Search Results

You are looking at 1 - 10 of 25 items for :

  • "malpractice" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

., Sáriné Simkó, Á.: Medical malpractices and actions of damages in health care Doctor – patient legal relationship in health care series Volume 2. (Műhibák és kártérítési perek az egészségügyben. Orvos–beteg jogviszonyok az egészségügyben sorozat 2

Restricted access

The law’s homogeneity

Challenged by heterogenisation through ethics and economics

Acta Juridica Hungarica
Author: Csaba Varga

The Atlantic civilisation has over the past centuries been composed of two definitely diverging ethoses and social philosophical inspirations, differing also by their very foundations. The contrasts are perhaps most conspicuous today as to be seen in the difference between approaches to life as a struggle and to law as a game within it. No doubt, on the one hand, there prevails the rest of (1) a European Christian tradition, characterised by communal ethos, with provision of rights as counter-balanced by obligations, in which priority is given to the peace of society and a traditional culture of virtues is promoted to both circumvent excesses and acknowledge human rights, with a focus on prevention of and remedy to actual harms. It is such an environment within which homo ludens as a type of the playful human who is at the same time dutiful and carefree-entirely joyful-constitutes a limiting value. If and insofar as struggle appears at all on the scene, it is mostly recognised as a fight for excellence. As a pathologic version, the loneliness of those staying away from participation may lead to psychical disorders which require subconscious re-compensation, the symbolic sanctioning of which was once accomplished by the psycho-analysis. On the other, there has also evolved (2) an Americanised individualistic atomisation of society, expecting order out of chaos, with absolutisation of rights ascribed to individuals, all closed back in loneliness. As an outcome, obligations are circumvented by entitlements, and unrestrained struggle becomes a part of any normal course of life with the deployment of human rights just to neutralise (if not disintegrate) communitycentred standards. “Life is struggle”-the hero of our brave new world enunciates the words as a commonplace with teeth clenched, convinced that life is barely anything but fight against anybody else (as an improved version, hailed as civilisatory advancement as re-actualising-under the pretext of maximising the chances of-the ominous bellum omnium contra omnes, formulated once in early modern England). Starting from the common deployment of some symbolical “cynical acid” in foundation of modern formal law but developing through differentiated ways of how to search for reason and systemicity in law, the conceptual and methodical effect of this very division is shown in the paper within the perspectives for curing malpractice in law and also in the role of ethics in economy.

Full access

References 1 Mohr, J. C.: American medical malpractice litigation in historical perspective. JAMA, 2000, 283 (13), 1731–1737. 2

Open access

Hellinger, F. J., Encinosa, W. E.: The impact of state laws limiting malpractice damage awards on health care expenditures. Am. J. Public. Health, 2006, 96 , (8), 1375–1381. Encinosa W. E

Restricted access

Betegbiztonság a sebészetben

Patient safety in surgery

Magyar Sebészet
Author: Csaba Gaál

. 12. RC Karl 2007 The origin of malpractice claims Ann Surg 246 712 3

Restricted access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors: Ágnes Dencs, Ágnes Farkas, Mónika Gyugos, Andrea Kurcz, Erzsébet Puskás, B. Tresó, Erzsébet Rusvai, Erzsébet Barcsay, and Mária Takács

A nosocomial Hepatitis B virus (HBV) outbreak at a paediatric onco-haematology unit was investigated using molecular biological methods to determine the origin of the infections. The National Reference Laboratory of Hepatitis Viruses received seven HBsAg positive sera from patients and one from the brother of a patient. A fragment of the preS1/preS2/S genes from all samples was amplified, the PCR products were sequenced and a rooted phylogenetic tree was constructed. All nucleotide sequences from the different patients were very similar and 6 of the 8 sequences were identical, suggesting a common origin of the infections. These sequences were closely related to those amplified from a nosocomial HBV epidemic in another hospital in Hungary. The on-scene investigation revealed several malpractices. The two hospital departments had close connections and some of the patients were treated in both institutions. Present report underlines the importance of developing screening protocols for hepatitis viruses and that of the introduction of regular training programs for health care professionals in the field of hospital hygiene.

