Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • "longing for freedom" x
Clear All

Freedom fighters and national heroes frequently appeared on the operatic stage of the 19th century. Rossini used the story of Wilhem Tell, Verdi composed an opera about Jeanne D’Arc, the national heroine of France, and in La battaglia di Legnano Emperor Barbarossa figures as the incarnation of the menace for the Italians’ longing for freedom, exerted through centuries by the sovereigns of German-speaking countries. The article deals with Italian operas about personalities of German history who had special importance in the national discourse of their own country. In particular it focuses on the historical characters of Arminius and Charlemagne, already present on the operatic stage in the 17th century. Their representation underwent essential modifications in the age of the Risorgimento.

Restricted access

Absztrakt:

Tanulmányomban a „hosszú” ’68-as diáklázadások történelmi előzményeit, fő történéseit, társadalmi hatásait és utóéletét mutatom be. Emellett tárgyalom azokat az elméleti problematikákat, melyeket mindezek felvetnek. Fő tézisem: a diáklázadások céljai komplexek voltak, számos emancipatorikus mozzanatot tartalmaztak, de a célok középpontjában a szabadság-egyenlőség-testvériség hármasából elsősorban a szabadság értéke emelkedett ki. Ez kapóra jött a ’70-es évek neoliberális fordulatát levezénylő társadalmi aktorok számára, melyek domesztikálták és a maguk javára használták fel a ’68-as ifjúság szabadságvágyát és ezzel összefüggő államellenességét. Bemutatom továbbá, hogy a lázadásoknak milyen azonos és különböző társadalmi előzményei, vonásai és hatásai voltak Nyugaton és Magyarországon. Elemzem azt is, hogy a ’68-as eszmei, etikai és szellemi hagyaték mindazonáltal igen gazdag és sokszínű, amelyekből a lázadó ifjak újabb és újabb generációi mind a mai napig táplálkozhatnak.

Open access

members of the official applied folk art system ‒ with the desire of creating and having objects of artistic value ‒ took into consideration the changing lifestyle. Studio members heralded the longing for freedom incited by resistance by the freedom of

Open access