Search Results

You are looking at 1 - 10 of 103 items for :

  • "monoculture" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

). Most research indicates that NPK fertilizer can be increasing yield and component yield on maize ( Illés et al., 2020; Mousavi et al., 2019 ). With the spread of maize monoculture in modern agricultural practice, the western corn rootworm ( Diabrotica

Open access

Az MTA ATK TAKI Őrbottyáni Kísérleti Telepén karbonátos homoktalajon beállított NPK műtrágyázási tartamkísérlet 36–43. évében, 2006 és 2013 között vizsgáltuk a műtrágyázás hatását a tritikále fejlődésére, termésére és elemfelvételére. A termőhely talaja a főbb tápelemekben (N, P, K) gyengén ellátott, a szántott réteg 1% körüli CaCO3-ot és 1% humuszt tartalmaz. Az altalaj erősen karbonátos, az agyagos rész 5–10%. A talajvíz 8–10 m mélyen található, a terület aszályérzékeny. Évente a P- (0, 60, 120 kg P2O5·ha−1) és K-műtrágyákat (0, 100, 200, 300, 400 kg K2O·ha−1) ősszel szántás előtt, valamint a N (0, 80, 160 kg N·ha−1) felét ősszel, a másik felét tavasszal szórtuk ki 25%-os pétisó, 18%-os szuperfoszfát és 50%-os kálisó formájában. A kísérletből levonható főbb tanulságok:

  1. Talajgazdagító PK-műtrágyázás eredményeképpen a kontrolltalaj igen gyenge PK-ellátottsága a kielégítő 150–200 mg·kg−1 NH4-acetát+EDTA-oldható tartományba emelkedett a kísérlet 41. évében (2011-ben). A szuperfoszfáttal végzett trágyázás eredményeképpen igazolhatóan nőtt a feltalaj oldható S- és Sr-tartalma, mely az alkalmazott hazai Kóla-alapú/nyersanyagú eredetre vezethető vissza. A hazai szuperfoszfátok 18–22% körüli elemi Ca-, 13% S-, 7–8% P-, 1–2% Srkészlettel rendelkeztek.
  2. Nemcsak a homoktalaj rendkívül heterogén, hanem a rajta fejlődő termés mennyisége is extrém szórásokat mutatott. Az évek és kezelések között egy nagyságrendet elérő különbségek adódtak. Az évek átlagait tekintve ötszörös eltéréseket tapasztaltunk. Az „évhatások” kifejezettek voltak. Termésdepresszió léphet fel egyaránt az aszály/vízhiány és a túlbő csapadék fennállása esetén.
  3. A P-kínálattal nőtt a növényi részek P-, Mn- és Sr-készlete, míg a beépült Znmennyiség visszaesett. Fellépett a P-Mn szinergizmus, illetve a P-Zn antagonizmus. A Mo-koncentráció a növekvő NPK-műtrágyázással a szalmában 1/3-ára, a szemtermésben a felére zuhant.
  4. A vizsgált nyolc év alapján még nem ítélhető meg, hogy a tritikále mennyire alkalmas a monokultúrás termesztésre, de összevetve a telepen 52 éves ún. „örökrozs” kísérletünkkel, ez lehetővé válhat a jövőben.

Restricted access

In intensive irrigated farming systems, the way to improve productive efficiency depends on the proper management of resources. With the implementation of the Alqueva global irrigation system in the southern Portugal region of Alentejo, agricultural intensification is a reality that imposes to farmers the challenge of producing more and more efficiently, ensuring the farming systems sustainability. This work resulted from an on-farm demonstration project carried out in two locations in the Alqueva region. Water use and water productivity were studied during 2012/2013 and 2013/2014, in three double cropping systems: a maize monoculture (MM) and two rotations, barley + maize-barley (BM-B) and sunflower-barley + maize (S-BM). Maize yields were influenced by the length of the crop cycle. In the rotation BM-B, with a predominance of autumn-winter crops, water requirements were lower and the total volume of irrigation applied was approximately half of the monoculture (5930 m3/ha and 13,230 m3/ha, respectively). When the potential crop yield was reached, maize had the higher water productivity (the highest value achieved was of 2.7 kg/m3). Overall, as a result of the lower yields achieved, the water productivity values indicate a less balanced performance of the S-BM rotation.

Restricted access

Within the framework of cooperation between Szent István University and the Vienna University of Agricultural Sciences, a soil cultivation experiment in a maize (Zea mays L.) monoculture was set up for the first time in Austria near Pyhra (Lower Austria) in 1996. A study was conducted to evaluate the effects of ridge tillage (RT) in comparison with conventional mouldboard ploughing in autumn (CT) and no-tillage (NT) on the penetration resistance (PR), soil bulk density (BD) and porosity (P) of sandy loam soil (Typic Agriudoll). Analyses were made for each treatment and for different parts of the ridge (top and side of the ridge, and interrow) in 1998, 2000 and 2002. The average PR and BD values were greatest in the no-tillage plot, being 3.42 MPa and 1.56 g·cm-3, respectively. After six years, ridge tillage resulted in lower penetration resistance and bulk density values in the upper 20 cm than conventional tillage and no-tillage. Ridge tillage appears capable of reducing compaction in this soil. It can be concluded from the results that ridge tillage is capable of maintaining and improving favourable physical conditions in the soil.

Restricted access

László P. — Gyuricza Cs.: 2004. Effect of the ridge tillage system on some selected soil physical properties in a maize monoculture — Acta Agr. Hung., 52:211–220 pp. Gyuricza Cs

Restricted access

long-term monoculture and diculture experiments.] Növénytermelés , 53 , 119–139. Lap D. Q. Az istállótrágya és a műtrágya hatása a kukorica (Zea mays L.) termésére és

Restricted access

Berzsenyi Z. — Dang, Q.L.: 2004. Effect of farmyard manure and mineral fertilisers on the yield and yield stability of maize ( Zea mays L.) in long-term monoculture and diculture experiments. Növénytermelés vol. 53 no. 1–2 119–139 pp

Restricted access

The effect of four NPK fertilizer rates (NPK[1:1:1]: 0, 300, 600, 900 kg active ingredients·ha -1 ) was studied on the growth of maize and on weed infestation - bio-mass production and nutrient uptake of weeds - in four replications in a 35-year old long-term maize continuous cropping field experiment (Keszthely, Hungary). The weed flora was recorded on 1 June, 2003 in the 6-8-leaf development stage of maize. The effect of the increasing rates of fertilizers was analyzed and evaluated from the results of biomass production as well as the nutrient uptake of weeds and maize, respectively. On the experimental plots 9 weed species were registered at the date of sampling, from which 4 species were perennial and 5 species were annual ones. All the weeds were collected from 1 m² areas of each plot and the different weed species were separated from each other. The fresh and dry weights of the canopy of maize and the different weed species were measured. The nutrient (NPK) contents of maize and weed samples were measured in the laboratory. Total and species scale nutrient concentration, as well as per-unit nutrient uptake of maize and weeds were compared. The increasing rates of mineral fertilizers had a significant effect on the biomass production and on the nutrient uptake of weeds. Significant differences were also found between the biomass production and nutrient uptake of the different weed species.

Restricted access