Search Results

You are looking at 1 - 10 of 19 items for :

  • "minőségfejlesztés" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors:
Tibor Gyökeres
,
Krisztina Rusznyák
,
Zsolt Visnyei
,
Eszter Schäfer
,
Tamás Szamosi
, and
János Banai

Az endoszkópos vizsgálatok minősége alapvetően befolyásolja azok értékét. A fejlett világban ezért a folyamatos minőségfejlesztés módszerét használják ennek javítására. Hazánkban a gastrointestinalis endoszkópia területén nincs példa még a minőség mérésére sem. Cél: Az endoszkópos laboratóriumban végzett kolonoszkópiák teljességének mérésével a minőség meghatározása és javítása. Betegek és módszer: A projekt indulása előtti negyedév leleteiből (841 kolonoszkópia) a szerzők retrospektíven határozták meg a kiinduló értékeket. A következő két évben (2009-ben 3160, illetve 2010-ben 3167 kolonoszkópia) háromhavonta értékelték a caecum elérésének arányát vizsgáló orvosokra lebontva. Eredmények: A bázisidőszak caecumintubálási rátája 81,6% volt, ám ha nem vették figyelembe az elégtelen előkészítésből és az előre nem tudott szűkületből adódó vizsgálatokat, akkor az érték (illesztett caecumintubálási ráta) 90,9% volt. A következő két év során a caecumintubálási ráta 84,2% és 85,7% (p = 0,0394) volt, míg az illesztett ráta 92,3 és 92,6%-nak (p = 0,381, NS) bizonyult. Tizennégy vizsgáló orvos közül a bázisidőszakban csak hat orvos esetében volt az illesztett caecumintubálási ráta 90% fölött, míg a második évben már 10-nek, és csak egy vizsgáló maradt 87% alatt. Az évi 100-nál több kolonoszkópiát végzők illesztett caecumintubálási ráta eredményei 91,2%-ról 92,7, majd 93,1%-ra javultak, míg az évi 100-nál kevesebbet vizsgálók esetében az értékek 86,7%-ról a következő években 85,5 és 89%-ra változtak. Következtetések: A komplettségi indikátor kiszámításával és nyilvánossá tételével, vélhetően pusztán a nagyobb odafigyelésnek köszönhetően, az endoszkópia minősége a kolonoszkópos komplettségi mutató alapján nőtt a szerzők munkahelyén. Igazolták, hogy a legalább évi 100 kolonoszkópiát végzők minőségi mutatója jobb, mint a beavatkozást ennél kisebb számban végzőké. Orv. Hetil., 2012, 153, 1142–1152.

Restricted access

A nemzetközi szakirodalom egyre gyakrabban foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a minőségi indikátorokra támaszkodó nyilvános minőségértékelésnek mi a hatása az ellátás minőségére és az érintettek döntésére vonatkozóan, illetve melyek azok a kritériumok, amelyek mentén nyilvános minőségértékelési rendszereket célszerű kialakítani. A nemzetközi szakirodalom alapján a dolgozat hat témakört mutat be: (1) az indikátorok képessége a szolgáltatók megkülönböztetésére; (2) az eredményindikátorok alkalmassága a szolgáltatók megítélésére; (3) a bajnoki tabellák képessége a szolgáltatók rangsorolására; (4) a lakosság viselkedése a szolgáltatók választása során; (5) az indikátorokra támaszkodó nyilvános minősítések hatásai; (6) ajánlások minősítési rendszerek kidolgozására. A szakirodalmi kutatások szerint elsősorban a kockázatkiegyenlítési problémák miatt az indikátorok képessége a szolgáltatók megkülönböztetésére a nyújtott ellátás minősége szempontjából kérdéses; az elért ellátási eredmények nem feltétlenül utalnak vissza az ellátási folyamatok minőségére; a több indikátorból komponált intézményi sorrendek (bajnoki tabellák) nem megbízhatóak; a lakosság a szolgáltatók kiválasztásakor elsősorban a környezet véleményét és a távolságot veszi figyelembe; és a nyilvános közlések hatására igazoltan romlik az ellátás átfogó minősége. A szolgáltatók értékelésében alkalmazott mérési eredmények közzétételét eszköznek kell tekinteni. A lakosság intézményválasztásának elősegítésére az ő preferenciáik mentén végzett betegelégedettségi vizsgálatok nyilvánossá tétele hozhatja meg a kívánt eredményt. A minőségfejlesztési célokat igazoltan segítik a szolgáltatói körben végzett közvetlen visszajelzések az indikátorok mért értékeiről, illetve pontosabb kép kapható az ellátási és szervezési folyamatok, standardok egységes felülvizsgálatára alapozott eljárások külső értékelési rendszerekbe történő beemelésével.

