Search Results

You are looking at 1 - 10 of 19 items for :

  • "local effects" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

In autumn of 1997 two borehole tiltmeters, type AppliedGeomechanics, A722 were installed for monitoring recentmovements of the Mecsekalja fault in Southwest Hungary. Beside the continuous tilt measurements a geodetic network for GPS and electronic distance measurements (EDM) and a levelling line crossing the fault were established. The borehole tiltmeters are continuously recording and the geodetic measurements (GPS, EDM, precision levelling) are repeated twice in a year, in spring and in autumn. This paper presents experiences and results of the tiltmeter measurements and analyses the disturbing effects e.g. earth tide, tilt caused by ground water level variations, precipitation of the surrounding vegetation, etc.  superposed to the tilt signal. The paper shows some of these effects which can use to prove the goodness of the coupling between the instrument and the ground.

Restricted access

In Hungary there are borehole tiltmeters used for monitoring tectonic movements and landslides. These investigations need long time continuous measurements. The Model 722A tiltmeters of Applied Geomechanics Inc. are fastened to the ground by tamped sand in the borehole.  In some cases the boreholes become untight  and it was thought that in this case the ground water seeping into the borehole could loosen the tamped sand causing a bad coupling between the tiltmeter and the ground. It was proved by laboratory test that the ground water and the variation of its level does not change the coupling of the instrument to the ground. In this paper the description of the test made at the Geodetic and Geophysical Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences and the results of the measurements are given.

Restricted access

Az atomerőműre történő repülőgéprázuhanás építőmérnöki aspektusai

Civil engineering aspects of aircraft impact into a nuclear power plant

Építés - Építészettudomány
Authors:
Lili Eszter Laczák
and
György Károlyi

Defence Research Establishment , Kjeller 1998 . [12] Laczák Lili Eszter – Károlyi György : Local Effects of Impact into Concrete Structure

Restricted access

The design specifications of composite trusses are only partially included in the European standards. However this construction system can be considered as one of the most economical for building and bridge structures. In general, the composite trusses can be used for greater spans up to the 30 m, which allows better use of internal space without restricting columns. They are appropriate also to meet the requirements for building height limitation, the need to run complex electrical, heating, ventilating, and communication systems. To create the interaction between steel and concrete, it is necessary to prevent the relative slip at the steel and concrete interface using the shear connectors. But the local effects of a concentrated longitudinal force and the distribution of the shear force between steel section and concrete slab, as special task, should be appropriately examined. The finite element analyses can be used to investigate numerically this structural system behavior, exploiting several computer procedures. The experimental research has tested these procedures. The outputs of this study are presented in the paper.

Restricted access
Acta Geologica Hungarica
Authors:
Sándor Kele
,
Lászó Korpás
,
Attila Demény
,
Péter Kovács-Pálffy
,
Bernadett Bajnóczi
, and
Zsófia Medzihradszky

In the area of the town of Tata (Hungary) there are several Quaternary travertine outcrops, of which the Porhanyó Quarry is the best-exposed one. The travertine of the Porhanyó Quarry can be vertically divided into six units. Algal and other phytoclastic and phytohermal grainstone, boundstone and floatstone are the dominant microfacies. On the walls of the quarry carbonate vents and cones were detected; these forms are indicators of former spring activity at the bottom of a shallow lake. The lake, fed by thermal springs, was formed in a siliciclastic floodplain. The upwelling thermal water brought quartz and other detrital grains from the underlying Pannonian siliciclastic sediments to the surface, concentrating them in the vents. The three main phases of lacustrine evolution were interrupted first by a drying and flooding event, followed by a fluvial-eolian event and finally by eolian sedimentation. The oxygen isotope compositions of the vents differ from the values of vertical sections and slope samples, whereas the carbon isotope compositions show less variation. The different facies migrated during the evolution of the Tata Travertine Complex due to changes in morphology and flow direction. The integrated model of lake evolution suggests an upward cooling climatic trend, beginning with a humid Mediterranean climate in the early phase and closing with a cold, dry continental one in the late phase. The Tata Travertine Complex shows a marked d13C difference from the travertine occurrences of the Buda Mts. that is attributed to local effects. The ascending solutions at Tata may have infiltrated through organic-rich bedrocks and could have carried dissolved C enriched in 12C.

