Search Results

You are looking at 1 - 10 of 132 items for :

  • "megküzdés" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Érzelemszabályozás – a megküzdés és az érzelmi intelligencia tükrében: Három független, de mégis átfedő elméleti és kutatási tradíció

Emotion regulation – in the context of coping and emotional intelligence literature: Three distinct yet overlapping theoretical and empirical traditions

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Gyöngyi Kökönyei
and
Natália Kocsel

, A. ( 2004 ). Megküzdés és pszichológiai immunitás . In Pléh , Cs. & Boross , O. (Szerk.), Bevezetés a pszichológiába (pp. 631 – 664 ). Budapest : Osiris Kiadó

Open access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Márta Fülöp
and
Tamás Nagy

. F ÜlÖp M. és B erkics M. ( 2007 ). A győzelemmel és a vesztéssel való megküzdés mintázatai serdülKkorban . Pszichológia , 27 ( 3 ), 194 – 220

Restricted access

„Ej, ráérünk arra még?” – Az időperspektíva, az ökobűntudat, a megküzdés, a jövőre vonatkozó tervek és a környezettudatos cselekvés közötti összefüggések vizsgálata magyar serdülők körében

„Do we still have time for that?” – The relationship between time perspective, eco-guilt, coping and pro-environmental behavior among Hungarian adolescents

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Csilla Ágoston
,
Bence Nagy
,
Anna Nesztor
,
Attila Varga
, and
Zsolt Demetrovics

hatékonyságával és a mások iránti düh segítségével történő megküzdés alacsonyabb szintjén keresztül az alacsonyabb negatív affektivitással függ össze ( Wills, Sandy és Yaeger, 2001 ). Az alábbiakban röviden bemutatjuk az egyes időperspektívákat és ezek

Open access

. Behaviour Research and Therapy , 47 , 494 – 503 . 22. Oláh Attila ( 2005 ): Érzelmek, megküzdés és optimális élmény. Belső világunk megismerésének módszerei

Restricted access

Diádikus stressz és megküzdés – elméleti modellek és alkalmazások

Dyadic Stress and Dyadic Coping – Theoretical Models and Applications

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Júlia Martos
,
Viola Sallay
,
Evelin Szabó
,
Rita Tóth-Vajna
, and
Tamás Martos

. Martos , T. , Sallay , V. , Nistor , M. , & Jó zsa , P. ( 2012 ). Párkapcsolati megküzdés és jóllét – a Páros megküzdés Kérdőív magyar változata . Psychiatria Hungarica , 27 ( 6 ), 446 – 458

Restricted access

Számít-e, ha közös a cél? Párok személyes terveire vonatkozó közös értékelés, megküzdés és élmény szerepe a párkapcsolati elégedettségben

Do shared goals matter? Shared evaluations, coping and experiences in personal projects of couples and their role in relationship satisfaction

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Viola Sallay
,
Orsolya Rosta-Filep
,
Dóra Vajda
,
Anna Dorka Kocsis
, and
Tamás Martos

as units of analysis . Journal of Research in Personality , 56 , 93 – 101 . 10.1016/j.jrp.2014.10.008 Martos , J ., Sallay , V ., Szabó , E ., Tóth-Vajna , R ., & Martos , T . ( 2018 ). Diádikus stressz és megküzdés–elméleti modellek és

Open access

A vizsgálatban az irritábilis bél szindróma (IBS) hátterében húzódó feltételezett pszichológiai tényezők közül a megküzdés és a kötődés szerepét vizsgáltuk abból kiindulva, hogy mindkettő szerepelhet a stressz betegségkeltő hatásainak kivédésében. Feltételeztük, hogy az IBS-betegekre a megküzdési módok megváltozott profilja, a korai anya-gyerek kapcsolat zavara, illetve ritkább biztonságos kötődési stílus jellemző, és ezek a különbségek összefüggnek. A vizsgált 3 csoport, IBS-, colitis ulcerosas (CU) betegek, valamint egészséges kontroll­személyek három kérdőívet töltöttek ki: a Szorongás Leküzdési Mód Preferencia kérdőívet, a Szülői Bánásmód Kérdőív(H-PBI) anyára vonatkozó részét, valamint a Kötődés Kérdőív (Relationship Questionnaire) szerzők által rövidített, magyarra fordított változatát. Eredményeink alapján az IBS-csoport kevésbé használja a problémafókuszú megküzdési módot, valamint a figyelemelterelést és az emóciófókuszt a szorongással való megküzdésben, de nem mutat több maladaptív stratégiát, mint az egészségesek; valamint inkább jellemzi a túlvédő anyai magatartás az egészségesekhez képest. Emellett az egészséges csoportra szignifikánsan jellemzőbb a biztonságos felnőtt kötődés, mint a két betegcsoportra. Azt a hipotézist, hogy a kötődés és az alkalmazott megküzdési stratégiák között egyértelmű összefüggés van, adataink nem támogatják - igaz, nem is szólnak ellene.

Restricted access

A gyermekszívsebészeti beavatkozás hosszú távú hatásai a pszichológiai fejlődésre

Long-term psychological effects of pediatric cardiac surgery

Orvosi Hetilap
Authors:
Nikoletta Ráhel Czobor
,
Zsófia Ocsovszky
,
Márta Csabai
,
György Róth
,
Barna Konkolÿ Thege
,
László Ablonczy
,
Edgár Székely
,
János Gál
, and
Andrea Székely

–1029. 24 Rózsa S, Purebl G, Susánszky É, et al. Dimensions of coping: Hungarian adaptation of the Ways of Coping Questionnaire. [A megküzdés dimenziói: A Konfliktusmegoldó Kérdőív hazai adaptációja

Open access

Az iskolai stressz, az adaptív és maladaptív megküzdés, valamint az iskolai kötődés összefüggései serdülő mintán

The relationships between school stress, adaptive and maladaptive coping and school attachment in an adolescent sample

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Ágnes Juhász
,
Boglárka Ardai
,
Lilla Nagy
,
Noémi Balázs
, and
Réka Szigeti

) kutatásukban úgy találták, hogy a lányok az iskolai kötődésnek szignifikánsan nagyobb mértékéről számoltak be, mint a fiúk. Megküzdés Compas, Connor-Smith, Saltzman, Thomsen, és Wadsworth (2001) megfogalmazása alapján a megküzdés tudatos, akaratos erőfeszítés

Open access

Jellemző megküzdési módok és a társadalmi problémák kezelése

Typical Coping Styles and Handling Social Problems

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Luca Nagy
and
Katalin Balázs

. ( 2014 ). Megküzdés (Coping) . In Kállai , J ., Varga , J ., Oláh , J . (Eds), Egészségpszichológia a gyakorlatban (pp. 177 – 197 .). Budapest : Medicina Könyvkiadó . Witte , K . ( 1992 ) . Putting the fear back into fear appeals: The

Open access