Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • "megküzdés (coping)" x
  • All content x
Clear All

. Psychological Record, 2001, 51 (2), 223–235. Tringer, I.: Coping mechanism. In: Kállai J., Varga J., Oláh, A. (eds.): Health psychology in the practice. [Megküzdés (coping). In: Kállai, J., Varga, J., Oláh, A. (szerk

Restricted access

A serdülőkori egészségmagatartást befolyásoló tényezők között a megküzdési mechanizmusok jelentős mértékben kihatnak az egészségmagatartással kapcsolatos döntésekre. A megküzdési mechanizmusok sorában a racionális módok többnyire kedvező, míg az érzelemközpontúak kedvezőtlen egészségmagatartással járnak együtt. A társas megküzdési stratégiák pedig közismerten elősegítik az egészségtudatos viselkedést. Vizsgálatunkban két szociális megküzdési mechanizmus, a Spielberger által kifejlesztett racionális, érzelmekkel szemben védekező (R/ED) skála, valamint a harmóniára törekvő, altruista (NH/A) skála tükrében elemeztük a serdülők egészségmagatartását. Az adatgyűjtés Békés és Csongrád megyei középiskolások körében (14-21 évesek) történt önkitöltéses kérdőív segítségével (N = 548). Kutatási eredményeink megerősítik a megküzdési módszerek fontosságát a serdülők egészségmagatartásával összefüggésben; a racionális megoldások elősegítik a káros szenvedélyek megelőzését, a harmóniára törekvés pedig a dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás megelőzése mellett az egészségvédő magatartásra is kedvezően hat.

Restricted access

. ( 2014 ). Megküzdés (Coping) . In Kállai , J ., Varga , J ., Oláh , J . (Eds), Egészségpszichológia a gyakorlatban (pp. 177 – 197 .). Budapest : Medicina Könyvkiadó . Witte , K . ( 1992 ) . Putting the fear back into fear appeals: The

Open access