Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for :

  • "magyar orvosi nyelv" x
  • All content x
Clear All

Irodalomjegyzék 1. Cs Gaál 2007 A magyar orvosi nyelv védelmében Magy Seb 60

Restricted access

Grabarits I.: A gyógyszerkönyvek születése. In: A magyar orvosi nyelv tankönyve. 8. fejezet. Szerk.: Bősze P. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2009, 119

Open access

war of both Pauls – Balogh and Bugát – for the sake of Hungarian medical language (Pál Almási Balogh died 150 years ago. [A két Pál – Balogh és Bugát – pennaharca a magyar orvosi nyelv érdekében (150 éve

Restricted access

1987 Ádám Gy. (2001). Fontos-e a magyar orvosi nyelv? Ahogy az orvos látja. Magyar Orvosi Nyelv, 1 , 28

Restricted access

drama. [A gyógyulás útjai – mágia és rituális dráma.] Magyar Orvosi Nyelv, 2012, 12 , 4–7. [Hungarian] Borsányi L. Ways of healing – magic and ritual drama. [A gyógyulás útjai – mágia

Restricted access

the Hungarian entomological language. [A magyar rovartani szaknyelv kialakulása.] Magyar Orvosi Nyelv, 2014, 14 (2), 107–113. [Hungarian] 11 Hrabovec, I

Restricted access

Spracherneuerungen in Mitteleuropa im 19. Jahrhundert

Versuch der Herausbildung muttersprachlicher Terminologien in den mitteleuropäischen Sprachen

Studia Slavica
Author: István Nyomárkay

. Zagreb, 1965. Kaán – Keszler 2006 = ifj. Kaán Miklós, Keszler Borbála: Íz, ízvíz. Magyar Orvosi Nyelv 2006/2: 60–62. Mamić 1992 = Mamić Mile: Temelji

Restricted access

. [Gyógyszerkészítési eljárások az ókori Egyiptomban. 1. rész.] Magyar Orvosi Nyelv, 2011, 9 (1), 14–21. [Hungarian] 18 Manniche, L.: An ancient Egyptian herbal. British Muzeum

Open access