Search Results

You are looking at 1 - 10 of 15 items for :

  • "májdaganatok" x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: Tamás Sztipits, Péter Mészáros, Zsolt Dubóczki, Gergely Oláh, Andreas Mózer, Tamás Strausz and Tamás Mersich

, Szíjártó A, et al. Laparoscopic surgery of benign liver tumours. [Benignus májdaganatok laparoszkópos resectiója.] Magy Seb. 2015; 68: 3–7. [Hungarian] 7 Jakab F. Milestones in

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: Kristóf Dede, Tamás Mersich, Péter Nagy, Zsolt Baranyai, Attila Zaránd, István ifj. Besznyák, Sándor Faludi and Ferenc Jakab

Absztrakt

A májdaganatok terápiás lehetőségei közül a sebészi resectio átlagosan 40%-os, 5 éves túlélést, míg a májtranszplantáció (OLTX) ennél is jobb eredményeket biztosíthat. A betegek jelentős része azonban a daganatok száma, elhelyezkedése, disseminatio miatt alkalmatlan a beavatkozásra, és ez sokszor csak a sebészi feltárás során igazolódik. A klinikai, képalkotó és egyéb speciális preoperatív vizsgálatok mellett esetenként fontos szerep juthat a laparoscopiának mind a staging pontosításában, mind a resecabilitas megítélésében.

Retrosprektív módon elemeztük a malignus májelváltozás miatt műtétre került, laparoscopizált betegeink adatait. A 2000. január 1. és 2006. március 31. közötti időszakban az osztályunkon sebészileg májtumor miatt kezelt 310 beteg közül 39 betegnél végeztünk staging laparoscopiát. 22 (56%) esetben primer hepatocellularis carcinoma (HCC), 17 (44%) esetben májmetastasis miatt történt a beavatkozás.

A primer és a szekunder májdaganatokat vizsgálva a laparoscopizált betegek 70%-nál igazoltunk irresecabilitast. A resecabilisnak ítélt betegek esetében azonban csupán 50%-os volt a staging pontossága. Az irresecabilitas okaként legjobban a carcinosis tényét, valamint a daganat multiplex megjelenését lehetett igazolni laparoscopiával, a daganat centrális kiterjedését, a nagyerek invázióját nem jelezte kellő pontossággal.

A malignus májdaganatok preoperatív staging vizsgálatainak egyik eleme lehet a staging laparoscopia, és segíthet megelőzni egy felesleges laparotomiát, azonban minden májresectióra váró betegnél rutinszerűen nem ajánlott, válogatott betegcsoportban javasolható.

Restricted access

Absztrakt

Az alábbi összefoglaló közlemény keretén belül – elsősorban a primer és áttéti májdaganatokra vonatkozóan – szeretném pillanatnyi állásának megfelelően áttekinteni a rádiófrekvenciás daganatroncsolás helyét a komplex onkoterápiában. Ez a hely az elmúlt 15 évben – számos vitával övezve – folyamatosan változott, és bizonyos, hogy a módszer helykeresése, integrálódása még nem ért a végére. Az alábbiakban rögzített pillanatfelvétel – annak minden vállalt esetlegességével – reményeim szerint arra szolgálhat, hogy az ennek tükrében kibontakozó szélesebb, társszakmákat is bevonó megbeszélések segítsenek a májdaganatok hazai ellátásának további fejlődésében.

Restricted access

. Primer májdaganatok és colorectális tumorok okozta májáttétek nem sebészi kezelése GASTRO UPDATE 2009 Gastro Update Alapítvány 127 – 140 . 11

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: A rosszindulatú májdaganatok kezelésében az intervenciós radiológiai eljárások egyre szélesebb körben játszanak meghatározó szerepet. Cikkünkben a cone-beam CT (CBCT) fontosságát mutatjuk be eseteink kapcsán, a transarterialis chemoembolisatiós (TACE) kezelések folyamán. Betegek és módszerek: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórházban 2013. június 1. és 2016. július 31. között 64 betegnél összesen 130 TACE-kezelést végeztünk. 44 beteg esetében a kezelés folyamán CBCT-felvételeket is készítettünk. Eredmények: Valamennyi CBCT technikailag sikeres volt, és 22,7%-ban addig nem ismert, a terápiát befolyásoló eredményt adott. Az intraoperatív CBCT-felvételek új és hasznos információkat szolgáltattak a daganat pontos lokalizálásában, számának és méretének meghatározásában, a tumort ellátó ér azonosításában, a terápia tervezésében, illetve a kezelésünk hatékonyságának megítélésében. Megbeszélés: Az intermedier stádiumú hepatocellularis carcinomák (HCC-k) gold standard kezelési módja a TACE. Ezenfelül mind a korai, mind az előrehaladott stádiumú HCC-k, illetve egyéb malignus májdaganatok kezelésében is eredményesen alkalmazható. A cone-beam CT egy dinamikus CT, amelynek segítségével a műtőasztalon, a beteg forgatása nélkül, intraoperatíve háromdimenziós, CT-szerű képalkotás lehetséges. Irodalmi adatok jobb túlélési adatokat mutatnak a CBCT alkalmazásával kezelt betegeken. Következtetés: A rosszindulatú májdaganatok TACE-kezelése során, a műtőasztalon végzett CBCT-vizsgálat a kezelés eredményét alapvetően befolyásoló információkkal szolgálhat, így javasolt e képalkotó opció rutinszerű használata a minél eredményesebb TACE-kezelések érdekében.

