Search Results

You are looking at 1 - 10 of 88 items for :

  • "metabolic diseases" x
  • All content x
Clear All

metabolic diseases. J. Gastroenterol. Hepatol., 2003, 18 , 1115–1117. Conti R. Non-alcoholic fatty liver syndrome: A hepatic consequence of common metabolic diseases

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Balázs Győrffy, László Rosivall, Zoltán Prohászka, András Falus, György Füst, Gyöngyi Munkácsy, and Tivadar Tulassay

Az öregedő lakosság ellátása egyre nagyobb kihívást jelent Európában. Az eredményesebb gyógyítás és megelőzés érdekében javítani kell a rendelkezésre álló technológiai eszközök felhasználását, hogy felgyorsuljon a betegségasszociált rizikófaktorok és gének azonosítása. E feladat megvalósításának azonban előfeltétele egy ellenőrzött minőségű, jól osztályozott és elegendően nagy betegminta-gyűjtemény/bank létrehozása, amelyben a DNS/szérum/plazma/sejtek/szövetek/RNS/fehérje fizikai tárolása egy információ alapú infrastruktúrával kombinálva garantálja a kutatók számára a minták és adatok széles körű hozzáférését. A Danubian Biobank egy olyan kezdeményezés, mely egyetemeket, oktató kórházakat és rehabilitációs klinikákat kapcsol össze a Duna mentén lévő, illetve az ezzel szomszédos államokban. A tudományos program fő célja a vascularis betegségek (pl. myocardialis infarktus, stroke, szívelégtelenség, artériás trombózis, veseelégtelenség), a metabolikus betegségek (pl. obesitas, diabétesz, metabolikus szindróma) és a neurodegeneratív betegségek (pl. demenciaszindrómák, Parkinson-kór) vizsgálata. A biobankprojekt egyes részfeladatainak megoldására munkacsoportok jöttek létre, hogy segítsék a betegek bevonásának, minták és adatok kezelésének, népegészségügyi, epidemiológiai, genetikai technológiai alkalmazásoknak és a kutatási stratégiáknak az összehangolását. A folyamatosság, illetve belső fejlesztés, optimalizálása érdekében a konzorcium, illetve az egyes munkacsoportok önmagukban is rendszeresen konferenciákat szerveznek, valamint az együttműködést finanszírozó pályázatokat készítenek.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Csaba Sumánszki, András Gellért Barta, and Péter Reismann

treatment of metabolic disease. Gene Ther. 2008; 15: 831–839. 50 Grisch-Chan HM, Schlegel A, Scherer T, et al. Low-dose gene therapy for murine PKU using episomal naked DNA vectors

Open access
Hungarian Medical Journal
Authors: Mamun-Al-Mahtab, Salimur Rahman, Mobin Khan, Belalul Islam, and Abdullah Al Mahmud

Cirrhosis is a chronic liver disease characterized by diffuse fibrosis and nodule formation leading to distortion of normal liver architecture. The initial stimulus is hepatocyte necrosis. A wide variety of liver diseases can lead to cirrhosis, including viral hepatitis (B, C and D), alcohol, metabolic diseases (eg. haemochromatosis, Wilson’s disease, NASH, α1 anti-trypsin deficiency, type IV glycogenesis), cholestatic liver disease, auto-immune hepatitis, Budd-Chiari syndrome, drugs (eg. methotrexate, amiodarone), etc. The aetiology of cirrhosis remains unknown in a significant number of cases, giving rise to the entity of cryptogenic cirrhosis. In the UK, this figure stands between 5–10% [1]. In Bangladesh, the common causes of cirrhosis remain viral hepatitis (B and C) and NASH [2].

Restricted access

Absztrakt:

A nem alkoholos zsírmájbetegség (NAFLD) a fejlett országokban a populáció harmadát érintő metabolicus népbetegség. A magas prevalencia mellett a NAFLD jelentőségét a spektrumbetegség (steatosis → NASH [nem alkoholos steatohepatitis] ± fibrosis → cirrhosis → HCC [hepatocellularis carcinoma]) jellege, illetve a társuló kórállapotok (obesitas, 2-es típusú diabetes mellitus, dyslipidaemia, metabolicus szindróma, inzulinrezisztencia), valamint mind a májbetegség közvetlen progressziójából adódó hepaticus, mind a társuló anyagcserezavar progressziójához kapcsolódó célszervkárosodás (cardiovascularis, renalis) adja. A NAFLD diagnosztikus, terápiás, illetve követési algoritmusának egységesebb kialakítására három európai szakmai társaság (EASL–EASD–EASO) összefogásával 2016-ban jelent meg a hiánypótlónak számító klinikai szakmai irányelv. Az eredeti közleményben kiemelt ajánlási pontok szó szerinti fordításra kerülhettek, ugyanakkor az ehhez társuló magyarázó részek – a terjedelmi korlátok miatt – a jelen közleményben nem voltak egy az egyben ismertethetők, így a közlemény szerzői ezekből csak a leglényegesebb szempontok kiemelésére, sőt egy-egy esetben az ajánlás óta megjelent új irodalmak ismertetésére törekedhettek. Orv Hetil. 2018; 159(45): 1815–1830.

