Search Results

You are looking at 1 - 10 of 87 items for :

  • "middle class" x
  • All content x
Clear All

Li, Ch. (2010): The rise of the Middle Class in the Middle Kingdom. In: Li, Cheng (ed.): China’s Emerging Middle Class: Beyond Economic Transformation . Brookings Institution Press, Washington. Li Ch

Restricted access

Buchowski, Michal (2008) ’The Enigma of the Middle Class: A Case Study of Enterpreneurs in Poland’ in I.W. Schroder and A. Vonderau (eds) Changing Economies and Changing Identities in Postsocialist Eastern Europe (Berlin: LIT Verlag), 47

Restricted access

. Regarding the multiple social divisions in Hungary during the age of dualism – whether ethnic, religious fractures or the particular contrast between the state employed middle class and the capitalist bourgeoisie society (according to the distinction

Open access

Absztrakt:

A cigány, roma népességet hagyományosan úgy szokták tekinteni, mint a társadalom leghátrányosabb helyzetű csoportját, amelynek sok gazdasági, társadalmi és kulturális segítségre volna szüksége, hogy integrálódjék a többségi társadalomba. Ebben a tanulmányban a szerző, ellenkezőleg, a cigány, roma társadalom középosztályosodását mutatja be Magyarországon. A cigány, roma középosztályosodás századok óta tart, de nehezen vagy sehogy sem volt megfigyelhető, mivel azok, akik integrálódtak a középosztályba, egyben asszimilálódtak is. Az utóbbi években azonban új jelenségre figyelhettünk fel: a cigányság a középosztályosodás során egyre inkább megőrzi cigány, roma identitását, amit eredeti nevének a megőrzése is mutat. A cigány, roma lakosság iskolázottsági szintje drámaian emelkedik. A kutatások, amelyek eredetileg a cigány, roma elemi oktatásra összpontosultak, egyre inkább áttevődnek a cigányság közép- és felsőfokú oktatására. Új aktor is színre lépett a cigányság iskolázásának támogatásában, a tradicionális (keresztény) egyházak. A szerző néhány egyetemi hallgató életpályáján keresztül illusztrálja a fő társadalmi intézmények (iskola, felsőoktatás, egyház, civil szervezetek) együttműködését a cigány, roma középosztályosodás folyamatában.

Open access

own Roma middle class and in the gentrification of the Roma. The most important element of this is ascension. This can also mean enrichment and wealth, the result of which, according to international examples, is a significant increase in education at

Open access

Lovers. In: Culture Builders. A historical anthropology of middle-class life . Löfgren , O. — Frykman , J. New Brunswick — London, 1987. 42–87. Martin , Andreas 2001: Fokussierte Landschaft. Aussichtstürme in der Sächsischen Schweiz

Restricted access

Summary

Collectors both of the nobility and of the middle class followed models of the high aristocracy. In the inventories of the 17th

Restricted access

Lomnitz, L.A. (1971): Reciprocity of Favours in the Urban Middle Class of Chile. Studies en Economic Anthropology , AS7 : 93-106. Reciprocity of Favours in the Urban Middle Class of Chile. Studies

Restricted access

Abstract

This is a contribution to the recent discussions about the significance of Renaissance form for conteporaries in the sense of classical traditions and/or of Italian Renaissance traditions as represented by L. Klenze in Muich and by K.F. Schinkel in Berlin. The Author examines the influence of Florentine Renaissance on Schinkel as models for Berlin's middle class palais and bank buildings.

Restricted access

The study presents research finding on changes in the property market position of the large housing estates of Budapest. During the last ten years the relative position of large housing estates has been decreasing, even faster, than it had before 1990. This trend was still not big enough to make these flats assailable. The result is, that the status of these housing estates has remained a somewhat middle-class one. The reason is, that the number of newly built flats continues to be very low in Budapest. That is why housing estates remain for certain groups of the middle class to be suitable places for living. When the speed of construction of new housing will higher, some estates will face the danger of falling into slum-situation.

Restricted access