Restricted access

Absztrakt

Az ösztrogének modulálják az immunválaszt és az autoimmun betegségek kialakulását, lefolyását. Hatásaikat magreceptorok (azaz ösztrogénreceptor-alfa és ösztrogénreceptor-béta) mellett membránreceptorok közvetítik, illetve egyéb hormonokkal való kölcsönhatásaik befolyásolják. A szöveti homeosztázis fenntartásában a lokálisan képződő hormonoknak van elsődleges szerepe. Az immunrendszer a szervezetünk egyik legdinamikusabban változó rendszere. Citokintermelésük révén hatásuk a szervezet minden sejtjét érinti. Ugyanakkor az immunsejtek is szabályozás alatt állnak, a kiváltott hatást az immunsejtek fejlődési stádiuma is meghatározza. Klinikai megfigyelések bizonyítják, hogy a nemi hormonok közül az ösztrogéneknek szerepe lehet a különböző típusú autoimmun betegségekben. A B-sejt-mediált kórképek lefolyását az ösztrogének súlyosbítják. T-sejt-mediált kórképekben a hatás a Th1- vagy Th2-dominanciától függ: az ösztrogén az immunválasz Th2 jellegét erősíti, ezért azok a betegségek, amelyekre Th2-dominancia a jellemző, ösztrogén hatására súlyosbodnak, míg a Th1-domináns betegségek enyhülnek. A gyulladás önmagában is befolyásolhatja az ösztrogének immunsejtekre kifejtett hatásait. A gyulladásos citokinek megváltoztathatják az ösztrogénreceptorok expresszióját, funkcióját, de a perifériás ösztrogénmetabolizmuson keresztül a ligand elérhetősége is fontos tényező. A helyi, szöveti rendszer monitorozása, a rendszerben részt vevő molekulák felismerése, mennyiségük meghatározása döntő jelentőségű a mechanizmusok megismerésében és új diagnosztikai, illetve terápiás eljárások kidolgozásában. Jelenleg a napi, laboratóriumi gyakorlatban mért molekulák korlátozottan alkalmasak az ösztrogének szövetspecifikus hatásainak monitorozására. Jelen összefoglalóban a szerzők áttekintik az ösztrogének immunválaszban betöltött szerepét és összefoglalják azokat az új laboratóriumi módszereket, amelyek segítséget jelentenek a lokális hatások nyomon követésében. Orv. Hetil., 2015, 156(51), 2070–2076.

Open access

Az erdőállományok talajvíz utánpótlódásra gyakorolt hatásának vizsgálata kecskemét-ménteleki mintaterületen

Investigation of the impact of forest stands on groundwater recharge in the Kecskemét-Méntelek study area

Agrokémia és Talajtan
Authors:
András Szabó
,
Zoltán Gribovszki
,
Péter Kalicz
,
Ján Szolgay
,
Zsolt Gácsi
, and
Bence Bolla

Az Alföldet, azon belül is különösen a Homokhátságot érintő talajvízszint süllyedés, súlyos ökológiai és gazdasági következményekkel is járó problémakör. A jelenség hátterében álló lehetséges okokkal kapcsolatban több évtizede zajlik kutatómunka, ugyanakkor ezek relatív súlyának meghatározása a mai napig tudományos vita tárgyát képezi.

Több szerző is kiemeli az erdőtelepítések talajvízszint csökkentő hatásának fontosságát. Ez a hatás két módon, a vegetáció vízfelvétele, illetve a csapadékból történő utánpótlódás csökkentése (intercepció, talajnedvesség felvétel) által jelentkezhet. Ezen mechanizmusok működését vizsgáltuk meg egy akác (Robinia pseudoacacia) és egy fekete fenyő (Pinus nigra) állomány esetében a Homokhátságon, Kecskemét-Ménteleken kialakított mintaterületünkön, 90, 150 és 200 cm-es mélységben, nagy időbeli felbontással mért talajnedvesség, illetve talajvíz adatokra alapozva.

Az adatok alapján feltételezhető, hogy a talajvízből nem történik közvetlen, vagy közvetett vízfelvétel, aminek oka vélhetően a gyökérzóna és a talajvíz közti igen jelentős horizontális távolság. A talajnedvesség esetében a sekélyebb rétegekben egyértelműen jelentkezik az erdőállományok szezonális szárító hatása. Ugyanakkor a mélyebb rétegek talajnedvesség adatai alapján kijelenthető, hogy a csapadékból történő talajvíz visszatöltődésre leginkább az akác állomány alatt van elméleti lehetőség. A látszólagos ellentmondás feltételezhetően a gyökérzet által kialakított makropórusok hatásával magyarázható. Ezt támasztja alá az akác és fekete fenyő állományok közti igen jelentős eltérés is.

Következtetésünk, hogy az erdőállományok lokálisan jelentősen eltérő hatást gyakorolhatnak a talajvízszintre. Ezért a lezajló folyamatok hátterét, általános jellegű megállapítások helyett, az adott hidrológiai rendszer több elemét vizsgáló monitoring adataira alapozva lehetséges csak felderíteni.

