Search Results

You are looking at 1 - 10 of 16 items for :

  • "marginália" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Taddeo Ugoleto, Mátyás könyvtárosa korának elismert humanista tudósa volt. Magyarországi tartózkodása után több latin irodalmi mű editio princepsét is sajtó alá rendezte, többek között Quintilianus, Augustinus, Ausonius és Claudianus egyes írásait. Szövegkiadói munkájával párhuzamosan készített tanulmányai azonban nem maradtak ránk. Emiatt különösen értékesek azok a bejegyzések, elsősorban pótlólagos címszók és magyarázatok, amelyeket Johannes Crastonus 1483. november 10-én Vicenzában megjelent, jelenleg Bécsben őrzött (ÖNB Ink. X. E. 9.) görög–latin szótárának egyik példányába írt bele, néhány évvel azt követően, hogy megkezdte Corvin János nevelését. A kutatásban eddig figyelmen kívül hagyott bejegyzések alapján nemcsak Ugoleto görögös műveltségére és olvasmányaira lehet következtetni, hanem új adatok nyerhetők a Királyi Könyvtár görög nyelvű könyvállományával kapcsolatban is.

Restricted access

A small number of Sanskrit and Tocharian manuscripts preserve Uighur in Brāhmī in the form of glosses, marginalia and colophons. These give us some idea of which texts were studied or sponsored by Uyghurs. The language material is (re-)edited, analysed and commented on.

Restricted access

The author describes three copies of the incunabulum Oktoich Prvoglasnik (Cetinje 1494) published by Đ. Crnoević which can be found in the National Széchényi Library (Budapest), Serbian Orthodox Museum, Library and Archives—the Buda Serbian Ortodox Diocese (Szentendre) and the King Saint Stephan Museum (Székesfehérvár). The author describes the book according to bibliographical standards. He gives a literal transcription of the notes handwritten by the possessors and the marginalia found in the book.

Restricted access

Abstract

Although no Aeschylean hypomnemata have been preserved, the papyri have returned evidences of ancient scholarship, such as fragments with marginalia and hypotheseis of several lost tragedies. For this reason, it is difficult to compare the scholia tradition, but it provides particular value for these ancient annotations. If the limited papyrus notes could testify a lower fortune of Aeschylus, the discovery of scholar materials, linked with lost tragedies, denotes that his productions was still available during the first centuries of Imperial Age. Interesting evidence is P.Oxy. XX 2257, which offers important information on the Aitnaiai stagecraft. My purpose is to reconstruct the drama setting and explain the technical modality of scene changes.

Restricted access

A Codex Palatinus Graecus 252 jelzetű kézirat nagyszámú scholiont tartalmaz részben Thukydidés történeti művéhez, részben a szerző életrajzához. Ezek közül mintegy ötven, iambikus trimeterben írott széljegyzet a kutatás jelen állása szerint a költő és grammatikus Ióannés Tzetzés kezétől származik. A scholionok tanúsága alapján Thukydidés műve csak ürügyül szolgált arra, hogy Tzetzés kifejthesse saját véleményét, ízlését, meggyőződését – olykor dühösen, olykor ironikusan. Jelen dolgozatban arra teszek kísérletet, hogy néhány érdekesebb scholion elemzésén keresztül bemutassam Tzetzés gondolkodásmódját.

Restricted access

Poetics of infinite regress

Narrative abrogation in Zola’s Nana

Neohelicon
Author:
R.-L. Barnett

Abstract  

Within the tangled skein of Zola’s Nana, malady—metaphysical and metaphorical—yields but violated debris: a disassemblage of annexed marginalia, bits of flesh, disinherited, as it were, and subsisting in the absence of all signifying matter. So with discourse. It, likewise, transpires as a breed of involuted play, a repository of ill-defined wantingness, an interstice, an illusion, oxymoron, annulation, oneiric absence—until it slakes perniciously into silence. To the extent that readability (the infamous “lisible”) is constructed largely upon some brand of referential chain (even in its post-modern, intratextual demeanors), the disintegration of the novel’s nuclear substance un-does, in a very real sense, any brand of integrality. As the inexorable “virus” eviscerates and strips away the actrice, the theater, the stage, the visage of Venus, the play, the script, the auto-referentiality of narcissistic glances, the vituperative glare of those “perdu[s] derrière les jupes,” in sum, the very matter of the exposé (énoncé and énonciation), we, as readers, are extradited to the margins of discourse, left at an end, at the end with none but the somatic vestiges of Zola’s bloat queen, whose deleted marrow is the only marrow that there is, usurping the text and, ultimately, the contours of its own ravaged frame. Yet there lurks, all else effaced, this “monstre de l’Écriture, lubrique, sentant la fauve”: Zola’s epithetic turn of phrase, the genitive pitting of beastliness and textliness, significantly repeals difference and proffers a conjunctive vision of word and world withered.

Restricted access

Conference, 23-49. JATEPress, Szeged. Hungarian voicing assimilation revisited in Head-Driven Phonology Siptár, Péter 1993. Marginalia in Hungarian phonology. In: Eurasian

Full access

Succus Prudentiae: Hevenesi Gábor neosztoikus emblémáinak festészeti recepciója

Succus Prudentiae: applied emblematic reception of Gábor Hevenesi’s neo-stoic emblems

Művészettörténeti Értesítő
Author:
Ágnes Kusler

: A jezsuiták visszatelepedése Sárospatakra 1711-ben . Történelem és Muzeológia III. 2016 , 1 . Szám , 120 – 131 . Theo van Heijnsbergen : The Renaissance Uses of a Medieval Seneca: Murder, Stoicism, and Gender in the Marginalia of Glasgow

Restricted access

Late Medieval Transylvanian Altarpieces , in Marginalia. Old Art Readings , eds GERGOVA , Ivanka – MOUSSAKOVA , Elissaveta , Sofia , 2019 , 83 – 96 . FIREA , Ciprian : Cibinium, 1545 – între tradiția Goticului, Renaștere și Reformă , in

Restricted access

-mind a scriptor azonosításának helyessége mellett szól. 22 A marginália az oldal alsó felének jobb margóján kezdődik, és terjedelme miatt átnyúlik a főszöveg alá, a lap aljára is. A Monacensis 307a 40 r margináliájának görög szövege a következő: 23

Open access