Search Results

You are looking at 1 - 10 of 312 items for :

  • "mentálhigiéné" x
  • All content x
Clear All

. ( 2003 ). Mentálhigiénés szakirányú továbbképzési szak a Magyar Testnevelési Egyetemen. In: T. Tomcsányi , F. Grezsa , F., & I. Jelenits (Szerk.), Tanakodó. A mentálhigiéné elmélete, a mentálhigiénés képzés, mentálhigiéné az emberek szolgálatában

Open access

. Szokolai , K. ( 2013 ). Mentálhigiéné az idős betegek körében. A kórházban ápolt időskorúak mentálhigiénés gondozása az élet értelméről való időskori vélekedések tükrében. (Szakdolgozat) Debrecen: Debreceni Egyetem . Letöltve: 2020. március 4-én: http

Restricted access

A szerzők tanulmányukban bemutatják a brit mentálhigiénés kutatás támogatási és pályázati rendszer elmúlt években történt jelentős átalakításának főbb eredményeit. Röviden bemutatják az engedélyeztetési eljárás folyamatát, beleértve az etikai engedélyek megszerzésének menetét is. Rövid nemzetközi kitekintést követően, a szerzők kitérnek az újonnan kialakított rendszerrel szerzett kezdeti tapasztalatokra, a szisztéma előnyeire és hátrányaira.

Restricted access

271 77 Ittzés, A. , B. Ehmann & T. Szabó (2004) ’A tartal omelemzés alkalmazási lehetőségei a mentálhigiénés szemlélet összetevöinek feltárásában

Restricted access

.atlasti.de). ATLAS.ti Manual Addendum. Bagdy E. (szerk.) (1999): Mentálhigiéné - elmélet, gyakorlat, képzés, kutatás. Animula Kiadó, Budapest

Restricted access

The relation between images of self and parents as defined in interpersonal theory and by the Structural Analysis of Social Behaviour (Benjamin), and internalising and externalising problems, as defined by the Youth Self-Report (Achenbach) was studied in a sample of 199 non-clinical adolescents (92 boys and 107 girls) aged between 13 and 17 years. Regression analyses showed that the pattern relating images of self and parents to mental health problems was different for boys and girls. Internalising problems for girls were best predicted from aspects of their self-image while for boys parental behaviour played a larger role. A pattern of self-blame and lower self-affirmation together with parental blame was important for girls’ externalising problems and a pattern of self-neglect and low self-autonomy and an uncertainty of parental love were important for boys externalising problems. Results emphasise that boys and girls have different kinds of vulnerabilities as risk factors for mental health problems.

Restricted access

The percentage of those who have mental health problems is much higher in the group of people who chose supporting occupations ( teachers , psychologists, etc.), than in the whole society. Teachers need personal development as psychotherapists do. In Rumania the realisation of such a project would involve many difficulties. Because of a misbelief (education is unidirectional) there is an expectation, indeed a very strong one, that teachers adopt the role of the Rescuer, somebody who tries to solve other people’s problems, even if the other refuses help. Experimental data confirm the tendency of teachers to adopt the role of the Rescuer. Adopting this role can have two negative consequences. 1) It negatively affects the maturation process of the child and 2) it becomes a source of psychological games in which participants make efforts both to suffer and to make others suffer. For prevention, an education for maturation is necessary, which is possible only in assertive conflict solving and in OK–OK life positions. Different psychological schools are analysed. This life position is adopted by humanist psychology and by transactional analysis. The promotion of humanistic psychology or transactional analysis-based pedagogy in Rumania can be helpful, but is not the only solution and is not the solution. The problem is that humanistic Gordon pedagogy is unknown, and there are no certified trans actional analysis trainers in Rumania today.

Restricted access