Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • "menedzserizmus" x
  • All content x
Clear All

Menedzserizmus a felsőoktatásban: érvek, ellenérvek, alternatívák

Managerialism in Higher Education: Pros, Cons, Alternatives

Educatio
Author: Gergely Kováts

–114. 17 Kováts G. (2011) Menedzserizmus az angol felsőoktatásban. Educatio, Vol. 20. No. 4. pp. 482–497. 18 Lafuente, J. L. (2012) The Mondragon

Open access

Felsőoktatás-irányítási és egyetemi kormányzási trendek Európában

Trends in Steering Higher Education and University Governance in Europe

Educatio
Author: Gabriella Keczer

Absztrakt:

A tanulmány az elmúlt évtizedek legfontosabb jelenségeit és változásait mutatja be az európai felsőoktatás kormányzati irányításában és az egyetemek kormányzásában. Foglalkozik a rendszerszinttel, azaz a kormányzati felsőoktatás-irányítás eszközeivel és tendenciáival, valamint az intézményi szinttel, azaz a belső irányítás – kormányzás, menedzsment – kérdéseivel, és a két dimenzió összefüggéseivel. Az elemzés a kormányzati magatartással összefüggésben kitér az egyetemek autonómiájának alakulására, a belső irányítás kapcsán részletesen foglalkozik az irányító testületekkel és a külső tagok szerepével. Az eredmények alapján megállapítható, hogy bár az elmúlt évtizedben radikális változások nem következtek be az egyetemek irányításában – kivételt éppen Magyarország képez –, számos országban jellemző az útkeresés, illetve a finomhangolás.

Open access

. (2002) Marketingmenedzsment. Budapest, KJK-Kerszöv Kiadó. 13 Kováts G. (2011) Menedzserizmus kritika az angol felsőoktatásban. Educatio, Vol. 20. No. 4. pp. 482

Open access

Gazdasági, társadalmi és egyéni értékteremtés a felsőoktatásban

Simple Question, Complex Answers. Economic, Human and Social Value Creation in Higher Education

Educatio
Authors: Gábor Király and Zsuzsanna Géring

: Minerva and the Future of Higher Education. Cambridge (MA), MIT Press. 30 Kováts G. (2011) Menedzserizmus-kritika az angol felsőoktatásban

Open access