Search Results

You are looking at 1 - 10 of 127 items for :

  • "megküzdés" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

, A. ( 2004 ). Megküzdés és pszichológiai immunitás . In Pléh , Cs. & Boross , O. (Szerk.), Bevezetés a pszichológiába (pp. 631 – 664 ). Budapest : Osiris Kiadó

Open access

. F ÜlÖp M. és B erkics M. ( 2007 ). A győzelemmel és a vesztéssel való megküzdés mintázatai serdülKkorban . Pszichológia , 27 ( 3 ), 194 – 220

Restricted access

. Behaviour Research and Therapy , 47 , 494 – 503 . 22. Oláh Attila ( 2005 ): Érzelmek, megküzdés és optimális élmény. Belső világunk megismerésének módszerei

Restricted access
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Martos Júlia, Sallay Viola, Szabó Evelin, Tóth-Vajna Rita, and Martos Tamás

. Martos , T. , Sallay , V. , Nistor , M. , & Jó zsa , P. ( 2012 ). Párkapcsolati megküzdés és jóllét – a Páros megküzdés Kérdőív magyar változata . Psychiatria Hungarica , 27 ( 6 ), 446 – 458

Restricted access

A vizsgálatban az irritábilis bél szindróma (IBS) hátterében húzódó feltételezett pszichológiai tényezők közül a megküzdés és a kötődés szerepét vizsgáltuk abból kiindulva, hogy mindkettő szerepelhet a stressz betegségkeltő hatásainak kivédésében. Feltételeztük, hogy az IBS-betegekre a megküzdési módok megváltozott profilja, a korai anya-gyerek kapcsolat zavara, illetve ritkább biztonságos kötődési stílus jellemző, és ezek a különbségek összefüggnek. A vizsgált 3 csoport, IBS-, colitis ulcerosas (CU) betegek, valamint egészséges kontroll­személyek három kérdőívet töltöttek ki: a Szorongás Leküzdési Mód Preferencia kérdőívet, a Szülői Bánásmód Kérdőív(H-PBI) anyára vonatkozó részét, valamint a Kötődés Kérdőív (Relationship Questionnaire) szerzők által rövidített, magyarra fordított változatát. Eredményeink alapján az IBS-csoport kevésbé használja a problémafókuszú megküzdési módot, valamint a figyelemelterelést és az emóciófókuszt a szorongással való megküzdésben, de nem mutat több maladaptív stratégiát, mint az egészségesek; valamint inkább jellemzi a túlvédő anyai magatartás az egészségesekhez képest. Emellett az egészséges csoportra szignifikánsan jellemzőbb a biztonságos felnőtt kötődés, mint a két betegcsoportra. Azt a hipotézist, hogy a kötődés és az alkalmazott megküzdési stratégiák között egyértelmű összefüggés van, adataink nem támogatják - igaz, nem is szólnak ellene.

Restricted access

., Réthelyi J., Skrabski Á., Kopp M. (2005): Stressz és megküzdés. A Rahe-féle Rövidített Stressz és Megküzdés Kérdőívvel szerzett hazai eredmények ismertetése. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika , 6: 275–294. Rózsa S., Purebl Gy

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: István Tiringer, Attila Simon, Katalin Németh, Cecilia Bánki, Edit Molnár, Eszter Szamosi, Eszter Thaly, Zsuzsanna Kerekes, László Mangel, and Gábor Veress

.) Krankheitsbewältigung bei Krebs . 49–58. Schattauer, Stuttgart Nunnally, J., Bernstein, I. (1994) Psychometric theory. 3rd ed. McGraw-Hill, New York Oláh A. (2004) Megküzdés és pszichológiai immunitás. In Pléh Cs

Restricted access

. Psychiatria Hungarica, 16: 384—402. Rózsa S., Purebl Gy., Susánszky É., Kő N., Szádóczky E., Réthelyi J., Danis I., Skrabski Á., Kopp M. (2008): A megküzdés dimenziói: A Konfliktusmegoldó Kérdőív hazai adaptációja. Mentálhigiéné

Restricted access

A gyermekszívsebészeti beavatkozás hosszú távú hatásai a pszichológiai fejlődésre

Long-term psychological effects of pediatric cardiac surgery

Orvosi Hetilap
Authors: Nikoletta Ráhel Czobor, Zsófia Ocsovszky, Márta Csabai, György Róth, Barna Konkolÿ Thege, László Ablonczy, Edgár Székely, János Gál, and Andrea Székely

–1029. 24 Rózsa S, Purebl G, Susánszky É, et al. Dimensions of coping: Hungarian adaptation of the Ways of Coping Questionnaire. [A megküzdés dimenziói: A Konfliktusmegoldó Kérdőív hazai adaptációja

Open access

Jellemző megküzdési módok és a társadalmi problémák kezelése

Typical Coping Styles and Handling Social Problems

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Nagy Luca and Balázs Katalin

. ( 2014 ). Megküzdés (Coping) . In Kállai , J ., Varga , J ., Oláh , J . (Eds), Egészségpszichológia a gyakorlatban (pp. 177 – 197 .). Budapest : Medicina Könyvkiadó . Witte , K . ( 1992 ) . Putting the fear back into fear appeals: The

Open access