Search Results

You are looking at 1 - 10 of 18 items for :

  • "mesenchymal stromal cell" x
  • All content x
Clear All

et al., 2010; Fortier and Travis, 2011 ). In particular, multipotent mesenchymal stromal cells (MMSCs), often referred to as mesenchymal stem cells, have become popular thanks to their wide availability, the simplicity of their isolation, and their

Restricted access

Absztrakt:

A rendkívül komplex mechanizmusok révén megvalósuló intercelluláris kommunikációnak meghatározó szerepe van mind az egészséges, mind a különböző megbetegedések esetében tapasztalható, megváltozott szöveti homeosztázisban. A tumorsejtek és azok mikrokörnyezetében található egyéb sejtek között megfigyelhető sejt–sejt interakciók nemcsak a tumoros megbetegedések progressziójában, hanem a terápiával szemben fellépő rezisztenciában is kulcsszerepet játszanak. A membrán nanocsövek olyan újonnan felfedezett, nagy távolságot áthidalni képes intercelluláris összeköttetések, amelyek számos sejtalkotó cseréjét teszik lehetővé két vagy több sejt között, beleértve a különböző ionokat, makromolekulákat, de akár még az olyan nagyobb méretű organellumokat is, mint amilyenek a mitokondriumok. A membrán nanocsöveken keresztül átadott mitokondriumok egyértelműen megváltoztatják a recipiens sejtek metabolizmusát, funkcionális jellemzőit, a jelenség pedig mind az egészséges, mind a rákos sejtek esetében kimutatható. A metabolikus plaszticitást manapság a rák egyik legfontosabb jellemzőjének tekintik, mivel cáfolhatatlanul kulcsszerepet játszik a kezelés következtében kialakuló gyógyszer-rezisztenciában. Az elmúlt néhány évben vált teljesen világossá, hogy a gyógyszer-rezisztencia kialakulásában a membrán nanocsöveken keresztül zajló mitokondriumátadásnak meghatározó szerepe van, amely újfajta terápiás megközelítések kidolgozását teszi szükségessé.

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Sanja Srzentić Dražilov, Janko Mrkovački, Vesna Spasovski, Amira Fazlagić, Sonja Pavlović, and Gordana Nikčević

, 1 – 12 . Bernardo , M. E. and Fibbe , W. E. ( 2013 ): Mesenchymal stromal cells: sensors and switchers of inflammation . Cell Stem Cell 13 , 392 – 402

Restricted access

mesenchymal stromal cells. The International Society for Cellular Therapy position Statement. Cytotherapy, 2006, 8 , 315–317. Mueller I. Minimal criteria for defining multipotent

Restricted access

differentiation characteristics of equine mesenchymal stromal cells derived from different sources. Vet. J. 195 , 98–106. Brehm W. Growth and differentiation characteristics of equine

Restricted access

Sessarego, N., Parodi, A., Podestà, M. és mtsai: Multipotent mesenchymal stromal cells from amniotic fluid: solid perspectives for clinical application. Haematologica, 2008, 93 , 339–346. Podestà M

Open access

Gieseke F, Böhringer J, Bussolari R, et al. Human multipotent mesenchymal stromal cells use galectin-1 to inhibit immune effector cells. Blood 2010; 116: 3770–3779. 30 Rayes J

Open access

Parr, A. M., Kulbatski, I., Wang, X. H., et al.: Fate of transplanted adult neural stem/progenitor cells and bone marrow-derived mesenchymal stromal cells in the injured adult rat spinal cord and impact on functional recovery. Surg. Neurol., 2008, 70

Restricted access

cells. Semin. Cell Dev. Biol., 2007, 18 , 846–858. Blair C. Therapeutic applications of mesenchymal stromal cells Semin. Cell Dev. Biol

Restricted access

mesenchymal stromal cells. Ideal scaffold should be biocompatible, biodegradable, and have a high surface area/volume ratio that could support the attachment, proliferation and differentiation of cells to develop the desired tissue [4, 5] . Chitosan is a

Open access