Search Results

You are looking at 1 - 10 of 121 items for :

  • "megküzdés" x
Clear All

, A. ( 2004 ). Megküzdés és pszichológiai immunitás . In Pléh , Cs. & Boross , O. (Szerk.), Bevezetés a pszichológiába (pp. 631 – 664 ). Budapest : Osiris Kiadó

Open access

. F ÜlÖp M. és B erkics M. ( 2007 ). A győzelemmel és a vesztéssel való megküzdés mintázatai serdülKkorban . Pszichológia , 27 ( 3 ), 194 – 220

Restricted access

. Behaviour Research and Therapy , 47 , 494 – 503 . 22. Oláh Attila ( 2005 ): Érzelmek, megküzdés és optimális élmény. Belső világunk megismerésének módszerei

Restricted access
Authors: Martos Júlia, Sallay Viola, Szabó Evelin, Tóth-Vajna Rita and Martos Tamás

. Martos , T. , Sallay , V. , Nistor , M. , & Jó zsa , P. ( 2012 ). Párkapcsolati megküzdés és jóllét – a Páros megküzdés Kérdőív magyar változata . Psychiatria Hungarica , 27 ( 6 ), 446 – 458

Restricted access

A vizsgálatban az irritábilis bél szindróma (IBS) hátterében húzódó feltételezett pszichológiai tényezők közül a megküzdés és a kötődés szerepét vizsgáltuk abból kiindulva, hogy mindkettő szerepelhet a stressz betegségkeltő hatásainak kivédésében. Feltételeztük, hogy az IBS-betegekre a megküzdési módok megváltozott profilja, a korai anya-gyerek kapcsolat zavara, illetve ritkább biztonságos kötődési stílus jellemző, és ezek a különbségek összefüggnek. A vizsgált 3 csoport, IBS-, colitis ulcerosas (CU) betegek, valamint egészséges kontroll­személyek három kérdőívet töltöttek ki: a Szorongás Leküzdési Mód Preferencia kérdőívet, a Szülői Bánásmód Kérdőív(H-PBI) anyára vonatkozó részét, valamint a Kötődés Kérdőív (Relationship Questionnaire) szerzők által rövidített, magyarra fordított változatát. Eredményeink alapján az IBS-csoport kevésbé használja a problémafókuszú megküzdési módot, valamint a figyelemelterelést és az emóciófókuszt a szorongással való megküzdésben, de nem mutat több maladaptív stratégiát, mint az egészségesek; valamint inkább jellemzi a túlvédő anyai magatartás az egészségesekhez képest. Emellett az egészséges csoportra szignifikánsan jellemzőbb a biztonságos felnőtt kötődés, mint a két betegcsoportra. Azt a hipotézist, hogy a kötődés és az alkalmazott megküzdési stratégiák között egyértelmű összefüggés van, adataink nem támogatják - igaz, nem is szólnak ellene.

Restricted access
Authors: Gábor Szabó, Zsuzsa Szántó, Piroska Balog and Mária Kopp

., Réthelyi J., Skrabski Á., Kopp M. (2005): Stressz és megküzdés. A Rahe-féle Rövidített Stressz és Megküzdés Kérdőívvel szerzett hazai eredmények ismertetése. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika , 6: 275–294. Rózsa S., Purebl Gy

Restricted access
Authors: István Tiringer, Attila Simon, Katalin Németh, Cecilia Bánki, Edit Molnár, Eszter Szamosi, Eszter Thaly, Zsuzsanna Kerekes, László Mangel and Gábor Veress

.) Krankheitsbewältigung bei Krebs . 49–58. Schattauer, Stuttgart Nunnally, J., Bernstein, I. (1994) Psychometric theory. 3rd ed. McGraw-Hill, New York Oláh A. (2004) Megküzdés és pszichológiai immunitás. In Pléh Cs

Restricted access

. Psychiatria Hungarica, 16: 384—402. Rózsa S., Purebl Gy., Susánszky É., Kő N., Szádóczky E., Réthelyi J., Danis I., Skrabski Á., Kopp M. (2008): A megküzdés dimenziói: A Konfliktusmegoldó Kérdőív hazai adaptációja. Mentálhigiéné

Restricted access

review. Nursing Ethics, 18 (3), 317—326. Rózsa, S., Purebl, Gy., Susánszky, É., Kő, N., Szádóczky, E., Réthelyi, J., et al. (2008). A megküzdés dimenziói: a Konfliktusmegoldó Kérdőív hazai adaptációja. Mentálhigiéné és

Restricted access
Authors: Sándor Rózsa, Natasa Kő, Csilla Csoboth, György Purebl, András Beöthy-Molnár, Imre Szebik, Rita Berghammer, János Réthelyi, Árpád Skrabski and Mária Kopp

Tanulmányunkban a Rahe-féle Rövidített Stressz és Megküzdés Kérdőív (Rahe és Tolles 2002) hazai adaptációjának eredményeit szemléltetjük. Vizsgálatunk empirikus hátterét 152 személy alkotta (91 nő és 61 férfi), akiknek az átlagéletkora 29,7 év. A Rövidített Stressz és Megküzdés Kérdőív mellett a Derogatis Tünetlista is felvételre került. A Rövidített Stressz és Megküzdés Kérdőív skáláinak megbízhatóságát összességében jónak tekinthetjük. A stresszre adott válaszok testi és lelki tüneteit meghatározó tényezők vizsgálatakor láthattuk, hogy a kérdőív 8 skálája a pszichológiai tünetek varianciájának a 40%-át, a testi tüneteknek pedig a 23%-át magyarázza. A skálák jelentős mértékű bejósló ereje a mérőeszköz kiváló felépítését és alkalmazásának hasznosságát bizonyítja. A stressz kutatásokban újszerű, a stressz és a megküzdés balanszát jelző Globális Stressz és Megküzdési Index kiváló elemzési és interpretációs lehetőséget biztosít. A mutató szoros együttjárást mutatott a validálásra használt SCL-90R általános pszichiátriai problémákat jelző mutatójával. A Rövidített Stressz és Megküzdési Kérdőív újszerű megközelítése a kutatási alkalmazások mellett kiváló lehetőséget nyújt a különböző stresszkezelő programok hatékonyságának vizsgálatára. A mérőeszköz gyors egyéni kiértékelése lehetőséget teremt a stressz és megküzdési kapacitások mértékének és ezek balanszának visszajelzésére, ami az önsegítés és egészségnevelés fontos eszköze.

Restricted access