Search Results

You are looking at 1 - 10 of 2,802 items for :

  • "mediation" x
  • All content x
Clear All

, especially OSNA. PIU (both IA and OSNA) is a potential risk factor of both adolescents’ insomnia and depression. Given the interrelationships between IA/OSNA, insomnia, and depression, it is logical to contend that insomnia could potentially mediate

Open access

T. B. Carver, A. A. Vondra: Alternative Dispute Resolution: Why it does not work and why it does? Harvard Business Review, 1994/3. Cit. Sáriné Dr. Simkó Á . (editor): A mediáció. (Mediation.) A közvetítői

Restricted access

. Y. és mtsai: Acute motor axonal neuropathy: An antibody-mediated attack on axolemma. Ann. Neurol., 1996, 40 , 635–644. Li C. Y. Acute motor axonal neuropathy: An antibody-mediated

Restricted access

.) Verkijk, R. (2005): Mediation in wetgeving in Nederland. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 2005. évi 2. szám, 34–40.

Restricted access

and avoidance coping tendencies would be associated with compulsive buying, with avoidance coping mediating the impact of psychological distress on compulsive buying severity (see Figure  1 ). Figure 1. The upper

Open access

727 Baron, R. M. and Kenny, D. A. (1986): The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of

Restricted access

A szerző bemutatja az alternatív vitarendezési módszer egyik típusát, a közvetítést. A mediációs eljárás lényege, hogy a felek között nem peres eljárás keretén belül egy független, pártatlan harmadik személy, a közvetítő vagy mediátor közreműködésével az egyezség létrejöjjön, amelyben a felek egyező akarattal vesznek részt. A mediátor az eljárás folyamán nem dönt, nem vizsgálja a vétkességet, nem ad jogi tanácsot, nem nyilváníthat saját véleményt, feladata, hogy a felek rövid időn belül (120 nap) közelítsék álláspontjukat, és egyezséget kössenek. A szerző összefoglalja a magyar egészségügyi közvetítői törvény hatálybalépése óta a gyakorlatból levonható tanulságokat, és bemutatja a közvetítői eljárás előnyeit a peres eljárással szemben (az utóbbi hosszadalmas évekig is elhúzódhat). A közvetítés nagy előnye, hogy a mediátort és a feleket titoktartási kötelezettség terheli, az eljárás olcsóbb, mint a bírói út, a felek „megőrizhetik arcukat” (saving face), mivel elkerülik a perből adódó győztes és vesztes pozíciók konfrontálódását, és ezáltal a győztes-győztes formula érvényesül. A szerző elemzi továbbá az eddig hozzáférhető részletes adatokat. A jövőben a törvény módosítását javasoljuk. Különösen sürgető ez a biztosító és a szolgáltató között, miután a felelősségbiztosítás nem fedezi a bíróság által megítélt kártérítési összeget, így a szolgáltató csődközeli állapotba kerülhet; tekintettel arra, hogy a felső limitösszegen felüli (esetenként ötmillió forint) különbözetet a szolgáltató saját költségvetéséből – fenntartási kerete terhére – kényszerül kifizetni. Továbbá szükséges a szakértői tevékenység áttekintése és módosítása, valamint elkerülhetetlen lenne az adatszolgáltatás kötelezővé tétele, mivel enélkül követhetetlen a mediációs eljárások száma az egészségügyben. Ma ugyanis kvázi szívességi alapon történik adatszolgáltatás – ami nem támogatható.

Restricted access

The paper highlights the various aspects of the electronisation of judicial and extra-judicial dispute resolution in the Slovak Republic. The author concludes that arbitration as a form of dispute settlement process may take an electronic form in Slovakia, with the exception of issuing the arbitration decisions which must always take a paper form – for the sake of legal certainty. An alternative dispute resolution in consumer disputes, taking the form of mediation is a novelty in Slovakia and was only introduced in 2016, under the respective EU Regulation. This also foresaw an electronic platform to facilitate online cross-border consumer dispute resolution. Finally, the recently introduced new rules on civil judicial procedure in Slovakia (1st July 2016) also brought about some enhancements with regard to electronisation of dispute resolution. In addition to the possibilities of filing electronic submissions, hearings can also take place with the use of electronic means; public notices must be published on a website of a court or relevant authority and the delivery of court documents was also widely electronised based on a recent Act on e-Government.

Full access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors: Fei Zhao, Zhong Liu, Yixin Gu, Yuelian Yang, Di Xiao, Xiaoxia Tao, Fanliang Meng, Lihua He, and Jianzhong Zhang

27 2492 2496 Curtis, K. A., Rudolph, D. L., Owen, S. M.: Rapid detection of HIV-1 by reverse-transcription, loop-mediated isothermal amplification

Restricted access
Acta Physiologica Hungarica
Authors: J. Adams, L. Difazio, R. Rolandelli, J. Luján, Gy Haskó, B. Csóka, Zs Selmeczy, and Z. Németh

, Moons L, Jain RK, Collen D, Keshert E: Role of HIF-1α in hypoxia-mediated apoptosis, cell proliferation and tumor angiogenesis. Nature 394, 485–490 (1998) Keshert E. Role of HIF-1α in

Restricted access