Search Results

You are looking at 1 - 10 of 4,392 items for :

  • "methodology" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Across Languages and Cultures
Authors:
Gert Sutter
,
Patrick Goethals
,
Torsten Leuschner
, and
Sonia Vandepitte

This paper argues in favour of a more rigorous methodology for corpusbased translation studies. According to our proposal, research papers in the field should be minimally required to (i) provide a meticulous overview of the corpus materials used and of the exact procedures for selecting, annotating and sifting the data; (ii) comment on any specific problems encountered during data selection and annotation, including explicit and motivated statements as to the solutions being adopted; (iii) include elaborate testing for statistical significance as a complement of, not in opposition to, thorough qualitative analysis. This approach, we suggest, not only offers a way around many theoretical and methodological problems that have been noted in the recent literature (e.g., House 2008; Becher 2010; Bernardini and Ferraresi 2011), it also facilitates more rigorous replication and reinterpretation of previous work, potentially leading to a re-assessment of some popular but unproven assumptions such as the notion that linguistic features in translations are independent of source language or genre. By thus moving forward the empirical cycle of testing and re-testing of hypotheses, the methodology advocated here encourages collaborative research, and leads ultimately to more scientific progress.

Restricted access

. Archaeological theory in Europe: The last three decades 1991 Leusen, M. van 2002 Pattern to process. Methodological

Restricted access

Clostridium difficile infection: results and methodology. J. Clin. Gastroenterol., 2010, 44 , 567–570. Stollman N. Fecal flora reconstitution for recurrent Clostridium difficile infection

Restricted access
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Éva Susánszky
,
András Székely
,
Gábor Szabó
,
Zsuzsa Szántó
,
András Klinger
,
Barna Konkolÿ Thege
, and
Mária Kopp

Tanulmányunkban a magyar lakosság életminőségét és a legnagyobb népegészségügyi jelentőségű megbetegedések lefolyását, kialakulásuk bio-pszicho-szociális okait vizsgáló követéses egészségfelmérés (Hungarostudy Egészség Panel) általános módszertanát mutatjuk be. Ismertetjük az egészségpanel népegészségügyi fontosságát, áttekintést adunk az egészségi állapottal kapcsolatos nemzetközi és hazai panelvizsgálatokról, bemutatjuk a kutatás vizsgálati elrendezését, a felmérés előkészítését és lebonyolítását, a súlyozási eljárás menetét, a kérdőívfejlesztés folyamatát és az újonnan alkalmazott tesztbattériát. Összesítve a követéses vizsgálat eredményét: a panelminta 91,5 százalékát (7321 fő) a felmérés és a pótfelmérés során megtaláltuk, közülük 4524-en vettek részt az újabb vizsgálatban. A panel két hulláma közt a becsült halálozási arány 4,3 százalék, a visszautasítási arány 23,7 százalék volt, valamivel magasabb, mint a Hungarostudy 2002-es felmérés idején. A súlyozási eljárással biztosítottuk a minta korra, nemre, régiókra vonatkozó reprezentativitását. A felmérés adataira épülő kutatási eredmények kiterjeszthetők a felnőtt magyar népességre, lehetőséget nyújtanak a betegségek prognózisának vizsgálatára, valamint az egészségi állapot és a társadalmi, gazdasági és pszicho-szociális háttértényezők közötti ok-okozati összefüggések feltárására.

Restricted access

The immediate impulse for this paper came from the author’s empirical involvement with the topics concerning “social culture” while dealing with ethnocartography used in a historically oriented ethnology. This auxiliary heuristic technique is being observed as the jigsaw puzzle of the “old” and the “new” theoretical commitments in Croatian ethnology in the 1970s and 1980s. Although ethnological cartography (not having the methodological power to holistically depict culture, but to particulate/atomize it) represents only one of the possible ways of gaining knowledge in ethnological research, on the basis of two main thematic wholes — the concept of history and the object of research — the author’s aim is to defend those principal characteristics of ethnocartography deemed indispensable, the ones that sustain and defend its relevance and existence.

Restricted access

): A Resource and a Methodology for the Empirical Study of Translation. UMIST: Unpublished PhD thesis. The English Comparable Corpus (ECC): A Resource and a Methodology for the Empirical Study of Translation

Restricted access

Multilingual term extraction from parallel corpora – A methodology for the automatic extraction of verbal structures and their translation equivalents

Többnyelvű terminuskivonatolás párhuzamos korpuszból – igei szerkezetek és fordításaik automatikus kivonatolásának módszere

Magyar Terminológia
Authors:
Tamás Váradi
and
Enikő Héja

Summary

The aim of this paper is to confirm that the methodology used to extract one-token translation candidates from parallel corpora can be extended for the purposes of retrieving multi-word verbal structures. The relevance of this technique from a terminological point of view is that it provides terminologists with empirical data and ample term-candidates, thus facilitating their work.

Verbal structures were retrieved from the parallel corpus in a semi-automatic way: a broader range of automatically recognized verbal structures were manually narrowed down to a smaller set of verbal structures that are relevant from a translation point of view. In the next step, every occurrence of the selected verbal structures was merged into a one-token unit in the parallel corpus, so that they could serve as input to the alignment algorithm. Finally, a core dictionary is obtained comprising multi-word verbal structures, their possible translations and the contexts in which they appear.

Restricted access

the critique will be briefly touched upon, notably methodological issues. In this framework, attention will be paid as well to the handling of humanities and social sciences within such rankings. Finally, the question will be raised, where we are now

Open access

Tanulmányunkban a magyar népesség addiktológiai problémáinak feltérképezésére irányuló országos reprezentatív felmérés (OLAAP 2007) általános módszertani hátterét és főbb metodológiai eredményeit mutatjuk be. A bevezető részben röviden ismertetjük a kutatás célját, majd a kutatás szervezési lépései, a vizsgálati minta kiválasztásának stratégiája és a felmérésben használt mérőeszközök bemutatása következik. A felmérésben a dohányzás, az alkoholhasználat és az egyéb pszichoaktív szerek használata mellett a következő viselkedési addikciók prevalenciáját mértük: kóros játékszenvedély (SOGS), evési zavar (SCOFF), problémás internet használat (PIUQ), testedzés addikció (EAI, EDS), kényszeres vásárlás (QABB), munkafüggőség (WART). A további alkalmazott mérőeszközök a következők voltak: Derogatis-féle Tünetlista (SCL-90), Temperamentum és Karakter Kérdőív rövidített változat (TCI), valamint a Barratt Impulzivitás Skála (BIS-11). A vizsgálat módszertani eredményei között a részvételi hajlandósággal, illetve a vizsgálati battéria megbízhatóságával és érvényességével kapcsolatos eredményeket mutatjuk be. Mindezek alapján megállapítható, hogy a vizsgálati mintánk korcsoportos és területi eloszlásait mérlegelve reprezentatívnak tekinthető, a kutatásban felhasznált mérőeszközök megbízhatóságára és érvényességére utaló mutatók megfelelőek, az alkalmazott skálák kiváló pszichometriai jellemzőkkel rendelkeznek. Mindezek alapján a felmérés lehetőséget nyújt arra, hogy kutatásunk eredményeit a magyar lakosság egészére kiterjesszük, általánosítsuk, és az adatokat időbeli és nemzetközi kontextusban értelmezzük.

Restricted access

1961. Some methodological remarks on generative grammar. In: Word 17: 219-39. Some methodological remarks on generative grammar Word 17

Full access