Search Results

You are looking at 1 - 10 of 12 items for :

  • "local effect" x
Clear All

In autumn of 1997 two borehole tiltmeters, type AppliedGeomechanics, A722 were installed for monitoring recentmovements of the Mecsekalja fault in Southwest Hungary. Beside the continuous tilt measurements a geodetic network for GPS and electronic distance measurements (EDM) and a levelling line crossing the fault were established. The borehole tiltmeters are continuously recording and the geodetic measurements (GPS, EDM, precision levelling) are repeated twice in a year, in spring and in autumn. This paper presents experiences and results of the tiltmeter measurements and analyses the disturbing effects e.g. earth tide, tilt caused by ground water level variations, precipitation of the surrounding vegetation, etc.  superposed to the tilt signal. The paper shows some of these effects which can use to prove the goodness of the coupling between the instrument and the ground.

Restricted access

A repülőgép-becsapódáshoz tartozó extrém terhek valószínűsége átlagos építmények esetén elhanyagolható, így az általános tervezési előírások, szabványok ezeket nem tartalmazzák. Kiemelt létesítmények, például atomerőművek esetében azonban a lehetséges következmények súlyossága miatt mindenképpen foglalkoznunk kell ütközések hatásaival, az előírt vizsgálatok a tervezési alapban is megjelennek. Cikkünk nagy merevségű szerkezetbe történő repülőgép-ütközés hatásait tárgyalja építőmérnöki szempontból. Az atomerőmű konténmentjének, a hermetikus teret határoló szerkezetnek a falai 1–1,5 m vastagságú vasbeton anyagú, sűrűn, több rétegben vasalt falak, így a vasbeton anyag viselkedése jelentős mértékben meghatározza az ütközés következményeit. Röviden összefoglaljuk a beton és a betonacél viselkedésének jellemzőit magas hőmérséklettel járó, ütközés jellegű terhek esetén. Ezen felül bemutatjuk az ütközés globális (teljes szerkezetet érintő) és lokális (az ütközési zónában lejátszódó, az állékonyságot nem veszélyeztető) hatásait. Kitérünk a hatások lehetséges modellezésére, a napjainkban leginkább elterjedt számítási, vizsgálati módszerekre.

Restricted access

Two effects have been studied concerning the former Wiese arrows and the newly determined complex induction vectors in the Pannonian backarc basin (Hungary): the remote effect of the curved Carpathian Conductivity Anomaly (CA) on the direction of the long period vectors, the local effect of the thickness (or conductance) of the conductive sediments on the induction vectors. The curvature of the Carpathian CA is clearly seen in the direction of the induction vectors as a remote effect dividing the Pannonian Basin into two great parts from this point of view. Following Zhang et al. (1993) who stated that the length (absolute value) of the induction vector becomes also constant in the “S-interval” as the magnetotelluric (MT) impedance which is related to the conductance of the sedimentary cover, it has been studied whether there is also any relation between the length of the induction vectors and the conductance of the same sedimentary cover (or thickness of sediment if its resistivity is constant). Due to the structural inhomogeneities to which the induction vectors are very sensitive, and to their great remote (side) effect, only a weak statistical relation has been found, nevertheless, its trend could be approximated by Ritter and Banks' (1998) theory. Exceptional cases are demonstrated.

Restricted access

Abstract  

Studies were initiated to investigate the effect of the delivery mode of45Ca ions through guinea pig skin in vivo. Direct current (DC), pulsating current (PC) and a Bernard current form, the “courtes periodes” current profile (CP) were applied with the same current density (0.16 mA/cm2) and for the same duration (30 minutes). The45Ca ions were delivered from a Ca-bentonite patch radiolabeled with45Ca (a natural mineral clay rich in calcium, 50 mgCa/g). The total quantity of applied bentonite was 1.5g×10 days=15g.45Ca was counted in different biological samples of the animals. The delivery of45Ca ions into the body (systemic effect) is the highest when CP current is applied (6.87±0.95·10−12g/samples). The local effect appears to be more effective in case of DC current mode (5.89±0.12·10−12g/0.5g bone). Total calcium measurements proved that the result of transdermal radiocalcium delivery is not only an ion exchange process at the surface of the bone but a deposition of calcium ions into the hydroxiapatite matrix (the net calcium introduction, which represent the difference between the total calcium into the treated bone and total calcium into untreated bone varied from 15.52±2.42·10−3g/0.5g bone to 44.30±3.50·10−3g/0.5g bone). The results suggest that iontophoresis could be used to accumulate calcium into different target tissues using the appropriate current system.

