Search Results

You are looking at 1 - 10 of 13 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Educatio
Authors: Áron Szilveszter, Réka Kassai, Zsófia K. Takács, and Judit Futó

Összefoglaló. A COVID–19-vírusjárvány miatt 2020 márciusától júniusáig bevezetett iskolai digitális munkarend az oktatási rendszer minden résztvevőjét számos új feladat elé állította. Feltételezzük, hogy különösen nagy kihívást jelenthetett a hátrányos helyzetű családok számára (Jakab 2020). Jelen tanulmányban egy kérdőíves kutatás eredményeit mutatjuk be, amelyben azt vizsgáltuk, hogy a szocioökonómiai státusz, a háztartási rendezettség, a családi rutin, valamint a gyermek tanulásba tett erőfeszítése közül mely tényezők jelzik előre az iskolai digitális munkarendben a tanulási sikerességet. A mintát középosztálybeli és hátrányos helyzetű, romatelepen élő, alsó tagozatos gyermeket nevelő felnőttek alkották. A hierarchikus lineáris regresszió eredményei azt mutatják, hogy a szocioökonómiai státusz önmagában nem szignifikáns prediktora a tanulási sikerességnek, azonban a tanulási erőfeszítés, a háztartási rendezettség és a családi rutin igen. A fenti eredmények – habár pusztán összefüggéseket és nem feltétlen kauzális kapcsolatokat mutatnak – alátámasztják, hogy hátrányos helyzetű gyermekek feltételezhetően sikeresen támogathatók a távoktatásban való eredményes részvételben egy, a fenti változókat célzó, intervencióval.

Summary. Because of the COVID-19 pandemic, the education system switched to digital distant learning education from March to June 2020. These changes posed a number of new challenges to students, teachers and parents alike. We assume that disadvantaged families were in an even more vulnerable position (Jakab 2020). Thus, we aimed to conduct a study to examine whether and how certain factors, including socioeconomic status, household chaos, family routine, and children’s learning effort affected learning success during this period of homeschooling. The sample consisted of high/middle-class and disadvantaged (living in a Roma settlements) caregivers of 1st–4th grader children. Our results indicate that socioeconomic status alone was not a significant predictor of learning success, however, learning effort, household chaos, and family routine were found to be important predictors. These results – although purely correlational – might suggest that a targeted intervention can be expected to effectively help disadvantaged children adapt to and succeed in a digital distant learning education setting.

Open access

HANNA: Gamifikált digitális tananyag hátrányos helyzetű tanulók nyelvtanulásának segítésére

HANNA: Gamified Digital Supplementary Course – Material Developed for Pupils from Disadvantaged Backgrounds

Educatio
Authors: Kálmán Abari, Fruzsina Szabó, and Tünde Polonyi

Összefoglaló. Gyorsan változó világunkban az oktatásnak lépést kell tartania a változásokkal, ezért szükséges a módszertan folyamatos fejlesztése, a tanítási-tanulási folyamat harmonikusabb illesztése a változó igényekhez. Oktatásunk komoly problémája a tanulók teljesítményében mutatkozó hatalmas különbség, ezért fontos szempont a hátrányos helyzetű tanulók eredményességének javítása. Tanulmányunk célja, hogy bemutassunk egy új fejlesztésű digitális nyelvoktató tananyagot (HANNA), amely hátrányos helyzetű 5–7. osztályos diákoknak készült, tabletalapú, és angol nyelvet oktat a tanár facilitáló segítségével. Bemutatjuk, hogy a HANNA szerkezetének kialakításában milyen szempontokat vettünk figyelembe, ismertetjük a tananyag felépítését és a tanulók motiválása érdekében megvalósított gamifikált elemeket.

Summary. As the world of education and technology is changing at a breathtaking speed, the methodology needs to be constantly updated, while the process of teaching-learning has to adjust to fresh demands. One of the most severe issues in our education is the increasing gap between students’ achievements, especially in low socio-economic environments. The purpose of our study is to introduce a new digital language course-material (HANNA) created specifically for pupils in grade 5–7 in low SES backgrounds. It is primarily to be employed in English language classes (ELT), is operated on tablets, and teaches English with the facilitating work of the teacher. We explore the principles underlying HANNA, reveal its structure and mechanism while detailing the gamified elements of the programme.

Open access
Acta Alimentaria
Authors: L. Bóna, N. Adányi, R. Farkas, E. Szanics, E. Szabó, Gy. Hajós, A. Pécsváradi, and E. Ács

Selenium (Se), a main antioxidant component in cereal grain, is essential for animals and human health reducing risk factors of many dangerous diseases. Over the past decades, intake of this trace element had dropped due to low Se content in large areas of European countries including Hungary. Se-rich, high-protein cereal products became a focus for both animal feed and human consumption. In the study, we examined the following: i) grain Se concentration of wheat ( Triticum aestivum L.) and triticale ( Triticosecale Wittm.) intake to detect intra-and inter-genetic variations and ii) possible comparison relationship of this trace element to end product integrity, quality and relevant technological aspects. Se content of the whole meal grain was tested via atomic absorption spectroscopy (AAS). Despite generally poor Se soil content of the experimental area where samples were collected, significant differences were found for both species. In general, triticale contained higher Se concentration than wheat did. Spring type cereals had significantly higher grain Se and protein concentration than those of winter ones. Grain Se content showed positive correlation with magnesium, copper, zinc, manganese, tocopherol and crude protein concentration. Remarkable intra-specific variations were found in Se concentration, however in future, additional studies, methods and resources will be required for identifying ways of increasing Se content in cereal foodstuff and feed.

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Robert F. Leeman PhD, Julie A. Patock-Peckham, Rani A. Hoff, Suchitra Krishnan-Sarin, Marvin A. Steinberg, Loreen J. Rugle, and Marc N. Potenza

. F Vitaro L Arseneault R E Tremblay 1999 Impulsivity predicts problem gambling in low SES

Open access
Acta Oeconomica
Authors: Jorge de Andrés-Sánchez, Ángel Belzunegui-Eraso, and Francesc Valls-Fonayet

, but its ML does not reach 0.5. Ireland's low SE level also puts it in the third group, the main characteristics of which are a lower social expenditure level and a higher SE efficiency. We could also consider Hungary and Croatia to be members of

Restricted access

14-year longitudinal study Urban males from predominantly low SES neighborhoods N = 310 Age 17, 19, & 20: SOGS-RA Grade 1–3: Childhood aggressive behaviors (Teacher Observation of Classroom Adaptation-Revised) General growth mixture modeling based on

Open access

digital supplementary course materials in English for pupils coming from low SES environments. Authors' contribution All authors had full access to both the design and concept of the study and the interpretation of data. Conflict of interest The authors

Open access

-4603(00)00158-1 Vitaro , F. , Arseneault , L. , & Tremblay , R. ( 1999 ). Impulsivity predicts problem gambling in low SES adolescent males . Addiction, 94 ( 4

Open access

Vitaro , F. , Arseneault , L. , & Tremblay , R. E. ( 1999 ). Impulsivity predicts problem gambling in low SES adolescent males . Addiction, 94 ( 4 ), 565 – 575 . doi: 10.1046/j.1360-0443.1999.94456511.x

Open access

occupational SES but not in those with a high maternal occupational SES. Research has revealed that low SES families were more likely to have a sedentary lifestyle than were high SES families ( Varo et al., 2003 ). In most of Taiwanese families, mothers are

Open access