Search Results

You are looking at 1 - 10 of 1,275 items for :

  • "mental health" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Sawitri Assanangkornchai
,
Edward B. McNeil
,
Nopporn Tantirangsee
,
Phunnapa Kittirattanapaiboon
, and
Thai National Mental Health Survey Team

gambling has been conducted in Thailand. Using data from the National Mental Health Survey in 2013, this study aimed to examine the prevalence of problem and pathological gambling, gender and age-group differences in gambling types, and comorbidities with

Open access

A téma-összefoglaló tanulmány a Magyar Pszichológiai Társaság XXIII., 2014. évi Marosvásárhelyi Nagygyűlésén elhangzott előadásnak szerkesztőségi felkérésre megírt, kibővített változata. A címben megjelölt fogalmak történetileg változó jelentésének nyomon kísérését követően elemzi a spiritualitás helyét a mentális egészségkoncepciókban. Határt von a vallásosság és a spiritualitás között, kiemelve a lényegi különbözőségeket. Rávilágít arra, hogy a (teljes) egészség szerves részét alkotó spiritualitás mint az egyedi, személyes filozófia meghatározója jelentős szerepet játszik az egészség megőrzésében, a prevencióban és egészségpromócióban egyaránt. Megkülönbözteti a spirituális szemlélet és életgyakorlat bizonyítékokon alapuló eredményességét, valamint a vallási rendszer(ek)nek elkötelezetteknél igazolható egészségmegőrző szerepét. A feltárt bizonyítékok alapján az a konklúziója, hogy a spiritualitás egészségvédő faktor, pszichológiai vagyon.

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Victoria Manning
,
Nicki. A. Dowling
,
Stuart Lee
,
Simone Rodda
,
Joshua Benjamin Bernard Garfield
,
Rachel Volberg
,
Jayashri Kulkarni
, and
Dan Ian Lubman

consistently revealed high rates of comorbidity between gambling and mental health disorders. These studies reveal a high prevalence of mental health conditions among problem and/or pathological gamblers in general population samples (57.5% comorbid substance

Open access
Journal of Psychedelic Studies
Authors:
Federico Cavanna
,
Carla Pallavicini
,
Virginia Milano
,
Juan Cuiule
,
Rocco Di Tella
,
Pablo González
, and
Enzo Tagliazucchi

mental health ( Lee & Shlain, 1992 ). However, subsequent studies failed to establish a link between lifetime use of psychedelic drugs and increased rate of mental health issues. Krebs and Johansen analyzed data from 130,152 randomly selected individuals

Open access

mental health [ 5 , 6 ]. In Hungary, the sensor has only recently become widely available for adults with type 1 diabetes (T1D), since it has been subsidized by health insurance. Thus, there is not yet much feedback on satisfaction with the sensor and

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Simon Marmet
,
Matthias Wicki
,
Marc Dupuis
,
Stéphanie Baggio
,
Magali Dufour
,
Catherine Gatineau
,
Gerhard Gmel
, and
Joseph Studer

related outcomes. This study explores in a large sample of young Swiss men the concept of binge gaming (BG, playing 5 or more hours consecutively) and investigates its association to GD and mental health indicators. Conceptually, bingeing refers to

Open access

Introduction Increasing evidence suggests that ingestion or administration of classic psychedelics such as psilocybin or LSD is sometimes associated with improvements in well-being or mental health in both clinical populations ( Andersen, Carhart

Open access

Organisationen sind Zusammenschlüsse von Menschen, die sich Strukturen geben und Prozesse beschreiben, um gemeinsam und arbeitsteilig Ziele zu erreichen. Organisationen handeln nicht im luftleeren Raum: Sie streben die Verwirklichung ihrer Ziele unter gegebenen äußeren Bedingungen mit gegebenen Ressourcen ihrer Mitglieder bzw. Mitarbeiter an. Besonders, wenn sich die äußeren Gegebenheiten wandeln, besteht die Gefahr, dass Organisationen unter Druck geraten, ihre Ziele unter Bedingungen zu realisieren, die die Mitglieder überfordern und krank machen. Die Untersuchung zeigt am Beispiel von Organisationen des Sozialwesens, die zumindest in Mitteleuropa genau einer solchen Veränderung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ausgesetzt sind, auf, welche Mechanismen die Mentalhygiene der Organisationsmitglieder gefährden und welche Werte, Ziele und Strukturen in Organisationen gewährleisten können, dass die seelische Gesundheit der Mitglieder im Blick bleibt und aktiv durch die Organisation geschützt und unterstützt wird. Dazu gehört eine Organisationsethik, die die Ziele der Organisation offen legt und die Wege zur Realisierung dieser Ziele unter sich wandelnden Bedingungen jeweils neu auf den Prüfstand stellt. Weiterhin zeichnet sich die mentalhygienisch sensible Organisation durch Strukturen aus, die die Mitglieder an der Suche nach der jeweils bestmöglichen Verwirklichung der Organisationsziele beteiligen. Zum Dritten betreibt die mentalhygienisch gut aufgestellte Organisation eine Personalentwicklung, die die Ressourcen der Mitglieder und die Anforderungen in den verschiedenen Rollen und Positionen aktiv in Übereinstimmung bringt. Und schließlich gehört zur mentalhygienischen Vorsorge, den Mitgliedern qualifizierte Angebote zur Selbstreflexion in der jeweiligen Rolle und Aufgabe, im Team und in der Gesamtorganisation zu eröffnen.

Restricted access

Elméleti háttér: A mentális egészséggel kapcsolatos kutatásokban a családi állapot gyakran kontrollváltozóként szerepel. Ez azt mutatja, hogy a pszichés egészség függ attól a családi státustól, ami a mindennapi élet egyik keretét adja. A családi állapot és főleg a párkapcsolat minősége szerepet játszik a pszichés jóllét alakulásában. Cél: Tanulmányunkban a családi állapot (házas, élettársi kapcsolatban élő, elvált) és a mentális egészségi állapot összefüggéseit vizsgáljuk a Hungarostudy 2006 keresztmetszeti mintáján. Összesen 3293 fő adatait elemezzük. Módszerek: A házastársi és az élettársi kapcsolatban élők csoportját a Rövidített Stockholm Házastársi Stressz Skála segítségével magas és alacsony házastársi stresszel jellemezhető csoportokra bontottuk, annak érdekében, hogy megnézzük, vajon a házastársi/élettársi kapcsolat minősége befolyásolja-e a mentális egészségi állapotot. A mentális egészség mutatóiként a szubjektív jóllét és a társas stressz szintjét, a depressziós és szorongásos tüneteket, illetve az öngyilkossági gondolatok meglétét vizsgáltuk. Eredmények: Vizsgálatunk szerint a legjobb pszichés egészségmutatóik a jó házasságban és jó élettársi kapcsolatban élőknek vannak. E csoportoknak szignifikánsan jobb az általános pszichés állapotuk, kevésbé depressziósak, kevésbé szoronganak, alacsonyabb a társasstressz-szintjük, és kevesebbszer merül föl körükben az öngyilkosság gondolata. Ezzel szemben a rossz házasságban és rossz élettársi kapcsolatban élőknek a legrosszabbak a pszichés egészségmutatóik. Következtetések: A jó minőségű házastársi/élettársi kapcsolat fontos szerepet tölthet be a mentális egészség megőrzésében.

Restricted access

; Sussman et al., 2011 ), and little is known about how the co-occurrence of these addictions is associated with mental health problems (MHPs). This study investigated what proportion of variance in the severity of four MHPs – social anxiety disorder

Open access