Restricted access

A rohamosan fejlődő nanotechnológiai eljárások során előállított anyagokat egyre szélesebb körben alkalmazzák számos egyéb terület mellett a klinikai gyakorlatban is. Tekintettel kedvező tulajdonságaikra, alkalmazzák őket implantátumok bevonataként, csontpótlásra, gyógyszerek farmakokinetikai jellemzőinek optimalizálására. A hatóanyagok nanoméretű szemcsés, liposzómás bevonataként jelentős előrelépést jelenthetnek a hatékony terápia szempontjából. Előnyös tulajdonságaik mellett azonban a méretből adódó eltérő kémiai tulajdonságok számos veszélyforrást is magukban hordozhatnak, így felelősségteljes alkalmazásukhoz az egészségre gyakorolt esetleges kedvezőtlen hatásaik ismerete elengedhetetlen. A nanorészecskék nagyobb méretű anyagformákétól eltérő hatásai elsősorban a szemcsemérettel magyarázhatóak. Az eddigi vizsgálatok alapján a túlnyomóan lokális hatás mellett szisztémás, szabad gyökök termelésére, thrombocytaaggregációra gyakorolt hatással kell számolni, amely növeli a cardiovascularis rizikót. Tekintettel az eddig rendelkezésre álló igen hiányos ismeretekre, a nanoanyagok egészségre gyakorolt hatásaival kapcsolatos pontos kockázatbecslés elvégzésére egyelőre nincs lehetőség, így a nanoszemcsék alkalmazása a betegellátásban különösen nagy körültekintést igényel.

Restricted access

A nemszteroid gyulladásgátlók (NSAID) az egyik legszélesebb körben alkalmazott gyógyszercsoport világszerte. Számos jótékony hatásuk mellett az évtizedek során kedvezőtlen mellékhatásaik is kiderültek. Az NSAID-ek károsíthatják a tápcsatorna bármely szakaszát. Korábban alsó tápcsatornai mellékhatásaikat kisebb jelentőségűnek gondolták, egyre több megfigyelés igazolja azonban, hogy legalább olyan mértékben károsítják az alsó tápcsatornát, mint a felsőt, csupán a diagnosztikai lehetőségek korlátozottabbak. Az NSAID-ek károsíthatják az ép nyálkahártyát, de meglévő bélbetegség fellángolását is okozhatják. Alsó tápcsatornai mellékhatásokat elsősorban a duális (COX-1- és COX-2-) gátlók idéznek elő. A patomechanizmusban a ciklooxigenáz-gátlás mellett fontos a helyi hatás, amely az epithelsejt sérülésével megindítja a további károsodás láncreakcióját (permeabilitás növekedése, luminalis faktorok beáramlása, gyulladásos mediátorok termelődése stb.). A tanulmányban a szerzők a legújabb irodalmi adatok alapján tárgyalják a jelentősebb alsó tápcsatornai NSAID-mellékhatásokat, valamint a jelenleg rendelkezésre álló prevenciós és terápiás lehetőségeket.

