Search Results

You are looking at 1 - 10 of 28 items for :

  • "motherhood" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

1991 Taking it Lying down: Sexuality and Teenage Motherhood Macmillan London . A. M. Hurtado

Restricted access

Starting from some reflections on how Hera played the role of mother in mythological tales, we move to take into consideration the special case of the goddess suckling Heracles (sometimes as an adult). Notoriously, the Greeks attributed specific properties to breast-milk, such as transmitting genetic traits and creating bonds of kinship; therefore it does not seem unlikely to think that the episode in question alludes to the (symbolic) adoption by Hera of the illegitimate son of her husband, in order to let him access the divine family. Adoption in the ancient world, in fact, often involved adolescents and adults, with the primary goal being the provision of a legitimate heir to a citizen.

Restricted access

This paper is aimed to analyze several different aspects of the cult of Hera in Magna Graecia – from the Archaic to the Hellenistic period – where the goddess was already worshipped since the foundation of most ancient colonies in southern Italy. By examination both of the ancient Greek sources and the archaeological evidences, we tried to outline the features and the duties of the goddess over time, also comparing all the detected data with the Greek world. The result will perhaps help in defining them better than has been done hitherto.

Restricted access
Scientometrics
Authors:
Vincent Larivière
,
Etienne Vignola-Gagné
,
Christian Villeneuve
,
Pascal Gélinas
, and
Yves Gingras

. Cole , J , Zuckerman , H 1991 Marriage, motherhood, and research performance in science H Zuckerman JR Cole JT Bruer eds. The outer circle. Women in the scientific community W. W. Norton & Company New York 157 – 170

Restricted access

Juno, the goddess of marriage who is able – in her form of Lucina – to bring children to light, does not appear to be particularly “motherly” in the ancient sources. I will explain this paradox showing that both attitudes are aspects of Juno’s control over motherhood and childbirth, which can manifest itself both in a negative and in a positive way. Moreover, I will show how control over motherhood and childbirth is nothing but one of the numerous tasks which the feminea dea par excellence has to perform in order to regulate the roles of the Roman women.

Restricted access
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Nikolett Pápay
,
Adrien Rigó
,
Olivér Nagybányai Nagy
, and
Adrienn Soltész

Elméleti háttér: Magyarország az egyik legalacsonyabb termékenységű ország, ezért fontos feladat a gyermekvállalási attitűdöket befolyásoló tényezők feltárása. A pszichoszociális változók szerepét eddig csak részben vizsgálták. Cél: Célunk az egyetemista nők anyasággal kapcsolatos belső reprezentációinak gyermekvállalási motivációra gyakorolt hatását feltárni. Ezenfelül demográfiai és személyiségváltozók (Big Five, optimizmus), valamint egészségmutatók hatását is vizsgáljuk a gyermekvállalási attitűdök oki hátterének komplexebb megismerése céljából. Módszer: „A nők reprodukciós egészségéért” elnevezésű kérdőíves kutatásunk 561 gyermektelen egyetemista hallgatónő részvételével zajlott. Vizsgálatunkban saját szerkesztésű skálákat (Anyaság-reprezentációk Kérdőív, Fertilitás-tudatosság Skála), valamint standardizált mérőeszközöket (Big Five Inventory, Life Orientation Test – Revised) használtunk. Az elővizsgálatokat követően a gyermekvállalás fontossága és időzítése csoportosító változóinkra diszkriminanciaanalízist végeztünk, lépésenkénti módszerrel. Eredmények: A gyermekvállalás fontossága változónk mentén történő csoportokba sorolást két változó határozta meg: az anyaságot a női identitással azonosító, valamint az anyaságot terhes szerepként meghatározó reprezentáció. A Wilks-féle lambda értéke 0,74 (p < 0,001) volt, prediktor-változóink a besorolások 26%-át magyarázták. A gyermekvállalás időzítése csoportosító változó esetében legjelentősebb diszkrimináló erővel az életkor, a párkapcsolat stabilitása és a tudatos készülés az anyaságra változóink rendelkeztek. Ez esetben a Wilks-féle lambda 0,82 (p < 0,001) volt, prediktor-változóink pedig a besorolások 18%-át magyarázták. Következtetések: Eredményeink alapján az anyaság belső reprezentációinak feltárása fontos lehet a gyermekvállalási szándék bejóslásában. Terápiás vonatkozásban távlati cél az anyaság-reprezentációk megértése és átkeretezése.

