Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • "második gazdaság" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

-224. Knowledge and Social Capital (Foundations and Applications) 201 224 Gábor R. István (1985): Második gazdaság: magyar tapasztalatok. Valóság , 2.

Restricted access

Relations . New York: Basil Blackwell. Trust. Making and Breaking Cooperative Relations Gábor, R. I. (1985): A második gazdaság. A magyar tapasztalatok

Restricted access

tőkébe . Budapest, Közgazdasági és Jogi Kiadó. 30 Sik E (1996) Egy ló-öszvér a lovakról és a szamarakról. Adalék a második gazdaság hazai eszmetörténetéhez. Közgazdasági

Open access