Restricted access

A múlt század nyolcvanas éveitől kezdődően számos vizsgálat bizonyította, hogy az immunsejtek (lymphocyták, granulocyták, monocyták, makrofágok, hízósejtek) hormonokat állítanak elő, azokat tárolják és szecernálják. Bár e hormonok mennyisége relatíve csekély, az immunsejtek mennyisége oly nagy, hogy endokrin szerepükkel foglalkozni kell. Jelentős különbségek vannak a klasszikus endokrin rendszer és az immun-endokrin rendszer között. Míg a „klasszikus” endokrin szervek sejtjei egyfajta hormont termelnek (monoproducerek), addig az immunrendszer sejtjei poliproducerek. E sejtek a hormonokat a termelőapparátussal együtt a szükségletek helyére tudják szállítani, ezáltal a hormonok hatásukat lokálisan tudják kifejteni. Ez mutatkozik meg például az endorfintermelő immunsejtek esetében a gyulladásos közegben, vagy a korai terhességben a chorionbolyhok körüli lymphocyták esetében. A hormontermelő immunsejtek receptorokkal is rendelkeznek, amelyekkel számos hormon jelét fogják fel. Ezáltal kétirányú kapcsolat jön létre a neuroendokrin rendszer és az immun-endokrin rendszer között, miközben az immun-endokrin rendszeren belül is van egy hormonális hálózat. A sejtes szállítmányozási (packed transport) teória e jelenségek magyarázatát adja meg. Orv. Hetil., 2011, 152, 777–784.

Open access

Absztrakt

Az alkoholizálásból és a dohányzásból eredő rákfogékonyság genetikai biomarkereinek alkalmazhatóságát számos tényező módosítja. Ezek között néhány új szempont: a különböző alkoholizáló betegcsoportok önbevallási készsége, az egészséges magyarok mutagénekkel szembeni hiperérzékenysége, vagy a citogenetikai biomarkerek vizsgálati objektumaként használt perifériás limfociták immunreakciókban is betöltött szerepe. Fentiek tisztázásához 432 alkoholizáló fej-nyaki daganatos (FNyD), 62 (még) nem malignus alkoholos májbeteget (ALKM), illetve 101, szubjektíven panaszmentes krónikus alkoholistát (ALK) vizsgáltunk. A klinikailag alátámasztott kórképek ellenére az FNyD és ALKM betegeknek csak 50%-a vallott be szeszesital-fogyasztást, teljes önbevallást csak az alkoholelvonóra önként jelentkező ALK-k adtak. A megfelelően illesztett eset-kontroll citogenetikai biomarker-vizsgálatok alapján az ALK-k és az absztinensek spontán kromoszómaaberrációi (KA) nem különböztek. FNyD-ben és ALKM-ben viszont a 40–50%-kal emelkedett KA-gyakoriságban megnyilvánuló genetikai instabilitás a gyulladás szisztémás immunválaszához is köthető. Az egyéni rákhajlam becslésére szolgáló bleomycinnel indukált kromatidtörés/sejt (break/cell; b/c) az eddig közöltekkel ellentétben nem FNyD-ben (1,06 b/c), hanem az egészséges ALK-kban (1,52 b/c) volt a leggyakoribb, ami inkább a lokális genotoxikus expozíciókból (alkohol, dohány, táplálkozás szinergizmusa) eredő, nyálkahártyával asszociált immunreakciót tükrözheti. A magyar egészséges populáció közel 50%-ának hiperérzékenysége, szemben a 10–20%-os várttal, valószínűleg ebből eredhet. Ugyancsak ezzel magyarázható, hogy a különböző lokalizációjú FNyD betegek között a szájüregi daganatosok b/c hányadosa a legmagasabb, vagyis ahol a lokális mutagénhatás a legintenzívebb. Az alkoholizmus genotoxikológiai markereinek vizsgálatakor az önbevallás szubjektivitása epidemiológiai, a limfocita-szubpopulációk aránya és gyulladásokban betöltött szerepe pedig immunológiai zavaró tényező lehet.

Restricted access

): Evidence for a local effect of leptin in bovine mammary gland. J. Dairy Sci. 85 , 3277-3286. Evidence for a local effect of leptin in bovine mammary gland J. Dairy Sci

Restricted access

SK. The enteric network interactions between the immune and nervous systems of the gut. Immunity 2017; 46: 910–926. 7 Holzer P. Local effector

Open access