Search Results

You are looking at 1 - 10 of 1,306 items for :

  • "motivation" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Introduction When Lamb ( 2017 ) claims that “ motivation is recognised as a vital component in successful second language learning ” (p. 1), he aptly refers to the power of motivation, which, besides other individual

Open access

-observable elements, such as religion, beliefs, traditions, customs, and values. Regarding people who learn Languages Other Than English (from here on LOTEs), Amorati (2021) claimed that students' motivation is an important non-observable element that helps them to

Open access

seminars ( Holman, 2011 ; Znamenski, 2007 ). Holman ( 2010 ) sees evidence for a major transformative and spiritual motivation of western ayahuasca drinkers, besides the adventure and sensation-seeking motivation, the rebellious ideology against western

Open access

sports facilities in public and private fitness clubs in Athens based on the differences in sex, age and motivation [ 7 ]. According to their hypothesis athletes have similar expectations of the quality of fitness clubs despite the differences in

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Álvaro Sicilia, Manuel Alcaraz-Ibáñez, María-Jesús Lirola, Rafael Burgueño, and Anthony Maher

prevention and treatment. The research has shown that motivation can be a key antecedent of EA ( Edmunds, Ntoumanis, & Duda, 2006 ; González-Cutre & Sicilia, 2012b ; Parastatidou, Doganis, Theodorakis, & Vlachopoulos, 2014 ; Symons-Downs, Savage

Open access

the possible causes of gaming disorder, especially in relation to motivation and personality traits. Investigating these factors would significantly contribute to the theoretical understanding of gaming disorder and, in turn, help to identify

Open access

motivational dimensions International Gambling Studies 13 81 97 . L Blinn-Pike S L

Open access

are strictly related to sport. Anyways, the above scenario is an indication to the globalization and acceptability of sport, especially football. The present study explores the role of athletic scholarships as a determinant of students' motivation

Open access

Mint számos kutatás kimutatta, a tanulással kapcsolatba hozható motivációk kulturális konstruktumok. A tanulmány az euro-amerikai és a kelet-ázsiai kultúra között jellegzetes különbségeket mutatja be ezen a téren. A kelet-ázsiai tanulók kevésbé konzisztens és kevésbé pozitív énképet hordoznak, mint nyugati társaik, ám – szemben azzal, ahogy a nyugati tanulási motivációelméletek alapján azt várni lehetne – a teljesítményüket ez nem befolyásolja negatív irányban, ami arra mutat, hogy tanulási motivációjuk viszonylag független ezektől a tényezőktől. A teljesítménymagyarázó attribúció terén a kelet-ázsiai diákok nagy hangsúlyt helyeznek az erőfeszítésre, kevésbé a képességek szerepére; a képességeket változó entitásnak tekintik, a teljesítményt pedig erősebben a szociális környezetükhöz kapcsolva ragadják meg, mint nyugati társaik, kevésbé individuálisan azoknál. A kelet-ázsiai tanulók esetében kevésbé egyértelműen választható el egymástól a külső és a belső motiváció; tanulási motivációs rendszerük leginkább a többszörös célelmélet fogalmi keretében magyarázható meg, vagyis csak a hagyományos nyugati külső/ belső motivációelmélet dichotómiájának meghaladásával. Az előzőekkel összhangban, társas tanulási helyzetekben például a kelet-ázsiai tanulók kevésbé követik a társas lazsálás elvét, mint nyugati társaik. A fenti példák is azt mutatják, hogy a kelet-ázsiai tanulók tanulási motivációs rendszere nem kielégítően magyarázható meg a nyugati pedagógiai pszichológiai magyarázóelvekkel, illetve hogy ez utóbbiakon a maguk etnocentrizmusa miatt gyökeresen változtatni kell, különben nem tudják kellő megbízhatósággal megmagyarázni a motiváció jelenségét a globalizálódó világban.

Restricted access

Repetitive acoustic stimuli elicit steady-state response (SSR) in the gamma-band both in humans and in mammals. Our aim was to investigate changes of the spontaneous gamma activity and the SSR in the auditory cortex of cats in the background of an instrumental conditioning situation. Epidural electrodes were chronically implanted above the auditory neocortex. The presentation rate of the clicks varied between 20 and 65/s. Spontaneous EEG and SSR were collected in three behavioral states: in an indifferent environment, in the instrumental cage while the cat was waiting for the light CS, and when she stepped on the pedal and was waiting for the meat reward. Using different repetition rate clicks we determined which stimulus rate elicited the largest SSR in these three situations. In quiet animal the highest SSR appeared at 28-30/s. Before and during the CS the optimal stimulus rate shifted to 32-38/s. The frequency of the spontaneous gamma activity changed in parallel way depending on the situation. We conclude that both the SSR and the spontaneous gamma activity reflect resonant activity of the same neuronal circuit of the auditory cortex, and it is modulated by the motivational state of the animal.

Restricted access