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: Péter Kupcsulik, Oszkár Hahn, Attila Szíjártó, Attila Zsirka, Tamás Winternitz, Péter Lukovich and Krisztina Fekete

Munkahelyünkön 2004–2014 között 273 elektív műtét történt benignus májelváltozás miatt. 83 esetben laparoszkópos (LAP) beavatkozásra került sor: cystafenestratio 52, májresectio 31 esetben történt. A LAP resectiókat hasonló demográfiai és klinikai jellemzőkkel bíró betegek nyitott műtéteivel összehasonlítva megállapítható, hogy a műtéti idő a LAP csoportban (113,7 perc) szignifikánsan hosszabb volt, mint a nyitott műtéteknél (89,5 perc), a kórházi ápolási idő viszont rövidebb (5,8 vs 9,1 nap). Posztoperatív szövődmény a LAP csoportban nem volt, nyitott műtétek után két sebgennyedés, egy UH-vezérelt drainezést igénylő epegyülem fordult elő. A nyitott csoportban 4, a LAP csoportban 3 beteg igényelt transzfúziót. Műtéti halálozás nem volt, reoperációra nem került sor. A közleményben részletezett műtéti technika biztonságos resectiót tesz lehetővé a máj nehezen hozzáférhető, 7–8. szegmentuma területén is. Az eredmények alapján a LAP májresectio megfelelő preoperatív vizsgálatok birtokában választható módszer májdaganatok sebészi kezelésére.

Restricted access

Absztrakt

A májdaganatok kezelésében a sebészi eltávolítás jelenti a gyógyítás legfontosabb módszerét. A diagnosztika és a sebészi módszerek fejlődése javította az eredményeket és a túlélést. Az utóbbi évtizedben a minimálisan invasiv laparoscopos (LAP) módszereket egyre több májsebészeti centrum alkalmazza. A LAP-technika a korábbi kisebb resectióktól a kiterjesztett műtétek irányába fejlődik. Ez a változás viszonylag lassú, amelynek oka a beavatkozás bonyolultsága és a vérzéstől való félelem. Ennek ellenére a nagy resectiók aránya egyre növekszik. Eddig hozzávetőlegesen 6000 LAP-májresectiót végeztek világszerte, a major műtétek száma 700–800 lehet. A LAP-májresectio esetén a kisebb vérvesztés, fájdalomcsillapító-igény, rövidebb kórházi ápolási idő előnyös a beteg számára, a szövődmények és a halálozás a nyitott műtétekével azonos. Mai álláspont szerint alkalmazható benignus és malignus elváltozások kezelésére. Colorectalis májáttétek késői túlélése tekintetében nincs különbség a LAP- és a nyitott módszer között. A hepatocellularis carcinomás esetek túlélése jobb LAP-resectio után, mint nyitott műtéteket követően.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Péter Lukovich, Balázs Pőcze, Jenő Nagy, Tamás Szpiszár, Alpár György, Adrienn Boga, Emese Merza, Huba Szabó, Gábor Tamás Tóth, Gyula Demeter and György Bodoky

Absztrakt:

Bevezetés: A onkoterápia ígéretes gyógyszerei ellenére a primer és áttéti májtumorok kuratív kezelését egyelőre még mindig a műtét jelenti. A májdaganatok sebészetében ma már nem a reszekálandó májszövet mennyisége jelenti a kihívást, hanem a máj nagy ereit infiltráló tumorok. Betegek és módszer: Retrospektív vizsgálat során felmértük a Szent János Kórház Sebészeti Osztályán 2017. május 1. és 2019. május 1. között májreszekción átesett 33 beteg adatait. Vizsgáltuk a demográfiai, műtéti, szövettani adatokat és a posztoperatív szakot. Adataikat összehasonlítottuk a két vena cava reszekciót is igénylő betegünk adataival. Eredmények: A májreszekált betegek (LR) műtéti ideje 91,7 perc volt, míg a cavareszekált betegeknél (CR) 250 perc. Az átlagos transzfúziós igény 1,2 E volt az LR-csoportban és 5 E a CR-csoportban. R0-reszekciót elérni 23 esetben sikerült, 8 esetben R1-, míg 2 esetben csak R2-reszekciót sikerült végezni az LR-betegeknél, a CR-csoportban mindkét esetben R1-reszekciót. A posztoperatív intenzív osztályos kezelés hossza és az ápolási napok száma is nagyobb volt a CR-csoportban (5,0 versus 0,91 nap, illetve 10,5 versus 8,84 nap). Öt, colorectalis metasztázissal operált beteg adjuváns kemoterápia után került műtétre. Két esetben laparoszkópos reszekció történt, illetve két esetben a colorectalis tumorral egy ülésben került eltávolításra a májmetasztázis, ebből egy esetben mindkét beavatkozás laparoszkóposan történt. Következtetés: A nagy ereket (vena cava, vena hepatica) infiltráló tumorok során végzett érreszekciók jelenleg a májsebészet legtechnikásabb beavatkozásának számítanak. Az eseteink kapcsán áttekintett szakirodalom megerősíti, hogy a vena cava reszekcióját és rekonstrukcióját szükségessé tevő onkológiai májműtéteknek van létjogosultságuk. Orv Hetil. 2019; 160(33): 1304–1310.

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: Ferenc Jakab, Kristóf Dede, István Láng, Attila Bursics and Tamás Mersich

8 . 30. Takács I : A hilusi disszekció nélkül végzett anterior hemihepatectomiák és mesohepatectomiák eredményei a májdaganatok kezelésében . PhD

Restricted access

. Comparison of open and laparoscopic minor liver resections for malignant tumours – based on the experience of the first 50 cases. [Malignus májdaganatok miatt végzett laparoszkópos minor reszekciók

Open access