Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • "második szofisztika" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Kr. e. 335-ben az ifjú makedón uralkodó, III. Alexandros görög szövetségeseivel megostromolta, majd porig rombolta Thébai városát. A nikomédiai Arrianos részletesen beszámol a görög világot meg_

Restricted access