Search Results

You are looking at 1 - 10 of 2,270 items for :

  • "mentalization" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Sawitri Assanangkornchai
,
Edward B. McNeil
,
Nopporn Tantirangsee
,
Phunnapa Kittirattanapaiboon
, and
Thai National Mental Health Survey Team

society than those strictly meeting the criteria for problem or pathological gambling ( Walker, Abbott, & Gray, 2012 ). Different types of gambling differ in the range of stakes involved, odds of winning, and mental and physical skills required. The

Open access

Az interperszonális konfliktusok gyakran eszkalálódnak: az egyik fél ellenséges gesztusát követi a másiké. A tét jellemzően emelkedik, az okozott és viszonzásképp kapott károk egyre nagyobbak. Ez a folyamat mindenkinek árt, s a felek gyakran élik meg azt, hogy szeretnének belőle kilépni, de a folyamatnak olyan sodrása van, ami ezt nem engedi megtenni. Kísérletes vizsgálatunkban, amelyben 90 fő vett részt, azt tanulmányoztuk, hogy az eszkalálódó konfliktusokból való kilépést bizonyos interaktív és személyi változók hogyan befolyásolják. Az interaktív tényezők közül a viszonzatlan békülési gesztus, a személyi változók közül pedig a mentalizációs képesség hatása állt érdeklődésünk középpontjában. Kérdéseink megválaszolására egy olyan kísérletes játékhoz fordultunk, amelyben jól értelmezhetőek voltak az eszkalálódó konfliktus, a békülési gesztus, a viszonzatlan békülési kezdeményezés és a bosszú jelenségei. A kísérletes játékot azért tartottuk megfelelő keretnek, mert a viszonzatlan békülési gesztus hatásának megragadása kontrollált környezetben lehetséges benne, másrészt a mentalizációs képesség feltételezett hatásai a stratégiai játékokban megfelelően kibontakozhatnak. A viszonzatlan békülési gesztus későbbi megegyezést befolyásoló hatásáról felállított hipotézisünk egyértelmű megerősítést nyert: ez az esemény nehezíti a későbbi megegyezést. Normát sért, a kezdeményező felet ezáltal presztízssérelem éri, ami az egyébként is jelenlevő anyagi veszteségekhez adódóan további megtorlásra ösztönöz. A mentalizációs képességgel kapcsolatban pedig sikerült megerősíteni azt a várakozásunkat, hogy konfliktusviselkedés esetén a jobb mentalizációval bíró személyek (esetünkben a Szemből olvasás tesztben jobb eredményt elérő személyek), valószínűleg az empátia közvetítésével, könnyebben békülnek, könnyebben tudnak megegyezésre jutván véget vetni a konfliktusoknak.

Restricted access

Evési szokások magyar serdülők körében

Eating attitudes among Hungarian adolescents

Orvosi Hetilap
Authors:
Dóra Siska
,
Melinda Cserép
, and
Brigitta Szabó

References 1 de Girolamo G, Dagani J, Purcell R, et al. Age of onset of mental disorders and use of mental health services: needs, opportunities and

Open access

Resnick, S. M. (1993): Sex differences in mental rotations: an effect of time limits? Brain and Cognition , 21, 71-79. Sex differences in mental rotations: an effect of time limits? Brain and

Restricted access

A mentalizáció multidimenzionális kérdőívének (MMQ) magyar nyelvű adaptációja serdülők és fiatal felnőttek körében

Hungarian validation of the Multidimensional mentalization Questionairre (MMQ) among adolescents and young adults

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Erzsébet Szél
,
Kitti Kóródi
,
Alessio Gori
,
Szilvia Jámbori
, and
Éva Szabó

mentalizing questionnaire, MMQ) eredeti változatát. A kérdőív elméleti keretét a mentalizáció integratív, többszintű modelljében határozták meg, melynek kialakításakor megtartották az eredeti tengelyeket ( 2. ábra ). Koncepciójukban megőrzik a mentalizáció

Open access

A mentalizáció, a reziliencia és a problémaviselkedés kapcsolati beágyazottsága serdülőkorban: vizsgálatok a Reflektív Funkció Kérdőív (RFQ-H) magyar változatával

Mentalization, resilience, problem behavior and percieved social support among 14–19 year old high school students: Studies with the Hungarian version of the Reflective Function Questionnaire

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Erzsébet Szél
and
Éva Szabó

. Irodalom Allen , J. , & Fonagy , P. ( 2006 ). The handbook of mentalization-based treatment . John Wiley & Son . Askeland , K. G. , Hysing , M. , Sivertsen , B. , & Breivik , K. ( 2020 ). Factor structure and psychometric properties of the

Open access

. Psychoneuroendocrinology, 37 (1), 162—166. Campos, A., Chiva, M., & Moreau, M. (2000). Alexithymia and mental imagery. Personality and Individual Differences, 29 (5), 787—791. Cardeña, E., Terhune, D.B., Lööf, A

Restricted access

): Pszichoanalitikus elméletek a fejlődési pszichopatológia tükrében . Budapest , Gondolat Kiadó . 33. Fonagy , P. , Bateman , A. W. ( 2006 ): Mechanisms of change in mentalization-based treatment

Restricted access

egészségügyi stratégiájának céljából . Letöltve: 2014. 09. 26-án: http://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/mental/green_paper/mental_gp_hu.pdf Frankl, V.E. (1988). …mégis mondj Igent az életre! Egy

Open access

Aitchison, Jean 1987. Words in the mind. An introduction to the mental lexicon. Blackwell, Cambridge MA & Oxford. Bakonyi, Hugo 1918. A gyermeknyelvi szókincs fejlődése [The development

Full access