Open access

. ( 2007 ), Urbanization and global environmental change: local effects of urban warming . Cities and Global Environmental Change , 173 ( 1 ), 83 – 88 . Kiesel K

Restricted access
Scientia et Securitas
Authors:
Mónika Lakatos
,
Zita Bihari
,
Beatrix Izsák
, and
Olivér Szentes

Összefoglaló. A WMO 2021 elején kiadott állapotértékelője szerint a COVID–19 miatti korlátozások ellenére az üvegházhatású gázok légköri koncentrációja tovább emelkedett. A tengerszint emelkedés a közelmúltban gyorsult, rekordmagas volt a jégvesztés Grönlandon, az Antarktisz olvadása is gyorsulni látszik. Szélsőséges időjárás pusztított, élelmiszer-ellátási gondok léptek fel, és 2020-ban a COVID–19 hatásával együtt nőtt a biztonsági kockázat több régióban is. Az éghajlatváltozás felerősíti a meglévő kockázatokat, és újabb kockázatok is fellépnek majd a természeti és az ember által alkotott rendszerekben.

Az éghajlatváltozás hatása a hazai mérési sorokban is megjelenik. Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) homogenizált, ellenőrzött mérései szerint 1901 óta 1,2 °C-ot nőtt az évi középhőmérséklet. Két normál időszakot vizsgálva egyértelmű a magasabb hőmérsékletek felé tolódás, a csapadék éven belüli eloszlása megváltozott, az őszi másodmaximum eltűnőben van. Nőtt az aszályhajlam, gyakoribbá váltak a hőhullámok, intenzívebb a csapadékhullás, emiatt az éghajlatvédelemi intézkedések mellett a jól megalapozott alkalmazkodás is indokolt. A biztonsági kockázatok csökkenthetők az OMSZ és Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közötti együttműködés által.

Summary. The first part of the article gives an overview of the state of the global climate in 2020 based on the report compiled by the World Meteorological Organization (WMO, 2021) and network of partners from UN. According to this report, the 2020 was one of the three warmest years on record, despite a cooling La Niña event. The global mean temperature for 2020 (January to October) was 1.2 ± 0.1 °C above the 1850–1900 baseline, used as an approximation of pre-industrial levels. The latest six years have been the warmest on record. 2011-2020 was the warmest decade on record. The report on the “State of the Global Climate 2020” illustrates the state of the key indicators of the climate system, including greenhouse gas concentrations, increasing land and ocean temperatures, sea level rise, melting ice and glacier and extreme weather. It also highlights impacts on socio-economic development, migration and displacement and food security. All key climate indicators and associated impact information published in this report highlight continuing climate change, an increasing occurrence and intensification of extreme events, and severe losses and damage, affecting people, societies and economies. Extreme weather events triggered an estimated 10 000 000 displacements in 2020. Because of COVID-19 lockdowns, response and recovery operations were leading to delays in providing assistance. After decades of decline, the increase in food insecurity since 2014 is being driven by conflict and economic slowdown as well as climate variability and extreme weather events. Climate change will amplify existing risks and create new risks for natural and human systems. Risks are unevenly distributed and are generally greater for disadvantaged people and communities in countries at all levels of development.

The global changes have local effects in Hungary as it is shown in the second part of the article. The climate monitoring at the Hungarian Meteorological Service is based on measurements stored in the Climate data archive. We apply data management tools to produce high quality and representative datasets to prepare climate studies. The data homogenization makes possible to eliminate inhomogeneities due to change in the measuring practice and station movements. Applying spatial interpolation procedure for meteorological data provide the spatial representativeness of the climate data used for monitoring. The surface temperature increase is slightly higher in Hungary than the global change from 1901. The annual precipitation decreased by 3% from 1901, although this change is not significant statistically. The monthly temperatures shifted to warmer monthly averages in the most recent normal period between 1991 and 2020 comparing to the 1961–1990 in each months. The annual course of the monthly precipitations changed, especially autumn. The monthly sum in September and in October increased substantially. The frequency of heatwave days increased by more than two weeks in the Little Plain and in the southern part of the Great Hungarian Plain from 1981, which is the most intense warming period globally. The intensification of the precipitation in the recent years is obvious in our region. The cooperation of the Disaster Risk Management and the Hungarian Meteorological Service could expand the adaptive capacity of the society to climate change.

Open access
Scientometrics
Authors:
Aashish Mehta
,
Patrick Herron
,
Yasuyuki Motoyama
,
Richard Appelbaum
, and
Timothy Lenoir

) then yields: 2 This decomposes the change in IC rates into contributions due to diffusion and local effects. Specifically, the first term captures diffusion effects : changes in the IC rate due to changes in the share of papers involving country c

Restricted access