Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for :

  • "mood induction" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A tanulmányban bemutatott kutatás laboratóriumi helyzetben tesztelte az érzelmi intelligencia alkalmazkodási hatékonyságot előmozdító szerepét. A hangulatok és a kognitív teljesítmény együttjárásait vizsgáló kutatásunk az érzelmi intelligenciát teljesítményteszt és önbeszámolós kérdőív alkalmazásával is mérte, így lehetővé vált a képesség-érzelmi intelligencia és a vonás-érzelmi intelligencia konst¬ruk¬tu¬mok érvényességének összehasonlítása is. A laboratóriumi kutatás során a filmvetítés segítségével manipulált hangulat (pozitív és negatív hangulatindukció) különböző teljesítménymutatókra (verbális fluen¬cia, figyelemterjedelem, figyelmi pontosság) gyakorolt hatásait vizsgáltuk az érzelmi intelligencia függvényében. Az érzelmi/hangulati hatások felhasználása a kognitív folyamatok hatékonyságának fokozásához bármely érzelmi intelligencia modell esetében kulcsösszetevő. Eredményeink szerint a magas érzelmi intelligenciával jellemezhető személyek voltak képesek a pozitív és a negatív hangulati hatásokat eredményesen felhasználni különböző teljesítményeik növeléséhez.

Restricted access

Régen megfigyelt jelenség, hogy érzelmek hatására megváltozik a beszélő hangja, beszédének jellege. Ebben a kutatásban az önéletrajzi emlékezés módszerét és zenét használtunk negatív és pozitív érzelmek kiváltására. A kísérleti személyek vidám, semleges és szomorú érzelmi töltetű történeteket meséltek magukról, és az általuk elmondottakból fél-félperces szakaszokat fonetikai elemzésnek vetettünk alá a Praat-program segítségével. Azt vizsgáltuk, hogy az érzelem hatására hogyan változnak a beszéd olyan paraméterei, mint a néma szünetek átlagos hosszúsága, a szünetek aránya a beszédben, az artikulációs tempó, az alaphangmagasság é__

Restricted access

What are the adaptive evolutionary mechanisms, and the specific cognitive strategies that allow people to manage and maintain their daily mood fluctuations within reasonable limits? Despite intense recent interest in affective phenomena, spontaneous changes over time in mood effects have rarely been studied. This paper outlines a homeostatic theory of spontaneous mood management. It is suggested that affect management is achieved through automatic shifts between different information processing strategies capable of accentuating (through affective priming) or attenuating (through controlled processing) a prevailing affective state. Three experiments are presented investigating temporal fluctuations in the positivity and negativity of social responses by people who received an initial positive or negative mood induction. Following different mood manipulations, participants performed three kinds of serial social tasks: they generated person descriptions (Exp. 1), completed trait words (Exp. 2) or produced a series of self-descriptions (Exp. 3). Results were consistent with the operation of a spontaneous, homeostatic mood management mechanism, as initially mood-congruent responses were spontaneously reversed and replaced by mood-incongruent reactions over time. The implications of these results for recent evolutionary theories and affect-cognition models, and for our understanding of people's everyday mood management strategies are discussed.

Restricted access

Az Érzelemszabályozás és az érzelmi intelligencia kapcsolata kognitív átkeretezési feladatban

The relationship of emotion regulation and emotional intelligence in a cognitive reappraisal task

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Barbara Bodrogi
,
Tamás Bereczkei
, and
Anita Deák

intelligence: Behavioural validation in two studies of emotion recognition and reactivity to mood induction . European Journal of Personality , 17 ( 1 ), 39 – 57 . Salovey , P. , & Mayer

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Abby L. Goldstein
,
Natalie Vilhena-Churchill
,
Sherry H. Stewart
,
Peter N. S. Hoaken
, and
Gordon L. Flett

. Gambling has been linked with increases in both subjective and physiological arousal ( Moodie & Finnigan, 2005 ; Sharpe, 2004 ; Wulfert et al., 2005 ) and experimental studies using mood induction procedures have found significant associations between

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Valentin Flaudias
,
Sylvain Iceta
,
Oulmann Zerhouni
,
Rachel F Rodgers
,
Joël Billieux
,
Pierre-Michel Llorca
,
Jordane Boudesseul
,
Ingrid de Chazeron
,
Lucia Romo
,
Pierre Maurage
,
Ludovic Samalin
,
Laurent Bègue
,
Mickael Naassila
,
Georges Brousse
, and
Sébastien Guillaume

. ( 2015 ). The effects of negative and positive mood induction on eating behaviour: A meta-analysis of laboratory studies in the healthy population and eating and weight disorders . Neuroscience & Biobehavioral Reviews , 57 , 299 – 309 . https

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Francesco Del Prete
,
Trevor Steward
,
Juan F. Navas
,
Fernando Fernández-Aranda
,
Susana Jiménez-Murcia
,
Tian P. S. Oei
, and
José C. Perales

.27.9 Gunn , R. L. , & Finn , P. R. ( 2015 ). Applying a dual process model of self-regulation: The association between executive working memory capacity, negative urgency, and negative mood

Open access

IRT modeling [Computer software] . Chicago, IL : Scientific Software International . Cardi , V. , Leppanen , J. , Leslie , M. , Esposito , M. , & Treasure , J. ( 2019 ). The use of a positive mood induction video-clip to target eating

Open access