Restricted access

Szerhasználó várandós és kisgyermekes nők anyaság-fogalmának feltárása

Meaning of motherhood for pregnant women and young mothers who are using drugs

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Author:
Zsuzsa Kaló

Background: The topic of pregnant women and young mothers who are using drugs is overly stigmatized in the public and professional discourse. The topic is rarely researched, however the studies about the possible solutions, protocols are agreeing that for understanding this topic a complex and biopsychosocial approach is needed. It is also a consensus that in modern societies some kind of substance use during pregnancy is foreseen. Aim: The aim of this qualitative case study is to explore the meanings of motherhood for pregnant women and young mothers who are using drugs in Hungary. Methodology: This idiographic case study is designed in a feminist-phenomenological paradigm, the focus is on the respondents’ meanings and experiences as women. The respondents were clients of a harm reduction service for pregnant women who are using drugs. The respondents (n = 34, mean age: 29 years, range: 18-43 years) were using drugs or were being in opioid substitution therapy. The study was conducted between 2009 and 2014 using different qualitative methods (triangulation): 1) participatory observations at the harm reduction service and at rehabilitation homes for mothers who use drugs, 2) semi-structured interview with pregnant women who are using drugs, 3) deep, longitudinal interviews with 2 mothers at rehabilitation homes for mothers who use drugs. The data analysis was based on thematic analysis (TA). Results: The main themes found: the relationship with the foetus/baby, financial insecurity, the changes of the identity, relationship with the services; in the motherhood: role models, patterns, the motherhood as turning point. Conclusions: The motherhood for women who are using drugs was a turning point to change and to become autonomous. The child becomes the most important issue in their life and in the new autonomy of motherhood a new dependency is developing. This dependence is the child for whom the mother is thankful and willing to change and recover and to spend all their time with. Ambivalence and dependence is expressed in the meaning of motherhood for pregnant women and young mothers who are using drugs.

Open access

motherhood safer: 2006–2008. The Eighth Report of the Confidential Enquiries into Maternal Deaths in the United Kingdom. BJOG, 2011, 118 (Suppl. 1), 1–203. McClure, J. H., Cooper, G. M., Clutton-Brock, T. H., et al

Open access

, et al. Motherhood and grief, week by week (case study) – The process of grief counseling in the Perinatal Intensive Care Unit. [Anyaság, gyász hétről hétre (esetismertetés): Gyásztanácsadás

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: A dohányzás káros hatásai jelentős népegészségügyi kérdést jelentenek az egész világon. Célkitűzés: A Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja 2010–2020–2030 (MÁESZ) keretében a 2010 és 2018 közötti időszakban végzett szűrések eredményeinek bemutatása és összevetése a nemzetközi adatokkal. Módszer: A 9 éves, folyamatos szűrés során 71 922 nő és 60 934 férfi adatait elemeztük a 18–80 év közötti populációban, és vizsgáltuk a napi rendszerességgel dohányzók előfordulását. Az adatok gyűjtése speciális szűrési adatlapok segítségével történt asszisztencia mellett. Eredmények: A 9 év átlagában a szűrésen megjelentek közül a férfiak 24,4%-a, a nők 24,2%-a rendszeresen dohányzik. A dohányzás prevalenciája 2012 és 2015 között átmeneti szignifikáns csökkenést mutatott, majd 2016-tól újra emelkedni kezdett. A hullámvölgy egybeesik a nemzeti dohányboltok nyitási időszakával. Férfiaknál a fiatal felnőtt korban (18–25 év) szignifikánsan nagyobb volt a dohányzók aránya, mint a nőknél. A későbbi életszakaszban a különbség kiegyenlítődött, sőt 46–55 év között a nőknél volt nagyobb, a dohányzás prevalenciája. A két nem között a dohányzási szokásokban eltérés áll fenn, ami a nőknél feltehetően a házassággal, anyasággal hozható összefüggésbe. 56 éves kor után mindkét nem esetében rohamosan csökkent a dohányzók aránya. A magyarországi dohányzásprevalencia-átlagok minden korcsoportban szignifikánsan meghaladják az európai és világátlagokat. A középkorú nőknél észlelt átmeneti emelkedést az európai felmérésnél is leírták. Következtetések: Hazánkban 2010-hez képest a dohányzók aránya csökkent, de a 2015 után észlelt újabb emelkedési hullám nem kedvező jelenség. Aggasztónak találjuk a dohányzó nők magas arányát. Orv Hetil. 2019; 160(52): 2047–2053.

Open access