Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • "minőségügy" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Források 1 Balogh , A. – Földesi , T. 2003 . A minőségügy nemzetközi értelmező szótára . (Szerk. : Boross F.) Budapest: EOQ MNB . 2

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Gergely Fügedi
,
Judit Lám
, and
Éva Belicza

Absztrakt

Az egészségügy és a gyógyítóeljárások rohamléptékű fejlődése mellett a XXI. században egyre inkább középpontba kerül az ellátás hatékonysága, az intézményi működés és a biztonságos betegellátás kérdésköre. A betegbiztonság növelésének tudományosan is bizonyítottan eredményes eszköze az akkreditáció, amely bár lassan több mint száz éve jelen levő eszköz az egészségügyben, robbanásszerű terjedése csak az 1990-es évektől indult meg. A közeli jövőben Magyarországon is elinduló, hazai fejlesztésű akkreditációs rendszer működtetésében és sikerében meghatározó tényező lesz az egészségügy szereplőinek támogatása és aktív részvétele – ez azonban nem várható el az alapvető célok és jellemzők ismerete nélkül. Bonyolítja az új rendszerben való eligazodást és ahhoz való viszonyulást a magyar ellátók által már jól ismert ISO tanúsítás jelenléte. Jelen összefoglaló rövid áttekintést kíván nyújtani az egészségügyi akkreditáció fejlődéséről, céljairól, működéséről és jelentőségéről, valamint a tanúsítással való hasonlóságokról és eltérésekről. Orv. Hetil., 2016, 157(4), 138–145.

Open access

A terminológiai szabványosítás és a terminológiai harmonizáció

Terminology standardization and terminology harmonization

Magyar Terminológia
Authors:
Ágota Fóris
and
Eszter Sermann

Irodalom 1. Balogh A. – Földesi T. 2008 . A minőségügy magyar terminusainak értelmezése . Magyar Terminológia 1 ( 2 ), 243 – 260

Restricted access