Restricted access

Is there anything more we can do? A collaboration plan for Terminology Service Centres (TSCs) in Europe and beyond

Tehetünk még valamit? Együttműködési terv a terminológiai szolgáltató központok számára Európában és azon kívül

Magyar Terminológia
Authors:
Attila Görög
,
Hennie Van der Vliet
, and
Willy Martin

Summary

On 5 July 2010, preceding the Euralex conference, an international symposium on the role of Terminology Service Centres (TSCs) was organised in Leeuwarden (the Netherlands). The organisers were the Dutch Association for Terminology (NL-TERM) and the Dutch Terminology Service Centre (Dutch TSC). The starting point for the colloquium was a question frame, viz. WHO does WHAT for WHOM, WHEN, WHERE, WHY and HOW. In this paper, the main answers given during and conclusions drawn at the end of the symposium will be presented, together with a plan for the Dutch TSC to proceed and how to further international collaboration between TSCs. In the first section, the problem of knowledge-sharing will be discussed. We will show how cooperation between TSCs could result in the improvement of services provided by these centres, followed by a short discussion of the questions and recommendations presented at the symposium. Finally, the main services of the Dutch TSC will be introduced.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Gergely Fügedi
,
Judit Lám
, and
Éva Belicza

Absztrakt

Az egészségügy és a gyógyítóeljárások rohamléptékű fejlődése mellett a XXI. században egyre inkább középpontba kerül az ellátás hatékonysága, az intézményi működés és a biztonságos betegellátás kérdésköre. A betegbiztonság növelésének tudományosan is bizonyítottan eredményes eszköze az akkreditáció, amely bár lassan több mint száz éve jelen levő eszköz az egészségügyben, robbanásszerű terjedése csak az 1990-es évektől indult meg. A közeli jövőben Magyarországon is elinduló, hazai fejlesztésű akkreditációs rendszer működtetésében és sikerében meghatározó tényező lesz az egészségügy szereplőinek támogatása és aktív részvétele – ez azonban nem várható el az alapvető célok és jellemzők ismerete nélkül. Bonyolítja az új rendszerben való eligazodást és ahhoz való viszonyulást a magyar ellátók által már jól ismert ISO tanúsítás jelenléte. Jelen összefoglaló rövid áttekintést kíván nyújtani az egészségügyi akkreditáció fejlődéséről, céljairól, működéséről és jelentőségéről, valamint a tanúsítással való hasonlóságokról és eltérésekről. Orv. Hetil., 2016, 157(4), 138–145.

Open access

Department Working Papers No 446, OECD, 2005. Kullmann, L.: Quality improvement in hospitals. Expectations and challenges. [Minőségfejlesztés a kórházakban. Elvárások és kihívások.]. Kórház, 2004, 11 , 37

Restricted access

Guideline of the Ministry of Health for mammographic screening and early breast cancer detection – 2008. [Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja a mammográfiás emlőszűrésről és a korai emlőrák diagnosztikájáról – 2008.] http://www.eum.hu/egeszsegpolitika/minosegfejlesztes

Restricted access

. Professional guideline of the Ministry of Health: Retinopathy of prematurity (ROP). [Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja: Retinopathia prematurorum (ROP).] 2008. http://www.eum.hu/egeszsegpolitika/minosegfejlesztes/szemeszet [Hungarian

Open access

protokollja Szedálás az eszközös diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz http://www.eum.hu/egeszsegpolitika/minosegfejlesztes/aneszteziologia . 8. J.E. Mandel

Restricted access
Magyar Onkológia
Authors:
Gábor Cserni
,
Monika Francz
,
Balázs Járay
,
Endre Kálmán
,
Ilona Kovács
,
Janina Kulka
,
Zsolt Orosz
,
Nóra Udvarhelyi
, and
László Vass

1515 1538 . 6. Patológus Szakmai Kollégium . Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele . Az emlő műtéti- és biopsziás anyagok patológiai feldolgozásáról. http://www.eum.hu/egeszsegpolitika/minosegfejlesztes

Restricted access

Health. [Az Egészségügyi Minisztérium Szakmai Sugárterápiás és Onkológiai Protokolljai.] http://www.eum.hu/egeszsegpolitika/minosegfejlesztes/sugarterapia-onkologia [Hungarian

Restricted access