Search Results

You are looking at 1 - 10 of 44 items for :

  • "materialism" x
Clear All

/february/pew-internet-mobile.aspx . J. E. Burroughs A. Rindfleisch 1997 Materialism as a coping

Open access

to perceived social status associated with buying, materialism, self-esteem, and apparel-product involvement Family and Consumer Sciences Research Journal 32 291 314 .

Open access
Authors: Ágnes Hofmeister Tóth and Léna Simányi

The nature and structure of values is a topic of continuous interest in marketing. Contemporary marketers recognised that values are criteria for sorting out the options and for implementing a certain mode of behaviour rather than others. Values are learned during the purely human process of socialisation, along with cultural classifications of reality and cultural code of behaviour.  According to Rokeach (1973) some values are relatively permanent, but others undergo continuous change. In Hungary, the transformation from the socialist system to market economy has opened the country to the West and triggered major changes: political and consumer freedom, privatisation and an increased level of information. The citizens of Hungary were to cope with the new economic system, adopt the norms and the logic of market economy, but they were, however, subject to the legacy of the old system and to the trauma of its displacement. The values in transition are of particular interest to marketing professionals because they often create or change the size of market segments for products or cause changes through advertising, product range or service offering. The objectives of this paper is first to give an overview of the literature on values research and their measurement, with special attention given to theories of values in transition, second to demonstrate the main results of our longitudinal research into changing values, and finally to present our attempt to develop a new instrument for monitoring and tracking the changes in consumer values, which, in turn, affect consumer attitudes and behaviour.

Restricted access

compulsive buying. Among these, materialism has been postulated as capable of initiating compulsive buying ( Donnelly, Ksendzova, & Howell, 2013 ; Harnish & Bridges, 2015 ; Mueller et al., 2011 ). Materialism is characterized by beliefs in possession

Open access

A kortárs építészet rendkívül heterogén, és ennek okai nyilvánvalóan összefüggnek a kor szellemi meghatározottságával. Kor és szellem kapcsolata egyrészt nehezen körülírható filozófiai kategória, másrészt viszont éppen általánosan érvényes karakterjegyeivel jellemezhető és ezáltal megragadható minőség. Egy-egy adott időszak szellemiségének és építészetének kapcsolata ab ovo kétirányú; az elvont szellemi jelentések konkrét építészeti alakzatokban tükröződnek, ugyanakkor ezekből a valós formákból induktív módon következtethetők a mögöttes absztrakt tartalmak is. A kortárs építészet heterogenitása mögött tehát szükségszerűen a kor szellemi töredezettsége áll.

Restricted access

Gergő Endre az akadémiai intézményrendszeren kívül, autodidaktaként foglalkozott pszichológiával, filozófiával és fiziológiával. Törekvése a pszichológiának a fiziológiára történő elméleti visszavezetése. Érvelésének fő célpontja az introspekció mint megismerési módszer, amelyet tökéletesen elhibázottnak tart. Az introspekciót végző személy nem megismeri a saját maga számára közvetlenül adott lelkiállapotait, hanem csak átél valamilyen élményt. E különbségtételre alapozza az introspekció elleni érvelését. Elméletét nem csupán pszichológiai célzattal fogalmazza meg. Anyagelvű pszichológiai nézeteit egy átfogó materialista bölcseleti szemléletmód érdekében dolgozza ki. Ez utóbbi teszi figyelemre méltóvá, mivel a magyar filozófia történetében a következetes mechanikus materializmus, a bölcseleti szintre emelt anyagelvű pszichológia ritkaságnak számít.

Restricted access

Csíkszentmihályi Mihály tanulmánya az embernek a világegyetemben betöltött szerepét boncolgatja, és arra a következtetésre jut, hogy a páratlan hatékonyságú elmével és tudattal megáldott (vagy megvert) Embernek felelősséget kell vállalnia jövője, valamint saját fejlődése és evolúciója fenntarthatósága iránt. Először is az önmagunkról alkotott képet kell rendeznünk (nemcsak a mohóság és a nemiség, hanem az együttműködés, az altruizmus és a spiritualitás is jellemző ránk), majd ki kell dolgoznunk alternatív reakciómódokat a génjeink, ösztöneink és a hagyományos kondicionálás reánk gyakorolt kényszereire adott válaszként. Egyedül akkor lehet esélyünk a túlélésre, ha rátalálunk az öröm és a lelkesedés új, értelmes formáira, és gondoskodunk arról, hogy ezek egyben elősegítik a környezet egyensúlyának és sokféleségének megóvását, a társadalmi igazságosságot, tudatunk komplexitásának növekedését, valamint méltó alternatívát kínálnak számunkra az anyagiasság és a fogyasztás hajhászásával szemben is.

Restricted access

Modern humanism, in the form of Marxism and existentialism, is humanism without God where the present-day man has lost his transcendental sources. These novel, "post-modern" philosophies have created a new mythology, i.e. the myth of existence (Sein) and ontology. In the 20th century, ontology is no more the science of the existent but that of the existence. According to Heidegger, all previous philosophy forgot about existence, beclouded being. In my essay I aim to show that the accusation of forgetting about being is valid exactly for the new, fashionable philosophies. They constantly refer to "existence", whereas in fact they narrow it down to material and perceptible existent (the matter) or the subjective existent (the human being), i.e., they are concerned with the existent and not existence itself. And this is the root of the tragedy of modern man. With regard to Christian tradition, and thus Thomism-neo-Thomism, ontology had indeed been the science of the existent (ens). However, an in-depth analysis shows that existence (esse) and not the existent stands at the core of St. Thomas's teachings. Hence the accusation of Heidegger is not valid for Aquinas. As a matter of fact, St. Thomas elaborated an extraordinary ontology even in a "post-Heideggerian" sense. St. Thomas himself is going to be our guide in this treatise. We might as well say that Aquinas himself answers the problems of existence of present-day man. One can build an undistorted humanism upon this ontology, which avoids the one-sidedness and immanentism of both materialism and subjectivism. The Christian humanism of the man open to existence, to God, is the unspoilt heritage of Saint Thomas.

Restricted access

Richins, M. L. - Dawson, S. (1992): A Consumer Values Orientation for Materialism and Its Measurement: Scale Development and Validation. Journal of Consumer Research 19: 303-316. A

Restricted access

. Szöveg, modell, típus Harris, Marvin (1979): Cultural Materialism. Random House, New York. Cultural Materialism

Restricted access