Search Results

You are looking at 1 - 10 of 105 items for :

  • "műemlékvédelem" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A műemlékvédelem össztársadalmi szélességű, kulturális identitást is meghatározó témakör, ezért egyaránt érinti az ezzel foglalkozó szakemberek szűk körét és a széles közönséget. A két fél szemléletmódja és értékítélete egyre erősebben eltérő, és minél nagyobb a kettő közötti távolság, annál több politikai, gazdasági, jogi és egyéb érdek töltheti ki ezt a rést, gyengítve ezáltal a szakmai szerep hatékonyságát. A probléma gyökere — feltételezésem szerint — a nézőpontok eltérésében van, ezért a megoldás keresését is itt kell elkezdeni.

A gyakorló építész a szűken vett műemlékes szakma és a nagyközönség között köztes helyzetben áll. Ebben a helyzetben — a szűken vett szakma felől nézve amatőr státusban — feltehet olyan kérdéseket, amelyek szakmai oldalon evidenciák lehetnek, de a befogadó közönség számára nem kellően értelmezett, tehát nyitott témák. Idetartozhat például a szakmai alapfogalmak — érték, hitelesség, eredetiség — tisztázása és értelmezése. Ugyanakkor ez a pozíció — a befogadó közönség felől nézve hivatásosként — lehetőséget ad az eltérő nézőpontok, szemléletmódok megértésére és ezáltal közelítésére is, egyfajta mediációs kísérletre.

Restricted access

Váczi Piroska: Az ipari épületek védelmének lehetőségei. Műemlékvédelem 45. évf. (2001) 6. sz. 379. Pilsitz Martin: Történelmi ipari épületek kutatása – keretfeltételek, módszerek és az IBA 2010

Restricted access

In the practice of Hungarian monument preservation there are obvious stresses emerging. These stresses are signed by conflicts unfolded recently and has appeared even in electronic and printed media. The debate about the last conservation of the ruins of the late Romanesque abby church in Zsámbék, or the open public capaign against the recently built covering roof above the ruins of the XIth century coronation church in Székesfehérvár, make it obvious, that there is a serious opposition between the professionals of monument preservation and the wide society. Within the field of architecture there is another opposition between the professional architects and the professional specialists of monument preservation. The idea of rebuilding a villa on the hillside of the Buda Castle designed by Miklós Ybl created raging storm in public media as a bitter aftermath of its planning conference. The third firing line is drown between certain groups of specialists of monument preservation. The strict followers of the Chart of Athens and Venice n the chartesians n has been in a continuous debate with other free thinkers of this field. It has always around the item of reconstruction of ruins. This theoretical debate has been international looking back a history of several decades since now. The inconsequent way of handling the phenomenon of the reconstruction of the historic downtowns of Warsow and Gdansk, while the charts had been strictly prohibit the reconstruction of ruins or the Japanese practice of handling the "Ise" sanctuary impossible to fit to European chartesian theories n are all represent several aspects of the inconsistency of monument preservation theories and practice worldwide. Analysing the ruins in Zsámbék I could prove that the recent conservation is in a strict correspondence to chartesian conceptions, so the public opposition has been caused by the theoretical bases. The international problem handling techniques had used to be creating exceptions. The Document of Nara in 1995 and the Chart of Krakow in 2001 underlines the "respect" towards different cultures (Ise-symptom) whereas reinforces the original ideas spreading their validity. When the exceptions getting to be numerous in a certain scientific field the crisis is close. The crisis will lead to a changing of paradigms. After the post-modern turn point in architecture during the 60s and the 70s, I cannot understand why these ideas left the monument preservation untouched, while the post-modern way of thinking is very similar to monument preservation ideas. The basic problem in ideas can be found among the circumstances of the birth of this discipline. As the preconceptions of museology and archeology had major influence on the newborn science the historic monuments has been handled as objects of art. This viewpoint misses the special character of buildings and their vigorous survival capability. Even in museology the "dead object" concept is fading and the reconstruction of the whole culture is prevailing. I offer a new meaning for the term iintegrated monument preservationî: we have to insert our present theories into the larger context of cultural history. In front of this new background the final aim of our activity must be the rebirth of the whole spiritual world that was dormant within the objects. So we should declare the priority of the living spiritual aspects related to traditional antiquity values, and the priority of a living monument related to dead object. For me the term "integrated preservation of heritage" means the reintegration of the past both in spiritual and objective sense of the word. This is the way to regain the lost respect and legitimity of monument preservation, as the Living Heritage will fulfill the role of this field within the society.

