life’s great events with excessive eating together with loved ones is a cultural heritage. Owing to such traditions, eating is not merely nutrient-intake, but a process full of significant psychic values. Food has not only nutritional but also emotional values which latter aspect determines eating today more than physiological signs. During slimming, the psychotherapeutic exploration, the apperception and correction of the emotional value of eating are important.

Restricted access

Abstract  

The present study in the Metropolitan Zone of Guadalajara (MZG) in the state of Jalisco was carried out along 2007. 222Rn (radon) and 220Rn (thoron) levels were measured in single-family dwellings in normal living conditions (open house condition). Measurements were accomplished by Electret Passive Environmental Radon Monitors (E-PERM) in different configurations. At the same time and for the same period, the gamma dose rate was measured by a LiF: Mg, Cu, P+PTFE thermoluminiscent dosimeter. A Quality Assurance Program was improved. Results show a lognormal distribution of annual concentrations and seasonal variations. Mean annual concentrations of radon were lower than US EPA and EEC action values. 220Rn levels appear to be higher than the typical value determined by the UNSCEAR Reports (1993 and 2000). Performance of different E-PERM configurations accomplishes the US EPA guidelines and yield useful results for diverse situations. Gamma rate dose was higher than that of the Metropolitan Zone of Mexico.

Restricted access