Search Results

You are looking at 1 - 10 of 22 items for :

  • "motivational systems" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A dolgozat áttekinti, hogy milyen fogalmi előzményei voltak a pozitív pszichológiai szemlélet kialakulásának. Ilyen a kultúra és a személyiség szerepe a 19. század közepén John Stuart Mill filozófiájában, az aktiváció és a viselkedés energetikájának problémája, a kompetencia fogalomrendszerének beillesztése az emberi motívumok rendszerébe, a személyiség aktív koncepciója az önmegvalósítás előtérbe helyezésével és a determinizmus megkérdőjelezése.

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Xinqi Zhou
,
Renjing Wu
,
Congcong Liu
,
Juan Kou
,
Yuanshu Chen
,
Halley M. Pontes
,
Dezhong Yao
,
Keith M. Kendrick
,
Benjamin Becker
, and
Christian Montag

)GD criteria in the classification systems and further suggests that development of (I)GD may be accompanied by progressive neurobiological changes in brain motivational systems that have been suggested to mediate the development of established addictive

Open access

A környezet és a saját énkép által támasztott egyre növekedő elvárások, a személyiségbeli és motivációs rendszer sajátosságai, valamint az előzetes tapasztalatok alapján rögzült válaszadási módok egyaránt befolyásolják az agresszív viselkedés sajátosságait és az alkalmazott megküzdési stílust a serdülők körében. Jelen tanulmányban célunk a serdülők agresszív megnyilvánulásainak jobb megértése, valamint a megküzdés sajátosságainak feltérképezése volt. Vizsgálatunk az agresszió kifejezésének nemek és életkor szerinti különbözőségeit, valamint az agresszió és a megküzdés kapcsolatát elemzi. Eszközeink a magyarországi populációra adaptált Spielberger-féle Harag és Düh Kifejezési Mód Skála, valamint a megküzdési stílust vizsgáló Lazarus és Folkman-féle Konfliktusmegoldó Kérdőív, Rózsa és mtsai adaptációja után. A vizsgált minta 148 serdülőt tartalmaz a 9–12. évfolyamos korcsoportból, átlagéletkoruk 17 év volt. Eredményeink szerint a fiúk és a lányok agressziója hasonló mértékűnek bizonyult, ugyanakkor a két nem megküzdési stílusa különbözött. A lányok inkább alkalmaznak érzelmi megküzdést és a visszahúzódást, mint a fiúk. Ugyanakkor az általunk vizsgált mintában az érzelmi indíttatású cselekvések és a visszahúzódás következetes alkalmazása figyelhető meg a megküzdés folyamatában. Az agresszió mind a problémacentrikus, mind az érzelemcentrikus megküzdés formáiban jelen van, azonban az utóbbi esetén az agresszió kifejezési formáinak jelenléte nyilvánvalóbb.

Restricted access

Recently, since there has been more intense competition among teams or players, a team has to reconsider a new strategy for strengthening their competitive advantage. This study tries to explore the relationship among the relationship trust, relationship learning and sports learning effect, which chose Taiwan’s college class A team as subject to do empirical study. We adopted purposive sampling and delivered the questionnaire in a total of 1,000 copies. The duration was from October 1st to 10th of 2009. The valid samples amounted to 459, valid rate up to 45.9%. We used structural equation model (SEM) to test the model fitness and the hypotheses.The results show: (1) “specific assets”, “internal complexity”, “environmental uncertainty”, “communication” and “commitment“ can positively affect the “relationship learning”; (2) the hypothesis presuming “specific assets”, “communication” and “perceived satisfaction”, “commitment” and “dependency” can positively affect the “relationship trust” is supported. In addition, the hypothesis presuming“behavioral uncertainty” negatively affects the “relationship trust” is not supported. The both-sides negotiation based on common benefit is the main reason for behavior and record adjustment of coaches and players in a college class team. Thus, the possibility of distrust can be declined and the relationship between the “behavioral uncertainty” and “relationship trust” proves nonsignificant; (3) the hypotheses presuming the “relationship learning” and “relationship trust” can positively affect the “learning effect” and the “relationship trust” can positively affect “relationship learning” are both supported; (4) the hypothesis presuming the “higher degree of trust will decline positive effect of the relationship learning and learning effect” is not supported. The reason is that the coach and players have the common benefit and the team also establishes a good and completed motivation system; thus, it can reduce the potential problem whereby the traditional business partners generally filter the negative or critical information, even the opportunistic behavior. According to these results, we further provide recommendations and hope these could be a reference for the coach in real training; moreover, can they improve the effect of the whole training and achieve the goal.

Restricted access

, B. ( 1996 ): Controlling rendszeren alapuló belső érdekeltségi rendszer kórházunkban [Internal Motivation System Based on Controlling in Our Hospital] . Kórház 3 ( 11 ): 51 – 52

Restricted access

Ten myths (or facts?) about workaholism: An appetitive motivation framework

Commentary on: Ten myths about work addiction (Griffiths et al., 2018)

Journal of Behavioral Addictions
Author:
Steve Sussman

addiction implies something more. The idea is that individuals use work to experience an appetitive effect. That is, the same motivation system involved in hunger, thirst, sex, love, social belonging, and positioning may be involved in work. The work addict

Open access

species to perform and sustain them in appropriate contexts ( Bispham, 2009 ). The motivation system helps animals to behave and evaluate the fitness consequences of their actions, and such motivation system must evolve along with the related behaviors

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Skyler Sklenarik
,
Marc N. Potenza
,
Mateusz Gola
,
Ariel Kor
,
Shane W. Kraus
, and
Robert S. Astur

) rather than away from it ( Field et al., 2008 ). According to dual processing models of addiction, addictive behaviors develop as a result of an imbalance between an appetitive, “impulsive” motivational system and a regulatory executive system ( Cousijn

Open access

-related cues are exaggerated. A further comparison with motivationally relevant, non-addiction-related stimuli that would engage the activity of appetitive and aversive motivational systems is necessary, as it would provide a stronger test of whether addiction

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Euihyeon Na
,
Inyoung Choi
,
Taek-Ho Lee
,
Hyeseon Lee
,
Mi Jung Rho
,
Hyun Cho
,
Dong Jin Jung
, and
Dai-Jin Kim

validation by Kim & Kim, 2001 ) includes 20 items divided into four subscales: BIS, behavioral activation system reward responsiveness (BAS-RR), drive (BAS-Drive), and fun-seeking (BAS-Fun) ( Carver & White, 1994 ). Each subscale measures motivational

Open access