Open access

HPTLC analysis has been used to compare neutral lipid profiles in the urine of humans and mice. Neutral lipids and ubiquinone were extracted from urine with chloroform-methanol, 2:1, and determined on silica gel plates with 19 lanes and a concentration zone that were developed with petroleum ether-diethyl ether-glacial acetic acid, 80:20:1. Separated zones were detected with phosphomolybdic acid reagent and quantified by visible mode slit-scanning densitometry at 610 nm. Specific detection reagents were used to confirm the identity of particular lipid classes. The studies confirmed the presence of free sterols, free fatty acids, and triacylglycerols in both human and mouse urine. Methyl esters were found in mouse but not human urine. Hydrocarbons and ubiquinone were present in both human and mouse urine, but were not quantified. Similarities in the urinary neutral lipid profiles of humans and mice suggest that mice may serve as effective models for studies of the effects of infectious and metabolic diseases in humans.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Zoltán Sohajda, Márta Hódos, and László Módis

Absztrakt:

A Wilson-kór autoszomális recesszív öröklésmenetet mutató, kóros rézfelhalmozódással járó anyagcsere-betegség. Tanulmányunkban egy családról számolunk be, amelyben a 6 gyermek közül két nő és egy férfi esetében jelentkezett a betegség. Míg a két nőnél szemészeti tünetek nélkül csak májérintettség volt észlelhető, addig a fiatal férfinál pszichiátriai és szemészeti eltérés volt kimutatható. Ismertetjük a klasszikus Kayser–Fleischer-gyűrű képét mutató cornealis elváltozásról modern vizsgálómódszerekkel (az elülső szegmentum optikaikoherencia-tomográfiája, corneatopográfia, endothelmikroszkópia) nyert adatokat. Felhívjuk a figyelmet a szemészeti vizsgálat fontosságára, amely segíthet a pontos diagnózis felállításában. Orv Hetil. 2019; 160(14): 555–557.

Open access

A hypertoniás betegek kezelésének megválasztásakor nem elegendő egyedül a vérnyomásértéket figyelembe venni, mivel a cardiovascularis megbetegedések kockázatát az egyéb kockázati tényezők jelenléte, illetve mértéke is befolyásolja. A társult anyagcsere-betegség (diabetes mellitus, metabolikus szindróma) jelenléte már önmagában a nagy kockázatú egyének közé sorolja a beteget. Ilyen esetekben általában kombinációs kezelés mellett döntünk. Például hypertoniához társuló balkamra-diszfunkció, ischaemiás szívbetegség, szívelégtelenség esetén ritkán hiányzik az első beállítás kombinációjából a β-blokkoló kezelés. Orv. Hetil., 2015, 156(16), 623–625.

Open access

Summary  

It has been observed that among the seven municipalities of the Island of Krk the three in the central part of the island have increased disease incidence rates for the five groups of diseases: (a) neoplasm, (b) diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism, (c) endocrine, nutritional and metabolic diseases, (d) mental and behavioral disorders and (e) diseases of the circulatory system. One of the etiological factors is assumed to be the influence of the geochemical environment. The average element concentration values of six trace elements (Mn, Fe, Ni, Cu, Zn and As) for the geochemical environment in the individual municipalities were determined by XRF analyses of soil, plant, potable water and hair samples. The data on disease incidence rates for the individual municipalities, from 1997 to 2001, have been obtained from the Public Health Institution in charge of monitoring population health on the island. Diseases' groups have been defined by the WHO methodology. The GPS-GIS methodology was used to obtain maps of trace elements in different matrices and disease incidence distributions. Data analyses were performed by multivariate statistical methods (principal component analysis and cluster analysis). It has been shown that the concentration levels of the elements could be related to disease incidence rates.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Anna Egresi, Gabriella Lengyel, Anikó Somogyi, Anna Blázovics, and Krisztina Hagymási

Absztrakt

Különböző károsító hatások miatt (vírusok, anyagcserezavarok, táplálkozási tényezők, toxikus ártalmak, autoimmun folyamatok) kóros májműködés lép fel, amely a máj elzsírosodásához és kötőszövetes átépüléséhez vezet. A progresszió folyamata összetett, több útvonalon megy végbe, számos tényező befolyásolja. A szerzők összefoglaló közleményükben áttekintik a krónikus májbetegségek progressziójában részt vevő tényezőket. Bemutatják a sejtek szerepét, az általuk termelt főbb citokineket és gyulladásos mediátorokat, valamint az intestinalis bélflóra kapcsolatát a betegséggel. Kitérnek az oxidatív stressz, a mitokondriális diszfunkció és a sejthalál kórlefolyásban betöltött szerepére. Ismertetik az inzulinrezisztencia és a mikroelemek (vas, réz) kapcsolatát a májkárosodással. Összefoglalják a progresszió hátterében álló genetikai és epigenetikai vonatkozásokat is. Az új kezelési lehetőségek felismerése, a kezelés hatékonyságának megítélése vagy a májátültetés időpontjának megválasztása, sikeressége függhet a kórlefolyás pontosabb megismerésétől. Orv. Hetil., 2016, 157(8), 290–297.

Open access