Search Results

You are looking at 1 - 10 of 129 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A tanulmány az emlékezeti és a nyelvi feldolgozó rendszereken keresztül foglalja össze a halántéklebeny epilepsziára (TLE) legjellemzőbb kognitív deficit-mintázatokat és ezek lehetséges okait. A temporális lebeny epilepszia, mint krónikus neurológiai betegség, a legtöbb esetben kimutatható változást (által__

Restricted access
Magyar Sebészet
Author:
Magyar Sebészet Szerkesztősége Magyar Sebészet Szerkesztősége
Restricted access
Magyar Sebészet
Author:
Magyar Sebészet Szerkesztősége Magyar Sebészet Szerkesztősége
Restricted access
Magyar Sebészet
Author:
Magyar Sebészet Szerkesztősége Magyar Sebészet Szerkesztősége
Restricted access
Magyar Sebészet
Author:
Magyar Sebészet Szerkesztősége Magyar Sebészet Szerkesztősége
Restricted access
Magyar Sebészet
Authors:
Géza Tasnádi
and
Károly Vincze
Restricted access
Magyar Sebészet
Authors:
Alexander Emed
and
Zoltán Papp
Restricted access

Az agykérget két nagy szerkezeti konstrukció jellemzi: a moduláris neocortex és az egységnyi modulból álló hippocampus. A hippocampusnak és a vele kapcsolatban álló para­hippo­campalis struktúráknak tulajdonított funkciók az utóbbi néhány évtized során sokat változtak, főleg a vizsgálati módszereik függvényében. A két legfontosabbnak tekintett funkció az epizodikus memória a humánléziós vizsgálatok alapján, illetve a térbeli térképezés az állatokban végzett egysejt-regisztrációs kísérletek alapján. Mindkét irányzat közös vonása, hogy az eseményeket tér-idő kontextusba helyezi. Azt javaslom, hogy a hippocampalis théta oszcilláció, melyet átfogóan a pécsi Grastyán-iskolában tanulmányoztak először, a kulcsfontosságú időzítési paraméter. Az adatok rendezett szekvenciáit a hippocampalis sejtpopulációk szigorú temporális viszonyai kódolják, melyek théta oszcillációs ciklusokba ágyazódnak. A hippocampus belső dinamikája a távolságot idővé alakítja át, és ezáltal a külvilág eseményeit a szinaptikus plaszticitás időablakába hozza össze. Ezen tér-idő plaszticitás mechanizmus képes az események között elsőrendű (szomszédos) és a magasabb rendű kapcsolatok kialakítására. Minden egyes théta ciklusban 7-9 összefésült sejtegyüttes aktiválódik, melyek átfedő módon képviselik a múlt, jelen és jövő eseményeit. A felidézés során a belső hippocampalis kapcsolatmátrix sok millió szinapszisa néhány théta ciklus időperiódusában (120-140 msec) átvizsgálható. Állításom szerint a hippocampus e mechanizmusok segítségével válik hatékony keresőgéppé, mely fragmentált információkból komplex epizódokat képes rekonstruálni.

Restricted access

A tanulmány célja a rövid távú emlékezeti rendszerek mérőeljárásainak és ezek neuropszichológiai alkalmazhatóságának bemutatása. Számos neuropszichológiai kórkép hátterében megtalálható a munkamemória valamely alrendszerének károsodása, éppen ezért a mérőeljárások diagnosztikai jelentőséggel bírnak. A tanulmány kiemelten foglalkozik Daneman és Carpenter „olvasásterjedelmi” eljárásának bemutatásával, amelynek magyar változatával az elmúlt években számos kutatást végeztünk. Részletesen fogunk szólni a munkamemória verbális információkért felelős alrendszerének széles körben használt mérőeljárásáról, a „nemszó-ismétlési” tesztről, amelyről az utóbbi évek kutatásai kimutatták, hogy jól használható az SLI (Specific Language Impairment) kórkép diagnosztizálásánál. A tanulmány a neuropszichológiai vonatkozásokon felül megpróbálja felvázolni a különböző tesztek és a munkamemória alrendszereinek kapcsolatát, a validitási problémákat, valamint bemutatja mind a hazai, mind a külföldi kutatási eredményeket

Restricted access