Search Results

You are looking at 1 - 10 of 137 items for :

  • "long-term experiment" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

vetésforgók elkülönítése diszkriminanciaanalízissel tartamkísérletben. (Separation of wheat and maize crop sequences in long-term experiments using discriminant analysis) Növénytermelés , 51 , 21–37. Dang Q

Restricted access

tartamkísérletben. (Long-term effects of herbicides on weeds. III. Effect of herbicide treatments on the weed mass in long-term experiments in Martonvásár.) Növényvédelem , 42 , 67–78. Bónis P

Restricted access

In a long-term experiment set up in Martonvásár (N 47°21′, E 18°49′), Hungary in 1960 on a humous loam soil of the chernozem type, the effect of five crop production factors in increasing maize yields was studied in seven treatments. The factors studied were soil cultivation, fertilisation, plant density, variety and weed control. All the factors had a favourable and an unfavourable level. Yield data recorded over 42 years were evaluated using analysis of variance and stability analysis. The highest yield (8.59 t ha −1 ) was obtained when all the production factors were favourable and lowest (2.09 t ha −1 ) when these factors were unfavourable. When only one factor was unfavourable and all the other factors were favourable the following yields were obtained (t ha −1 ): soil tillage: 8.32, fertilisation: 5.21, genotype: 4.98, plant density: 6.31 weed control: 7.01. The crop production factors contributed to the increase in maize yield in the following ratios (%): fertilisation 30.6, variety 32.6, plant density 20.2, weed control 14.2, soil cultivation 2.4. The highest value of the coefficient of variation (CV%) was obtained when all the production factors were at the unfavourable level (45.7%) and when weed control or fertilisation were unfavourable (36.6% and 34.8%, respectively), while the lowest value was recorded when all the factors were favourable (19.5%). The significant treatment × year interaction could be attributed principally to treatments in which weed control, fertilisation, genotype or all the factors were unfavourable. The regression coefficient of linear regression analysis provided a satisfactory characterisation of the stability of the treatments in different environments, while the distance between the straight lines expressed the yield differences between the treatment pairs. The AMMI (Additive Main Effect and Multiplicative Interaction) model proved to be a valuable approach for understanding agronomic treatment × environment interactions and assessing the mean performance and yield stability of treatments.

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: János Kátai, Thomas Döring, Magdolna Tállai, Andrea Balla-Kovács, István Henzsel, Marianna Makádi, Zsolt Sándor, and Imre Vágó

-Kovács , T. , Zsuposné Oláh , Á. , Kátai , J. , Villányi , I. , Takács , T. 2009 . Correlation between biological and chemical properties in soils from long-term experiments . Agrokémia és Talajtan (In Hungarian). 58 . 309 – 309

Restricted access

By using the baking quality parameters from a long-term experiment the effect of fertilization (N+PK) on wet gluten contents and farinograph values were determined on chernozem soil under continental climatic conditions. In the average of years and varieties fertilization highly increased the wet gluten content (in the control treatment 27,6 %, in the N 300/150 +PK fertilizer treatment 35,97 %). Fertilizer application also had favourable effects on farinograph values. These effects, however, were rather moderate (in the control treatment 56,2, in N 300/150 +PK fertilizer treatment 61,4).We could increase the stability of the quality by using of appropriate fertilizer doses. The correlation between fertilization and wet gluten content was medium (0.343 xx –0,694 xx ) and between fertilization and farinograph values was weak (0.030–0.419 xx ).

Restricted access

( Zea mays L.) in monoculture long-term experiment.) Növénytermelés , 46 , 509–527. Győrffy B. Az istállótrágya és a műtrágya hatása a kukorica (Zea mays L.) termésére és

Restricted access

.) grown in a monoculture in a long-term experiment. Cereal Res. Commun. , 35 , 249–252. Takács N. Effect of maize stalks and N fertilisation on the yield and yield stability of maize

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: Tibor Szili-Kovács, Ágnes Zsuposné Oláh, János Kátai, Ilona Villányi, and Tünde Takács

