Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "másolatok" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

építési felirat lelőhelyét ma már biztosan nem lehet megállapítani a másolatok ellentmondásai miatt, melyek között a csíkszentmiklósi templom mellett Csíkszentmihály, sőt még Csíkszentmárton temploma is előfordul származási helyként (feltehetően

Restricted access

, de Jensen a kiadása előkészítése során már hiába kereste a British Museumban. Blass 1869. évi első kiadásában tette közzé a Babingtontól küldött másolatok alapján. Négyet a Dem . beszéd, egyet a Lyc . beszéd részének tartott, a maradékot pedig

Open access

Az avar centrum és a bizánci periféria •

Mediterráneumi eredetű alakos motívumok a késő avar díszítőművészetben a Kr. u. 8. században

The Avar centre and the Byzantine periphery: Mediterranean figural motifs in late Avar ornamental art from 8th century AD

Archaeologiai Értesítő
Author:
Gergely Szenthe

, amelyeket talán diplomáciai ajándékként, közvetlenül a „barbár” piacra szántak. A rézötvözet-másolatok azután egy-egy ilyen példány alapján, helyben készültek. Irodalom Bálint , Cs. ( 1989 ). Die Archäologie der Steppe. Steppenvölker zwischen Volga und

Open access