Restricted access

Rekonstrukció, újrafelhasználás és bontás •

1945 utáni modern épületek sorsa a műemlékvédelem körein kívül és belül

Reconstruction, Reuse and Demolition •

The fate of post World War II modern buildings outside and inside the realm of monument protection
Építés - Építészettudomány
Author:
Gergely Hartmann

: Múltra és jövőre hangolva . Magyar Építőművészet ( 2005 ) 6 . 42 – 45 . Császár László : Gondolatok a legújabb kori építészeti emlékek védelméről . Műemlékvédelem 43 ( 1999 ) 5 . 263 – 266 . Erdőssy

Restricted access

A historizmus léptékváltó építkezései a budai polgárvárosban

Large Scale Residential Building Investments in Buda Castle District Between the Compromise and the First World War

Építés - Építészettudomány
Author:
Katalin Marótzy

– mellett a korabeli műemlékvédelem témaköre kapcsán felmerülő Mátyás-templom szolgálta a római katolikusokat. Az evangélikus gyülekezet a 19. század közepén a Dísz téren építette fel templomát, amit az igazgatási épületek „szorítottak ki” és a millennium

Open access

Az 50 éves Velencei Charta újra felfedezett öröksége: a „kritikai restaurálás”

The re-discovered heritage of the 50-year-old Venice Charter — the ‘Critical restoration’

Építés - Építészettudomány
Author:
Ákos Zsembery

1 A Velencei Karta 1964–2004–2044? Műemlékvédelem 48 (2004) különszám 2 A Velencei Charta 50 éve 1964–2014 . Esztergom, 2014. június 19

Restricted access

funkciót kapnak, kevéssé szerencsés épületek pedig az enyészet részévé válnak. A tudatos műemlékvédelem keretei között végzett, korai épületkutatás példájának tekintjük Schulek Frigyesnek a Mátyás-templom helyreállítását megelőző vizsgálatait. 2 Lővei Pál

Open access

Az esztergom-belvárosi kálváriakápolnák és stációk összművészeti jelentősége

The Overall Artistic Significance of the Chapels and Stations of the Calvary in Esztergom-Belváros

Építés - Építészettudomány
Authors:
Zsófia Galántai
,
Mária Prokopp
, and
Ákos Zsembery

.” A híradásban említett művészek közül Gróh István (1867–1936) a legismertebb, a hazai műemlékvédelem egyik alapítója és kiemelkedő egyénisége volt, aki a középkori falképeink feltárásában és restaurálásában, valamint publikálásában szerzett nagy

Open access

. Jogosan írhatta tehát a hazai műemlékvédelem egyik szakértője: „E leletek a középkori gótikus építészet nagyszabású emlékeihez képest egyenként harmadrendű alkotások csupán, de tömeges elő fordulásuk folytán a középkori magyar várostelepülésre oly éles

Restricted access

Város, lakókörnyezet, karakter. Fejezetek a budai Várnegyed történetéből című konferencia anyagából

Excerpts of the Conference City, Residential Environment, Character. Chapters from the History of the Buda Castle District

Építés - Építészettudomány
Author:
András Ferkai

polgárváros telkein kisebb telekösszevonások, átalakítások és nagyobb léptékű építkezések is történtek, melyekre nagyrészt már nem is emlékszünk. A II. világháború rombolása után a napvilágra került – és a műemlékvédelem-tudomány fejlődése nyomán már más

Free access