Alapvetően hiányoznak a talajbiológiai változók közötti összehasonlító vizsgálatok különböző magyarországi talajoknál. Első lépésként hat különböző fizikai féleségű, szervesanyag-tartalmú, tartamkísérletben szereplő talaj összehasonlító elemzését céloztuk meg tíz talajbiológiai és -enzimológiai módszer együttes felhasználásával. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a mintavételi időpont (tavasz vagy ősz) lényegesen befolyásolja-e a mért változó értékét. A tavaszi és őszi mintavételek között szignifikáns különbség adódott a legtöbb talajbiológiai változó között. Áprilisban általában kisebb mikrobiális biomassza és aktivitás értékeket kaptunk, mint novemberben, és a vízoldható szerves-C és -N tartalomra is elmondható ugyanez. Ennek valószínűleg az lehet az oka, hogy novembertől áprilisig a szervesanyag-képződés lecsökken, ugyanakkor a lebontás folyamatosan történik. A kloroform fumigációs módszerrel meghatározott mikrobiális biomassza az alaprespirációval, a szubsztrát indukált respirációval, az FDA hidrolitikus aktivitással, az ureáz- és foszfomonoészteráz-aktivitással mutatott szoros összefüggést. A lemezöntéssel meghatározott aerob heterotróf baktériumszám semmilyen más változóval nem mutatott szignifikáns kapcsolatot, a mikrogombák száma a dehidrogenáz enzimaktivitással volt szoros összefüggésben. A vizsgált talajok fizikai és kémiai tulajdonságai közül a humusztartalom, és főleg a vízoldható szerves-C tartalom befolyásolta a talajbiológiai változókat. Az Arany-féle kötöttségi szám a szubsztrát indukált respirációval, a FDA hidrolitikus aktivitással és a foszfatázaktivitással mutatott szoros összefüggést. Az általunk vizsgált változók közül az ureáz- és dehidrogenázaktivitás egyetlen talajfizikai vagy kémiai változóval sem mutatott korrelációt. Az eddigi eredmények megfelelő kiinduló pontot jelenthetnek a tartamkísérletek monitorozásához szükséges háttérértékek rögzítéséhez, ugyanakkor szükség van a vizsgálatok kiterjesztésére további talajtípusokra is.

Restricted access

The effect of various fertiliser treatments on the yield of maize hybrids was studied on the basis of 26 years of data obtained in a long-term bifactorial split-plot experiment set up in 1967. The seven treatments (NPK ratio 2:1:1) applied were as follows (rates per hectare): 1. Control (no fertiliser), 2. 100 kg NPK, 3. 200 kg NPK, 4. 300 kg NPK, 5. 400 kg NPK, 6. 600 kg NPK, 7. 800 kg NPK. The maize was grown with the conventional cultivation techniques in continuous cropping. The results of analyses carried out with three different methods (analysis of variance, cumulative yield analysis and regression analysis) all indicated that under the given conditions the yield of maize hybrids was highest at an NPK fertiliser rate of 200-400 kg ha -1 . The effect of fertilisation on the maize yield was significant in 21 of the 26 years. Combined analysis of variance for the years showed that the year effect (quantity of rainfall) had the greatest effect on the maize yield, but although the year effect had a fundamental effect on the yield level it did not influence the fertiliser response pattern. The fertiliser responses of the maize hybrids were described by fitting four types of functions (quadratic, square root, inverse exponential, linear-plateau) to the yield data. It was found that when selecting the best function a consideration of the regression deviations (measured yield - calculated yield) was just as important as the coefficient of determination (R 2 ). In 12 of the 26 years the fitting of the quadratic function was not significant and overestimated the fertilisation optimum. The fertiliser response curve generally has a broad maximum which is far better described by the square root function than by the quadratic. If the fertiliser response pattern includes a depressive phase, a square root function should definitely be used in place of the quadratic function. If the maximum of the response surface forms a plateau (as opposed to a maximum point) a linear-plateau function or an inverse exponential function can be recommended. In the present work the linear-plateau function gave the best results.

Restricted access

The effect of sowing date, N fertilisation and genotype on the grain yield and yield stability of maize was studied between 1991 and 2006 in a long-term N fertilisation experiment set up on chernozem soil in Martonvásár, Hungary. The N treatments (0, 60, 120, 180 and 240 kg ha −1 ) represented the main plot of the three-factor, split-split-plot experiment, with the sowing date (early, optimum, late, very late) in the sub-plots and hybrids from different maturity groups in the sub-sub-plots. The highest yields were obtained for the early and optimum sowing dates (8.712 and 8.706 t ha −1 ). Compared with the optimum sowing date, a delay of ten or twenty days led to yield losses of 5% and 12.5%, respectively. In the late and very late sowings and in years with unfavourable weather conditions, yield increments were only observed up to an N rate of 60 kg ha −1 , while in the early and optimum sowings and in favourable years yield increments were significant up to 120 kg ha −1 N. Yield stability was smallest in the early and very late sowings, in the control and for high N rates, and in the early and late maturity hybrids. It can be concluded that high yields and yield stability are not mutually exclusive.

Restricted access