Restricted access

Absztrakt:

Az egészségügyi ellátórendszeren belül az ápolói pályán dolgozók fokozottan veszélyeztetettek a kiégési szindróma (érzelmi kimerültség, elszemélytelenedés, a személyes hatékonyság és a teljesítmény csökkenése) kialakulása szempontjából. A kiégés nemcsak az egyénre nézve bír kedvezőtlen egészségi és gazdasági következményekkel, hanem rontja a kezelési együttműködést és az ellátás minőségét, illetve befolyásolja a műhibák és a szövődmények előfordulási gyakoriságát is. Éppen ezért a kiégési szindróma felismerése, megelőzése és kezelése össztársadalmi érdekünk. A tanulmányban bemutatjuk a kiégés előfordulási gyakoriságát a hazánkban dolgozó ápolók körében, valamint a kiégés prevenciójának lehetséges színtereit és módjait, különös tekintettel a pszichológiai tanácsadás szerepére, illetve lehetőségeire. Mindez gyakorlati szempontú hozadékkal járhat a kiégés megelőzéséért folytatott küzdelemben. Orv Hetil. 2019; 160(1): 12–19.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: László Daragó, Zsófia Jung, Fanni Ispán, Rita Bendes, and Elek Dinya

McMenamin, J. P.: Telemedical malpractice claims. http://www.mcguirewoods.com/news-resources/publications/health_care/telemedical-malpractice-ctel-2012.pdf . Accessed: 10.05.2013 Anderson, C.: Private payers pave

Open access

A szerző egy konkrét esethez kapcsolódva elemzi a kórházon kívül bekövetkezett évi 50 000 hazai halálesetben követendő eljárást, különös tekintettel a halál tényének és módjának megállapítására. Ismerteti a háziorvos (alapellátás) kötelező feladatait, a halálmegállapítás jelentőségét, a rendkívüli haláleset formáit és a rendőrhatósági eljárásban részt vevő alapellátási orvos szerepét. A szerző bemutatja az eljárással és a boncolással kapcsolatos döntések meghozatalának rendjét, az ebben érvényesülő ellenőrzési mechanizmust, amelynek eredménye, hogy soha nem egyetlen személy döntése alapján állapítják meg a halál okát. Az eset apropóján bemutatásra kerülnek a magyar eljárás garanciális szabályai és gyöngeségei, hogy több mint 100 éve miért a háziorvos feladata a halottvizsgálat. Legfontosabb tanulságként levonható, hogy a hazai szakmai és jogi előírások nem teszik kötelezővé a halotti epikrízis elkészítését a kórházon kívüli halálesetek bekövetkeztekor, ami minőségbiztosítási, egészségpolitikai és a vitatott vagy kifogásolt ellátási esetekben is hasznos lenne. Orv. Hetil., 2011, 152, 1808–1812.

Restricted access

A beteg jólléte mindenekelőtt! – ezt az elvet sem a társadalmi, sem a politikai nyomás, sem az adminisztrációs kötelezettségek, sem a kereskedelmi érdekek nem sérthetik az orvosi rendtartás előírása szerint. A mindennapi, repatriációval összefüggő orvosi és nem orvosi tevékenységek azonban ezt az elvet gyakran megszegik. A hazai gyakorlatban az utazási biztosítások alapján történő beteg-hazaszállításoknak komoly anomáliái vannak. Ha ezeknek az eredete a financiális szempontok felülkerekedése a beteg érdekének rovására, akkor ezt a motivációs tényezőt azonnal ki kell iktatni! A torz gyakorlatot (többek között) a hosszú távú, betegszállítással kapcsolatos szakmai szabályok hiánya teszi lehetővé. Elsősorban a repatriáció szakmai indikációinak hiánya, a szállíthatósággal kapcsolatos hiányos állásfoglalások, következésképpen a szakmai felelősség elmosása nyújt erre lehetőséget. A szakmai szabályok hiánya lehetetlenné teszi a hazaszállítással megbízott egészségügyi szolgáltató számára a szakmai szempontok betartását – és ezzel a beteg érdekeinek érvényesítését. A helyzetet rontja, hogy a klinikai szakmák képviselői és maguk az alapellátásban dolgozó orvosok is alig ismerik a beteg hazaszállításának szakmai kérdéseit, annak gyakorlati lebonyolítását. Jelen közleményben a szerzők összefoglalják a repatriáció indikációit és kontraindikációit, útmutatást adnak a szállíthatóság kérdésének eldöntéséhez. Részletesen ismertetik a hazaszállításra alkalmazható járműveket, azok használatának korlátait.

Restricted access